Nurkowanie

Nurkowanie

Plongée
Chciałbym spróbować nurkowania w morzu.
J'aimerais essayer la plongée sous-marine.
ʒεmʀε eseje la plɔ̃ʒe sumaʀin
Jest tu jakaś szkoła nurkowania?
Il y a une école de plongée par ici ?
ilja yn ekɔl də plɔ̃ʒe paʀ isi ?
Chciałbym wziąć kilka lekcji nurkowania z butlą tlenową.
J'aimerais prendre des leçons de plongée avec bouteilles.
ʒεmʀε pʀɑ̃dʀ de l(ə)sɔ̃ də plɔ̃ʒe avεk butεj
Ile mnie to będzie kosztować?
Ça va me coûter combien ?
sa va mə kute kɔ̃bjε̃ ?
Jak długo trwa kurs?
Combien de temps prend le cours ?
kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ pʀɑ̃ lə kuʀ ?
Czy będę musiał trenować w basenie?
Je serai obligé de passer des leçons pratiques en piscine ?
ʒə s(ə)ʀe ɔbliʒe də pɑse de l(ə)sɔ̃ pʀatik ɑ̃ pisin ?
Kiedy zaczniemy nurkować na otwartym morzu?
Quand est-ce qu'on commence à plonger en mer ouverte ?
kɑ̃ εs kɔ̃ kɔmɑ̃s a plɔ̃ʒe ɑ̃ mεʀ uvεʀt ?
Nie jestem całkiem początkujący.
Je ne suis pas vraiment un débutant.
ʒə nə sɥi pɑ vʀεmɑ̃ œ̃ debytɑ̃
Trochę nurkowałem z fajką.
J'ai fait de la plongée avec tuba.
ʒe fε də la plɔ̃ʒe avεk tyba
Jak długo jest pan(i) w stanie wstrzymać oddech?
Combien de temps êtes-vous capable de retenir votre souffle ?
kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ εtvu kapabl də ʀ(ə)təniʀ vɔtʀ sufl ?
Czy wypożyczają państwo sprzęt do nurkowania?
Vous louez l'équipement de plongée ?
vu lwe lekipmɑ̃ də plɔ̃ʒe ?
Czy może mi pan(i) pomóc założyć skafander?
Pouvez-vous m'aider à mettre la combinaison ?
puvevu mede a mεtʀ la kɔ̃binεzɔ̃ ?
Jak to się zapina?
Ça se ferme comment ?
sa sə fεʀm kɔmɑ̃ ?
Te płetwy są na mnie za małe/duże.
Ces palmes sont trop petites/grandes pour moi.
se palm sɔ̃ tʀo p(ə)tit/gʀɑ̃d puʀ mwa
Nie pasuje na mnie ta maska (do nurkowania).
Ces lunettes (de plongée) ne me vont pas bien.
se lynεt (də plɔ̃ʒe) nə mə vɔ̃ pɑ bjε̃
Będziemy nurkować z łodzi?
On va faire de la plongée en bateau ?
ɔ̃ va fεʀ də la plɔ̃ʒe ɑ̃ bato ?
Czy można tutaj łowić za pomocą harpuna?
On peut pêcher au harpon ici ?
ɔ̃ pø peʃe o ˈaʀpɔ̃ isi ?
Są tutaj jakieś ciekawe rafy?
Il y a des récifs intéressants par ici ?
ilja de ʀesif ε̃teʀesɑ̃ paʀ isi ?
Czy można tutaj bezpiecznie nurkować?
On peut plonger ici sans risques ?
ɔ̃ pø plɔ̃ʒe isi sɑ̃ ʀisk ?
Do jakiej głębokości można nurkować?
Jusqu'à quelle profondeur peut-on plonger ?
ʒyska kεl pʀɔfɔ̃dœʀ pøtɔ̃ plɔ̃ʒe ?
Jaka jest maksymalna głębokość, na którą może zejść taki nurek amator jak ja?
Quelle est la profondeur maximale de plongée pour un plongeur de loisir comme moi ?
kεl ε la pʀɔfɔ̃dœʀ maksimal də plɔ̃ʒe puʀ œ̃ plɔ̃ʒœʀ də lwaziʀ kɔm mwa ?
Jak długo będziemy pod wodą?
On va rester sous l'eau combien de temps ?
ɔ̃ va ʀεste su lo kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ ?
Na jak długo wystarczy mi tlenu?
Combien de temps peut durer ma bouteille ?
kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ pø dyʀe ma butεj ?
Co mam robić w razie problemów?
Qu'est-ce que je fais si j'ai des problèmes ?
kεs kə ʒə fε si ʒe de pʀɔblεm ?
Niech się pan() wynurza powoli.
Remontez doucement.
ʀ(ə)mɔ̃te dusmɑ̃
Czy są tutaj rekiny/niebezpieczne ryby?
Il y a des requins/poissons dangereux ?
ilja de ʀəkε̃/pwasɔ̃ dɑ̃ʒʀø ?
Uwaga na rekiny.
Attention aux requins.
atɑ̃sjɔ̃ o ʀəkε̃
Poparzyła mnie meduza.
Je me suis fait piquer par une méduse.
ʒə mə sɥi fε pike paʀ yn medyz
Otarłem sobie rękę o skałę.
Je me suis écorché la main sur un rocher.
ʒə mə sɥi ekɔʀʃe la mε̃ syʀ œ̃ ʀɔʃe
Czy może mi pan(i) pomóc wyjść z wody?
Pouvez-vous m'aider à sortir de l'eau ?
puvevu mede a sɔʀtiʀ də lo ?
Mój kolega jest jeszcze pod wodą.
Mon ami est toujours sous l'eau.
mɔnami ε tuʒuʀ su lo
Coś jest nie tak z moim aparatem tlenowym.
Quelque chose ne va pas avec mon scaphandre autonome.
kεlk(ə) ʃoz nə va pɑ avεk mɔ̃ skafɑ̃dʀ ɔtɔnɔm
Omal się nie utopiłem.
J'ai failli me noyer.
ʒe faji mə nwaje
nurkowanie z aparatem powietrznym
plongée (sous-marine) avec bouteilles
plɔ̃ʒe (sumaʀin) avεk butεj
nurkowanie na bezdechu
plongée (sous-marine) en apnée
plɔ̃ʒe (sumaʀin) ɑ̃ apne
nurkowanie z fajką
plongée (sous-marine) avec tuba
plɔ̃ʒe (sumaʀin) avεk tyba
nurkowanie swobodne, freediving
plongée (sous-marine) autonome
plɔ̃ʒe (sumaʀin) ɔtɔnɔm
fajka
tuba
tyba
aparat powietrzny, akwalung
scaphandre autonome
skafɑ̃dʀ ɔtɔnɔm
butla tlenowa
bouteille d'oxygène
butεj dɔksiʒεn
oddycharka
recycleur (à circuit fermé)
ʀ(ə)siklœʀ (a siʀkɥi fεʀme)
skafander neoprenowy
combinaison de plongée
kɔ̃binεzɔ̃ də plɔ̃ʒe
płetwy
palmes
palm
maska do nurkowania
lunettes de plongée
lynεt də plɔ̃ʒe