7.1Przysłówki kierunkowe typu „hin” i „her”

Osobną grupę tworzą przysłówki kierunkowe złożone z partykuł hin lub her oraz z przyimków ab, auf, aus, ein (zastępuje przyimek in), über i unter.Przysłówek hin wskazuje kierunek od osoby mówiącej, her - do osoby mówiącej. Dokładniejszy kierunek określa przyimek.Przysłówki te zawężają znaczenie czasowników wyrażających ruch lub określających dokładniej położenie w przestrzeni. Łączą się bezpośrednio z czasownikiem. W zdaniu zachowują się jak przedrostek nierozdzielny.Kommen Sie bitte herein.Zapraszam do środka!Er schaute zum Fenster hinaus.Wyglądał przez okno.Dalsze przykłady:heraufkommenprzychodzić (tu) na góręherunterkommenprzychodzić (tu) na dółhereinkommenwchodzić (tu) do środkaherauskommenwychodzić (tu) na zewnątrzhinaufgehenchodzić (tam) na góręhinuntergehenwchodzić (tam) na dółhineingehenwejść (tam) do środkahinausgehenwychodzić (tam) na zewnątrz