6.3Tryby

W języku niemieckim wyróżnia się 3 tryby: oznajmujący, przypuszczający i rozkazujący.