Komunikacja miejska

Komunikacja miejska

Transports en commun
Gdzie jest najbliższy przystanek autobusowy/tramwajowy?
Où est l'arrêt de bus/tram le plus proche ?
u ε laʀε də bys/tʀam lə ply pʀɔʃ ?
Czy jest tu gdzieś w pobliżu stacja metra?
Est-ce qu'il y a une station de métro par ici ?
εs kil i a yn stasjɔ̃ də metʀo paʀ isi ?
Który autobus jedzie do...?
Quel bus va à... ?
kεl bys va a... ?
Czy ten autobus jedzie do...?
C'est bien le bus pour... ?
se bjε̃ lə bys puʀ... ?
Czy ten autobus zatrzymuje się w...?
Est-ce que ce bus s'arrête à... ?
εs kə sə bys saʀεt a... ?
Gdzie mogę kupić bilety?
Où est-ce que je peux acheter des tickets ?
u εs kə ʒə pø aʃ(ə)te de tikε ?
Czy mogę kupić bilet u kierowcy/na pokładzie?
Je peux acheter le ticket auprès du conducteur/à bord ?
ʒə pø aʃ(ə)te lə tikε opʀε dy kɔ̃dyktœʀ/a bɔʀ ?
Ile kosztuje bilet dla dorosłego?
Quel est le tarif pour un adulte ?
kεl ε lə taʀif puʀ œ̃nadylt ?
Gdzie mogę skasować bilet?
Où est-ce que je peux valider/composter mon ticket ?
u εs kə ʒə pø valide/kɔ̃pɔste mɔ̃ tikε ?
Czy mogę się z tym biletem przesiadać?
Je peux changer avec ce ticket ?
ʒə pø ʃɑ̃ʒe avεk sə tikε ?
Czy muszę się przesiadać?
Il me faut changer ?
il mə fo ʃɑ̃ʒe ?
Kiedy powinienem wysiąść?
Je descends où ?
ʒə desɑ̃ u ?
Czym mam jechać dalej?
Qu'est-ce que je prends après ?
kεs kə ʒə pʀɑ̃ apʀε ?
Ile to przystanków stąd?
C'est à combien d'arrêts/de stations d'ici ?
seta kɔ̃bjε̃ daʀε/də stasjɔ̃ disi ?
Jak nazywa się ten przystanek?
Quel est le nom de cet arrêt/cette station ?
kεl ε lə nɔ̃ də sεt aʀε/sεt stasjɔ̃ ?
Czy powie mi pan(i), gdzie wysiąść?
Pouvez-vous me dire où je dois descendre ?
puvevu mə diʀ u ʒə dwa desɑ̃dʀ ?
Czy jest tu gdzieś w pobliżu automat biletowy?
Est-ce qu'il y a un distributeur de tickets par ici ?
εs kil i a œ̃ distʀibytœʀ də tikε paʀ isi ?
Którym autobusem się tam dostanę?
Quel bus il me faut prendre ?
kεl bys il mə fo pʀɑ̃dʀ ?
Jaki jest następny przystanek?
Quel est le prochain arrêt ?, Quelle est la prochaine station ?
kεl ε lə pʀɔʃε̃ aʀε ?ˌ kεl ε la pʀɔʃεn stasjɔ̃ ?
Przepraszam, chciałbym wysiąść.
Excusez-moi, je descends.
εkskyzemwaˌ ʒə desɑ̃
Przegapiłem mój przystanek.
J'ai raté l'arrêt.
ʒe ʀate laʀε
tramwaj
tram(way)
tʀam(wε)
autobus
bus
bys
trolejbus
trolley(bus)
tʀɔlε(bys)
metro
métro
metʀo
przystanek
arrêt, station
aʀεˌ stasjɔ̃
stacja
station
stasjɔ̃
przystanek na żądanie
arrêt facultatif
aʀε fakyltatif
kierowca
chauffeur, conducteur
ʃofœʀˌ kɔ̃dyktœʀ
bilet
ticket, billet
tikεˌ bijε
bilet ulgowy
ticket tarif réduit
tikε taʀif ʀedɥi
bilet całodzienny
ticket journée
tikε ʒuʀne
bilet grupowy
ticket groupes
tikε gʀup
kasownik
composteur
kɔ̃pɔstœʀ
kasować bilet
valider/composter un ticket
valide/kɔ̃pɔste œ̃ tikε
automat biletowy
distributeur de tickets
distʀibytœʀ də tikε
bramka obrotowa
tourniquet
tuʀnikε
kontroler biletów
contrôleur
kɔ̃tʀolœʀ