14.2.1Tworzenie słów za pomocą przyrostków

Rzeczowniki
-är Aktionär, Funktionär
-e Höhle, Kälte
-ei Bücherei, Fleischerei
-el Hebel, Schaufel
-ent Student, Absolvent
-er Taucher, Fahrer
-eur Friseur, Monteur
-heit Schönheit, Unsicherheit
-chen Häuschen, Kätzchen
-ie Hysterie, Folie
-ier Bankier, Kavalier
-in Lehrerin, Ärztin, Bärin, Hündin
-ismus Humanismus, Liberalismus
-ist Optimist, Telefonist
-ität Aktivität, Universität
-keit Fähigkeit, Eitelkeit
-lein Fräulein, Bettlein
-ler Künstler, Wissenchaftler
-ling Flüchtling, Feigling
-nis Finsternis, Erlebnis
-schaft Erbschaft, Eigenschaft
-tel Drittel, Viertel
-tum Königtum, Reichtum
-tion Produktion, Demonstration
-ung Bildung, Scheidung
Przymiotniki
-abel potencjalność: transportabel przenośny, reparabel możliwy do naprawienia
-ell przynależność: personell personalny, individuell indiwidualny
-ant/entwłasność: arrogant arogancki, intelligent inteligentny
-arm mała ilość: rohstoffarm ubogi w surowce
-bar potencjalność: heizbar ogrzewalny, brennbar palny
-e(r)nwłasność: metallen metalowy, hölzern drewniany
-fähig zdolność: zahlungsfähig wypłacalny, aufnahmefähig spostrzegawczy
-haft własność negatywna: fehlerhaft wadliwy, mangelhaft niedostateczny
-haltigzawartość: ozonhaltig ozonowy, proteinhaltig proteinowy
-ig własność: verdächtig podejrzany, haarig włochaty
-isch własność: mikroskopisch mikroskopijny, fachmännisch fachowy
-los brak: grenzenlos bezgraniczny, gefühllos bez uczuć
-mäßig własność: zweckmäßig celowy, planmäßig planowany
-reich duża ilość: erfolgreich pełen sukcesów, kinderreich wielodzietny
-sam własność: biegsam giętki, sittsam przyzwoity
-voll duża ilość: rücksichtsvoll pełen taktu, sorgenvoll troskliwy
-wert własność: bedauernswert godny politowania, preiswert atrakcyjny cenowo
Czasowniki
-eln kränkeln, sticheln
-en blitzen, regen, kommen
-ieren emaillieren, konfirmieren
-igen billigen, würdigen
-isieren realisieren, kapitalisieren
-n mangeln, schaukeln
-(t)schen herrschen, quietschen
-sen/-zen tricksen, siezen
Przysłówki
-fach krotność: mehrfach kilkakrotnie, vielfach wielokrotnie
-mal częstość: dreimal trzy razy
-maßen zgodność: folgendermaßen w następujący sposób
-s powtarzalność: morgens (zawsze) z rana, mittags (zawsze) v południe
-wärts kierunek: abwärts na dół, rückwärts do tyłu
-weise sposób: seltsamerweise dziwnie, stufenweise stopniowo