13Przeczenie w języku niemieckim

W odróżnieniu od języka polskiego, w języku niemieckim w zdaniu może występować tylko jedno przeczenie, dlatego pozostałe negacje są zastąpione wyrazami twierdzącymi.Nigdy nie mogę nic znaleźć.Błędnie: Ich kann nicht nie nichts finden.Poprawnie: Ich kann nie etwas finden.Podwójna negacja w języku polskim ani... ani... ma w języku niemieckim swój odpowiednik w postaci weder... noch..., po tym zwrocie przed czasownikiem przeczenie nie występuje.Ich habe dafür weder Zeit noch Geld.Nie mam na to ani czasu, ani pieniędzy.NeinPrzeczenie Nein może występować samodzielnie i kończyć się kropką lub występować na początku zdania i wtedy jest oddzielone przecinkiem - wówczas podkreśla negatywny komunikat, który jest już zawarty w zdaniu.NichtNicht neguje całe zdanie, wtedy gdy stoi na końcu zdania, przed drugim orzeczeniem lub za czasownikiem.Aby zanegować tylko część zdania, przeczenie umieszcza się bezpośrednio przed wyrazem, który chce się zaprzeczyć.Ich komme nicht am Montag. sondern am DienstagNie przyjdę w poniedziałek. Ale we wtorek - negowana jest tylko część zdania.Ich komme am Montag nicht.W poniedziałek nie przyjdę. Negacji podlega treść całego zdania.Niemieckim odpowiednikiem polskiej konstrukcji już nie są zwroty: nicht mehr, kein mehr, niemand mehr itd.Das ist nicht mehr aktuell.To jest już nieaktualne.Ich habe kein Geld mehr.Już nie mam pieniędzy.keinPrzeczenie kein zawsze znajduje się przed rzeczownikiem i tak samo jak rodzajnik nieokreślony odmienia się przez rodzaje i przypadki.Ich habe keine Zeit.Nie mam czasu.Auf keinen Fall!W żadnym wypadku!