9.2Szyk wyrazów po spójnikach współrzędnych

!!*Po souřadicích spojkách může být ve větě přímý nebo nepřímý pořádek slov.!!* přímýPo spójnikach und, aber, oder, sondern, denn szyk wyrazów w zdaniu jest prosty.Er geht weg und ich bleibe hier.On wychodzi, a ja tu pozostaję.!!* nepřímýPo pozostałych spójnikach współrzędnych szyk zdania jest przestawny, ponieważ spójniki te pochodzą od przysłówków.