Na poczcie

Na poczcie

À la poste
Chciałbym wysłać list polecony.
J'aimerais envoyer une lettre recommandée.
ʒεmʀε ɑ̃vwaje yn lεtʀ ʀ(ə)kɔmɑ̃de
Wysłać zwykle, proszę.
Tarif lent, s'il vous plaît.
taʀif lɑ̃ˌ sil vu plε
Poproszę kopertę/znaczek.
Une enveloppe/Un timbre, s'il vous plaît.
yn ɑ̃v(ə)lɔp/œ̃ tε̃bʀˌ sil vu plε
Jaki znaczek jest potrzebny na...?
Il me faut quel timbre pour... ?
il mə fo kεl tε̃bʀ puʀ... ?
Jaka jest opłata za list do...?
Combien coûte une lettre pour... ?
kɔ̃bjε̃ kut yn lεtʀ puʀ... ?
W którym okienku nadaje się paczki?
C'est quel guichet pour envoyer un colis ?
se kεl giʃε puʀ ɑ̃vwaje œ̃ kɔli ?
poczta
poste
pɔst
list
lettre
lεtʀ
pocztówka
carte postale
kaʀt pɔstal
koperta
enveloppe
ɑ̃v(ə)lɔp
paczka
colis
kɔli
znaczek
timbre
tε̃bʀ
adres
adresse
adʀεs
ulica
rue
ʀy
miasto
ville
vil
kod pocztowy
code postal
kɔd pɔstal
doręczenie
livraison
livʀεzɔ̃
poleconym
en recommandée
ɑ̃ ʀ(ə)kɔmɑ̃de
pocztą lotniczą
par avion
paʀ avjɔ̃
priorytetem
exprès
εkspʀε