Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc

Premiers secours
Potrzebny jest lekarz.
On a besoin d'un médecin.
ɔ̃na bəzwε̃ dœ̃ med(ə)sε̃
Proszę przysłać karetkę do...
Envoyez une ambulance à...
ɑ̃vwaje yn ɑ̃bylɑ̃s a
Gdzie jest najbliższy szpital/najbliższa apteka?
Où est l'hôpital le/la pharmacie la plus proche ?
u ε lɔpital lə/la faʀmasi la ply pʀɔʃ ?
Użądliła mnie osa.
Je me suis fait piquer par une guêpe.
ʒə mə sɥi fε pike paʀ yn gεp
Mam alergię na...
Je suis allergique à...
ʒə sɥi alεʀʒik a
Ukąsił mnie jakiś owad.
Je me suis fait piquer par un insecte.
ʒə mə sɥi fε pike paʀ œ̃nε̃sεkt
Ukąsił go wąż.
Il s'est fait mordre par un serpent.
il se fε mɔʀdʀ paʀ œ̃ sεʀpɑ̃
Pogryzł mnie pies.
Je me suis fait mordre par un chien.
ʒə mə sɥi fε mɔʀdʀ paʀ œ̃ ʃjε̃
Potrącił go samochód.
Il s'est fait renverser par une voiture.
il se fε ʀɑ̃vεʀse paʀ yn vwatyʀ
Jest nieprzytomny.
Il est inconscient.
il ε ε̃kɔ̃sjɑ̃
Nie oddycha.
Il ne respire pas.
il nə ʀεspiʀ pɑ
Mocno krwawi.
Il saigne abondamment.
il sεɲ abɔ̃damɑ̃
Potrzebuję mojego lekarstwa.
J'ai besoin de mon médicament.
ʒe bəzwε̃ də mɔ̃ medikamɑ̃
Nie zażywam żadnych leków.
Je ne prends pas de médicaments.
ʒə nə pʀɑ̃ pɑ də medikamɑ̃
Ma cukrzycę.
Il est diabétique.
il ε djabetik
Jest mi zimno/gorąco.
J'ai froid/chaud.
ʒe fʀwa/ʃo
Muszę iść do szpitala?
Je dois aller à l'hôpital ?
ʒə dwa ale a lɔpital ?
To poważne?
C'est grave ?
se gʀav ?
Nie ma żadnej poprawy.
Il n'y a aucune amélioration.
ilnja okyn ameljɔʀasjɔ̃
Już mi lepiej.
Ça va déjà mieux.
sa va deʒa mjø
Mogę już iść?
Je peux m'en aller ?
ʒə pø mɑ̃nale ?

