8Przyimki

Przyimki, łącząc się z rzeczownikami, wyrażają wobec nich różny stosunek, położenie itp.