9.3Spójniki podrzędne

Dzielą się według typów zdań podrzędnych, które wprowadzają.a)Pytania pośrednieSą wprowadzane przez zaimki pytające wer, was, welcher, was für ein, przysłówki wann, wie, warum, wozu, spójnik ob.Weißt du, wo ich dieses Kleid kaufen kann?Nie wiesz, gdzie mogę kupić tę sukienkę?b)Zdania przydawkoweSą wprowadzane przez zaimki względne der, die, das, welcher, wer, was oraz przysłówki zaimkowe womit, worauf itd.Das ist alles, woran ich mich erinnere.To jest wszystko, co sobie przypominam.