4.6Zaimki zwrotne

Zaimek zwrotny sich występuje tylko w 3. osobie, w pozostałych osobach używa się zaimka zgodnego z podmiotem.
myć się myć sobie ręce
ich wasche mich ich wasche mir die Hände
du wäschst dich du wäschst dir die Hände
er wäscht sich er wäscht sich die Hände
wir waschen uns wir waschen uns die Hände
ihr wascht euch ihr wascht euch die Hände
sie waschen sich sie waschen sich die Hände
Zaimki typu einander są nazywane wzajemnymi. Na język polski tłumaczy się je za pomocą zaimka zwrotnego lub za pomocą wyrazów wzajemnie, nawzajem itp.Zazwyczaj łączą się z odpowiednim przyimkiem, ewentualnie zastępują celownik lub dopełniacz.Sie spielen miteinander.Bawią się razem.Sie haben einander so lieb.Tak się lubią.