6.4.1Strona bierna - Vorgangspassiv

Tworzy się za pomocą czasownika werden w odpowiednim czasie oraz imiesłowu czasu przeszłego.
tryb oznajmujący Konjunktiv
czas teraźniejszy
ich werde gesehen (gesucht) ich werde gesehen (gesucht)
Imperfekt
ich wurde gesehen (gesucht) ich würde gesehen (gesucht)
Perfekt
ich bin gesehen (gesucht) worden ich sei gesehen (gesucht) worden
Plusqamperfekt
ich war gesehen (gesucht) worden ich wäre gesehen (gesucht) worden
Futur I
ich werde gesehen (gesucht) werden ich werde gesehen (gesucht) werden
Futur II
ich werde gesehen (gesucht) worden sein ich werde gesehen (gesucht) worden sein