Dezaprobata, odmowa

Dezaprobata, odmowa

Exprimer son désaccord, refuser
Nie.
Non.
nɔ̃
Nie, dziękuję.
Non, merci.
nɔ̃ˌ mεʀsi
Na pewno nie.
Certainement pas., Sûrement pas.
sεʀtεnmɑ̃ pɑˌ syʀmɑ̃ pɑ
Ja nie.
Pas moi.
pɑ mwa
Nie dla mnie.
Pas pour moi.
pɑ puʀ mwa
Nie do końca., Nie za bardzo.
Pas vraiment.
pɑ vʀεmɑ̃
Nie sądzę., Myślę, że nie.
Je ne crois pas.
ʒə nə kʀwa pɑ
Nie mogę się z panem/panią zgodzić.
Je ne suis pas d'accord avec vous.
ʒə nə sɥi pɑ dakɔʀ avεk vu
To nieprawda.
Ce n'est pas vrai.
sə nε pɑ vʀε
Wcale nie.
Pas du tout.
pɑ dy tu
Nie ma mowy.
En aucun cas.
ɑ̃ okœ̃ kɑ
Nigdy!
Jamais !
ʒamε !
Bynajmniej...
Loin de là..., À beaucoup près...
lwε̃ də laˌ a boku pʀε
Ani trochę.
Pas le moins du monde.
pɑ lə mwε̃ dy mɔ̃d
Zdecydowanie nie.
Absolument pas.
apsɔlymɑ̃ pɑ
Co proszę?
(Vous) permettez !
(vu) pεʀmεte !
Jak pan(i) śmie?!
Comment osez-vous ?
kɔmɑ̃ ozevu ?
Obawiam się, że nie ma pan(i) racji.
Je crains que vous ayez tort.
ʒə kʀε̃ kə vuzεje tɔʀ
Musi się pan(i) mylić.
Vous devez vous tromper.
vu d(ə)ve vu tʀɔ̃pe
To na pewno jakaś pomyłka.
Ça doit être une erreur.
sa dwa εtʀ yn eʀœʀ
Niestety nie mogę...
Malheureusement je ne peux pas...
maløʀøzmɑ̃ ʒə nə pø pɑ
Chętnie, ale...
J'aimerais bien, mais...
ʒεmʀε bjε̃ˌ mε
Wolałbym nie...
J'aimerais mieux ne pas...
ʒεmʀε mjø nə pɑ
Muszę odmówić.
Je dois refuser.
ʒə dwa ʀ(ə)fyze
Nie mogę tego przyjąć.
Je ne peux pas l'accepter.
ʒə nə pø pɑ laksεpte
Może następnym razem.
Peut-être la prochaine fois.
pøtεtʀ la pʀɔʃεn fwa