Kemping

Kemping

Camping
Gdzie jest najbliższe pole kempingowe?
Où est le camping le plus proche ?
u ε lə kɑ̃piŋ lə ply pʀɔʃ ?
Czy możemy tu biwakować?
On peut camper ici ?
ɔ̃ pø kɑ̃pe isi ?
Czy możemy tu wjechać z przyczepą kempingową?
Peut-on entrer avec une caravane ?
pøtɔ̃ ɑ̃tʀe avεk yn kaʀavan ?
Czy są wolne miejsca?
Avez-vous des places libres ?
avevu de plas libʀ ?
Płaci się od osoby czy od namiotu?
On paye par personne ou pour la tente ?
ɔ̃ pεj paʀ pεʀsɔn u puʀ la tɑ̃t ?
Ile wynosi opłata za jedną noc?
Ça fait combien, la nuit ?
sa fε kɔ̃bjε̃ˌ la nɥi ?
Ile wynosi dzienna opłata za prąd?
Combien coûte l'électricité par jour ?
kɔ̃bjε̃ kut lelεktʀisite paʀ ʒuʀ ?
Nie mogę tu zostawić paszportu.
Je ne peux pas laisser mon passeport ici.
ʒə nə pø pɑ lese mɔ̃ pɑspɔʀ isi
Czy możemy wypożyczyć lodówkę?
On peut louer un frigo ?
ɔ̃ pø lwe œ̃ fʀigo ?
Gdzie tu są prysznice/toalety/umywalnie?
Où sont les douches/toilettes/lavabos ?
u sɔ̃ le duʃ/twalεt/lavabo ?
Gdzie możemy zaparkować?
Où est-ce qu'on peut garer la voiture ?
u εs kɔ̃ pø gaʀe la vwatyʀ ?
Gdzie możemy rozbić namiot?
Où est-ce qu'on peut planter la tente ?
u εs kɔ̃ pø plɑ̃te la tɑ̃t ?
Czy można tu rozpalić ognisko?
On peut faire du feu ici ?
ɔ̃ pø fεʀ dy fø isi ?
Gdzie możemy nazbierać drewna na ognisko?
Où est-ce qu'on peut ramasser du bois pour faire le feu ?
u εs kɔ̃ pø ʀamɑse dy bwɑ puʀ fεʀ lə fø ?
Czy mogę tu spuścić psa ze smyczy?
Je peux laisser mon chien libre ici ?
ʒə pø lese mɔ̃ ʃjε̃ libʀ isi ?
Jak możemy ochronić nasze zapasy przed niedźwiedziami?
Comment protéger nos provisions contre les ours ?
kɔmɑ̃ pʀɔteʒe no pʀɔvizjɔ̃ kɔ̃tʀ lezuʀs ?
O której godzinie jest otwierana/zamykana brama?
Vous ouvrez/Vous fermez l'entrée principale à quelle heure ?
vuzuvʀe/vu fεʀme lɑ̃tʀe pʀε̃sipal a kεl œʀ ?
Chcielibyśmy wypożyczyć łódkę.
On voudrait louer une barque.
ɔ̃ vudʀε lwe yn baʀk
Mogę tutaj wypożyczyć rower?
Je peux louer un vélo ici ?
ʒə pø lwe œ̃ velo isi ?
Jest tu gdzieś automat telefoniczny?
Il y a un téléphone public ?
ilja œ̃ telefɔn pyblik ?
Można gdzieś tutaj łowić ryby?
On peut aller à la pêche dans les environs ?
ɔ̃ pø ale a la pεʃ dɑ̃ lezɑ̃viʀɔ̃ ?
Czy trzeba mieć pozwolenie?
Il me faut un permis ?
il mə fo œ̃ pεʀmi ?
Czy wypożyczają państwo namioty/śpiwory?
Vous louez des tentes/sacs de couchage ?
vu lwe de tɑ̃t/sak də kuʃaʒ ?
Będziemy spać pod gołym niebem.
On va dormir à la belle étoile.
ɔ̃ va dɔʀmiʀ a la bεl etwal
Czy możemy zostawić nasze rzeczy w namiocie?
On peut laisser nos affaires dans la tente ?
ɔ̃ pø lese nozafεʀ dɑ̃ la tɑ̃t ?
Gdzie tu są kontenery na śmieci?
Où sont les poubelles ?
u sɔ̃ le pubεl ?
Czy w okolicy można kupić coś do jedzenia?
On peut acheter à manger dans les environs ?
ɔ̃ pø aʃ(ə)te a mɑ̃ʒe dɑ̃ lezɑ̃viʀɔ̃ ?
Czy gdzieś w okolicy można coś zjeść/pójść na piwo?
On peut aller manger/prendre une bière dans le coin ?
ɔ̃ pø ale mɑ̃ʒe/pʀɑ̃dʀ yn bjεʀ dɑ̃ lə kwε̃ ?
umywalnia
lavabos
lavabo
woda pitna
eau potable
o pɔtabl
woda niezdatna do picia
eau de lavage, eau non potable
o də lavaʒˌ o nɔ̃ pɔtabl
toaleta, ubikacja
toilettes
twalεt
przyczepa kempingowa
voiture habitable
vwatyʀ abitabl
namiot
tente
tɑ̃t
śledzie (do namiotu)
piquets de tente
pikε də tɑ̃t
maszty (do namiotu)
mâts de tente
mɑ də tɑ̃t
płachta namiotowa
toile de tente
twal də tɑ̃t
tropik
auvent
ovɑ̃
moskitiera
moustiquaire
mustikεʀ
śpiwór
sac de couchage
sak də kuʃaʒ
karimata
matelas mousse
mat(ə)la mus
ognisko
feu de camp
fø də kɑ̃
palenisko
foyer
fwaje
drewno
bois
bwɑ
zapałki
allumettes
alymεt
zapalniczka
briquet
bʀikε
kuchenka turystyczna, prymus
réchaud
ʀeʃo
siekier(k)a
hache
ˈaʃ
scyzoryk, nóż kieszonkowy
couteau de poche, canif
kuto də pɔʃˌ kanif
otwieracz do konserw
ouvre-boîte
uvʀbwat
menażka
gamelle
gamεl
plecak (turystyczny)
sac à dos, sac d'alpiniste
sak a doˌ sak dalpinist