Kontrola paszportowa i celna

Kontrola paszportowa i celna

Contrôle des passeports, Contrôle douanier
Granica państwa
Frontière nationale
fʀɔ̃tjεʀ nasjɔnal
Kiedy będziemy przekraczać granicę?
Nous serons à la frontière quand ?
nu sεʀɔ̃ a la fʀɔ̃tjεʀ kɑ̃ ?
Kontrola paszportowa
Contrôle des passeports
kɔ̃tʀol de pɑspɔʀ
Kontrola celna
Contrôle douanier
kɔ̃tʀol dwanje
Ma pan(i) coś do oclenia?
Avez-vous quelque chose à déclarer ?
avevu kεlk(ə) ʃoz a deklaʀe ?
Nie mam nic do oclenia.
Je n'ai rien à déclarer.
ʒə ne ʀjε̃ a deklaʀe
Niczego takiego nie mam.
Je n'en ai pas.
ʒə nɑ̃nε pɑ
Mogę zobaczyć pana/pani paszport?
Je peux voir votre passeport ?
ʒə pø vwaʀ vɔtʀ pɑspɔʀ ?
Podróżuje pan(i) służbowo czy prywatnie?
Vous venez pour les affaires ou pour vous amuser ?
vu v(ə)ne puʀ lezafεʀ u puʀ vuzamyze ?
Jestem tu prywatnie/jako turysta.
Je suis là pour m'amuser/en touriste.
ʒə sɥi la puʀ mamyze/ɑ̃ tuʀist
Jestem tu służbowo.
Je suis là pour affaires/en voyage d'affaires.
ʒə sɥi la puʀ afεʀ/ɑ̃ vwajaʒ dafεʀ
Jadę odwiedzić przyjaciół/krewnych.
Je vais voir mes amis/mes parents.
ʒə vε vwaʀ mezami/me paʀɑ̃
Czy może pan(i) otworzyć bagaż?
Vous pouvez ouvrir vos bagages, s'il vous plaît ?
vu puve uvʀiʀ vo bagaʒˌ sil vu plε ?
Mam tylko tę walizkę.
Je n'ai que cette valise.
ʒə ne kə sεt valiz
To tylko moje rzeczy osobiste.
Ce ne sont que mes affaires personnelles.
sə nə sɔ̃ kə mezafεʀ pεʀsɔnεl
Czy coś jest nie tak?
Il y a un problème ?
ilja œ̃ pʀɔblεm ?
To nie jest mój bagaż.
Ce ne sont pas mes bagages.
sə nə sɔ̃ pɑ me bagaʒ
To nie jest moje!
Ce n'est pas à moi !
sə nε pɑza mwa !
Nie mam pojęcia, jak to się tam znalazło!
Je n'ai aucune idée comment ça s'est fait.
ʒə ne okyn ide kɔmɑ̃ sa se fε
Nie wiedziałem, że to jest zabronione.
Je ne savais pas que c'était interdit.
ʒə nə savε pɑ kə setε ε̃tεʀdi
Czy mam wypełnić oświadczenie celne?
Je dois remplir une déclaration en douane ?
ʒə dwa ʀɑ̃pliʀ yn deklaʀasjɔ̃ ɑ̃ dwan ?
Czy muszę za to zapłacić cło?
Je dois payer les droits de douane pour ça ?
ʒə dwa peje le dʀwa də dwan puʀ sa ?
Jesteśmy tylko przejazdem w drodze do...
On ne fait que passer. Nous allons à...
ɔ̃ nə fε kə pɑse nuzalɔ̃ a
Zatrzymamy się na pięć/siedem dni.
On va rester 5/7 jours.
ɔ̃ va ʀεste sε̃k/sεt ʒuʀ
Jak długo muszę jeszcze czekać?
Combien de temps est-ce que je dois encore attendre ?
kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ εs kə ʒə dwa ɑ̃kɔʀ atɑ̃dʀ ?
Nie mogę już dłużej czekać.
Je ne peux plus attendre.
ʒə nə pø ply atɑ̃dʀ
Czy mogę iść/jechać?
Je peux m'en aller ?
ʒə pø mɑ̃nale ?