8.1Przyimki a przypadek

Przyimki z Genetivem
anstatt, statt zamiast laut według, zgodnie z
außerhalb poza mittels za pomocą
innerhalb wewnątrz, w obrębie um... willen dla
oberhalb ponad ungeachtet pomimo
einschließlich włącznie unweit niedaleko
infolge z powodu während podczas
kraft z tytułu, na mocy wegen z powodu, dla
Przyimki z Dativem
ab od (odnośnie czasu) mit z, ze
aus z nach po, według, do
außer oprócz samt razem z, włącznie
bei przy, obok seit od (odnośnie czasu)
dank dzięki von o, od, z
gegenüber naprzeciwko zu do, na
Przyimki z Akkusativem
durch przez ohne bez
für dla, za um wokół, za, o
bis do pro na, za
gegen przeciwko wider wbrew
Przyimki z Dativem i AkkusativemDativ odpowiada na pytanie gdzie? a Akkusativ na pytanie Dokąd?
przyimek Dat./Akk.
an an der Wand na ścianie
an die Wand na ścianę
auf auf dem Tisch na stole
auf den Tisch na stół
in in der Küche w !!*szkole
in die Küche do !!*szkoły
hinter hinter dem Schrank za szafą
hinter den Schrank za szafę
vor vor dem Haus przed domem
vor das Haus przed dom
über über dem Bett nad łóżkiem
über das Bett nad łóżko
unter unter dem Tisch pod stołem
unter den Tisch pod stół
neben neben mir obok mnie
neben mich obok mnie
zwischen zwischen den Fenstern między oknami
zwischen die Fenster między okna