9.1Spójniki współrzędne

łączne
und i, a desgleichen również
auch też, także gleichfalls również
dann tak, później weiter dalej
nachher potem, wtedy ferner dalej
außerdem oprócz tego endlich w końcu
sogar oprócz tego zuletzt na końcu
sowohl - als auch zarówno - jak i
nicht nur - sondern auch nie tylo - ale również
weder - noch ani - ani
einerseits - andererseits z jednej strony - z drugiej strony
bald - bald raz - raz
teils - teils po części - po części
rozłączne
oder lub, czy
sonst inaczej
anderenfalls w przeciwnym razie
entweder - oder albo - albo
przeciwstawne
aber ale vielmehr lecz
allein ale, jednak zwar w prawdzie
jedoch ale, jednak trotzdem pomimo, ale mimo
doch przecież dagegen natomiast
dennoch mimo to hingegen natomiast
nicht - sondernnie - lecz
przyczynowe
denn ponieważ doch przecież
nämlich mianowicie ja przecież
wynikowe
darum, deshalb dlatego
deswegen, daher dlatego
folglich, mithin więc, dlatego
somit, dennoch dlatego więc
also więc