4.2.3Zaimek dzierżawczy „swój”

W języku niemieckim nie występuje zaimek dzierżawczy „swój”. Jego funkcję w zdaniu pełni odpowiedni zaimek dzierżawczy.Ich tu(e) meine Arbeit.Wykonuję swoją pracę.Du tust deine Arbeit.Wykonujesz swoją pracę.Er tut seine Arbeit.(On) Wykonuje swoją pracę.Sie tut ihre Arbeit.(Ona) Wykonuje swoją pracę.Das Mädchen tut seine Arbeit.!!* Dziecko wykonuje swoją pracę.Wir tun unsere Arbeit.Wykonujemy swoją pracę.Ihr tut eu(e)re Arbeit.Wykonujecie swoją pracę.Sie tun ihre Arbeit.Wykonują swoją pracę.