2.2Rodzajniki

Rodzajnik występuje przed rzeczownikiem i określa jego rodzaj gramatyczny (np. der Mann, eine Frau), przypadek i liczbę (np. einem Kind, den Mann).