6.1Czasy gramatyczne

W języku niemieckim poza podstawowymi czasami, które służą do mówienia o teraźniejszości, przeszłości i przyszłości, występują również czasy, które wskazują na zakończenie procesu lub czynności (np. Perfekt czy Plusquamperfekt).