2.1.3Rodzaj nijaki

*nazwy istot i młodych zwierzątKind, Mädchen, Kalb*nazwy miast, niektóre nazwy państw i kontynentówPrag, Brünn, Berlin, Wien, Mähren, Böhmen, Europa, Amerika, Asien, Afrika, Australien*nazwy większości metali i pierwiastków chemicznychGold, Eisen, Uran, KalziumAle: der Schwefel*nazwy językówEnglisch, Deutsch*wszystkie pozostałe rzeczowniki utworzone od innych części mowyWarum, Lesen, Aber*zdrobnienia zakończone na -chen, -leinZimmerchen, Tischlein*rzeczowniki utworzone za pomocą przyrostka -tumEigentum, FürstentumAle: der Reichtum, der Irrtum*rzeczowniki zapożyczone, kończące się na -um, -o, -ma, -emMuseum, Auto, Thema, Emblem, Problem