5Liczebniki

Liczebnik to część mowy, która określa ilość, kolejność, wielokrotność itp.