14Słowotwórstwo

W języku niemieckim nowe słowa powstają w wyniku kompozycji (łączenia wyrazów), derywacji (dodawanie przedrostków i przyrostków), konwersji (zmiana kategorii gramatycznej wyrazu bez zmiany jego formy) i skracania. Najwięcej wyrazów powstaje w procesie kompozycji oraz derywacji.