U lekarza

Chez le médecin
Nie czuję się dobrze.
Je ne me sens pas bien.
ʒə nə mə sɑ̃pɑ bjε̃
Niedobrze mi.
J'ai mal au cœur.
ʒe mal o kœʀ
Kręci mi się w głowie.
La tête me tourne.
la tεt mə tuʀn
Boli mnie głowa/brzuch.
J'ai mal à la tête/au ventre.
ʒe mal a la tεt/o vɑ̃tʀ
Mam biegunkę/zaparcie.
J'ai la diarrhée/Je suis constipé.
ʒe la djaʀe/ʒə sɥi kɔ̃stipe
Mam problem z nogą.
J'ai un problème au pied/avec la jambe.
ʒe œ̃ pʀɔblεm o pje/avεk la ʒɑ̃b
Skręciłem kostkę.
Je me suis tordu la cheville.
ʒə mə sɥi tɔʀdy la ʃ(ə)vij
Nie mogę chodzić.
Je ne peux pas marcher.
ʒə nə pø pɑ maʀʃe
Nie mogę ruszać ręką.
Je ne peux pas bouger le bras.
ʒə nə pø pɑ buʒe lə bʀɑ
Skaleczyłem się w palec.
Je me suis coupé au doigt.
ʒə mə sɥi kupe o dwa
Oparzyłem sobie rękę.
Je me suis brûlé la main.
ʒə mə sɥi bʀyle la mε̃
To strasznie boli.
Ça fait terriblement mal.
sa fε teʀibləmɑ̃ mal
Boli mnie.
J'ai mal.
ʒe mal
Czy mogę dostać coś przeciwbólowego?
Je peux avoir quelque chose contre la douleur ?
ʒə pø avwaʀ kεlk(ə) ʃoz kɔ̃tʀ la dulœʀ ?
Źle widzę.
Je vois mal.
ʒə vwa mal
Mam niestrawność.
Ma digestion est difficile.
ma diʒεstjɔ̃ ε difisil
Mam zgagę.
J'ai des aigreurs.
ʒe dezεgʀœʀ
Nie mam apetytu.
J'ai perdu l'appétit.
ʒe pεʀdy lapeti
Zwymiotowałem.
J'ai vomi.
ʒe vɔmi
Coś mi zaszkodziło.
J'ai mangé quelque chose de mauvais.
ʒe mɑ̃ʒe kεlk(ə) ʃoz də mɔvε
Boli mnie gardło.
J'ai mal à la gorge.
ʒe mal a la gɔʀʒ
Mam bóle w klatce piersiowej.
J'ai mal à la poitrine.
ʒe mal a la pwatʀin
Boli mnie ząb.
J'ai mal aux dents.
ʒe mal o dɑ̃
Strasznie bolą mnie plecy.
J'ai très mal au dos.
ʒe tʀε mal o do
Pieką mnie oczy.
J'ai les yeux qui brûlent.
ʒe lezjø ki bʀyl
Boli mnie ucho.
J'ai des picotements dans l'oreille.
ʒe de pikɔtmɑ̃ dɑ̃ lɔʀεj
Mam silny kaszel.
Je tousse beaucoup.
ʒə tus boku
Ciężko mi się oddycha.
J'ai du mal à respirer.
ʒe dy mal a ʀεspiʀe
Czuję się słabo.
Je me sens faible.
ʒə mə sɑ̃fεbl
Nie mogę spać.
Je ne peux pas dormir.
ʒə nə pø pɑ dɔʀmiʀ
Dostałem wysypki.
J'ai une éruption de boutons.
ʒe yn eʀypsjɔ̃ də butɔ̃
To strasznie swędzi.
Ça démange terriblement.
sa demɑ̃ʒ teʀibləmɑ̃
To trwa już trzy dni.
Ça dure depuis trois jours.
sa dyʀ dəpɥi tʀwɑ ʒuʀ
Jak to się stało?
Ça vous est arrivé comment ?
sa vuzεtaʀive kɔmɑ̃ ?
Zaczęło się nagle (wczoraj wieczorem).
Ça a commencé tout d'un coup (hier soir).
sa a kɔmɑ̃se tu dœ̃ ku (jεʀ swaʀ)
Nigdy nie miałem podobnych problemów.
Je n'ai jamais eu de problèmes pareils.
ʒə ne ʒamε y də pʀɔblεm paʀεj
Co mi/jej/mu jest?
Qu'est-ce que j'ai/qu'elle a/qu'il a ?
kεs kə ʒe/kεl a/kil a ?
Czy to coś poważnego?
C'est grave ?
se gʀav ?
Czy to jest zaraźliwe?
C'est contagieux ?
se kɔ̃taʒjø ?
Jak długo potrwa leczenie?
Quelle sera la durée du traitement ?
kεl s(ə)ʀa la dyʀe dy tʀεtmɑ̃ ?
Potrzebuję na to recepty.
J'ai besoin d'une ordonnance pour ça.
ʒe bəzwε̃ dyn ɔʀdɔnɑ̃s puʀ sa
Potrzebuję nowych okularów.
J'ai besoin de nouvelles lunettes.
ʒe bəzwε̃ də nuvεl lynεt
Komu można udzielać informacji?
Qui peut être informé ?
ki pø εtʀ ε̃fɔʀme ?
Czy może pan(i) poinformować moich krewnych?
Pouvez-vous avertir mes proches ?
puvevu avεʀtiʀ me pʀɔʃ ?
Czy może mi pan(i) podać dane kontaktowe pana/pani krewnych?
Vous pouvez me donner les coordonnées de vos proches ?
vu puve mə dɔne le kɔɔʀdɔne də vo pʀɔʃ ?
Proszę podpisać formularz zgody pacjenta.
Signez le consentement éclairé, s'il vous plaît.
siɲe lə kɔ̃sɑ̃tmɑ̃ ekleʀeˌ sil vu plε
Czy występują w pana/pani rodzinie jakieś choroby przewlekłe?
Il y a des maladies chroniques dans votre famille ?
ilja de maladi kʀɔnik dɑ̃ vɔtʀ famij ?
Moja matka umarła na raka/zawał/udar mózgu.
Ma mère est morte d'un cancer/d'une crise cardiaque/d'une congestion cérébrale.
ma mεʀ ε mɔʀt dœ̃ kɑ̃sεʀ/dyn kʀiz kaʀdjak/dyn kɔ̃ʒεstjɔ̃ seʀebʀal
Jakie badania będę musiał zrobić?
Quels examens il me faudra (passer) ?
kεlzεgzamε̃ il mə fodʀa (pɑse) ?
Czy w moim przypadku to badanie jest konieczne?
Cet examen est nécessaire dans mon cas ?
sεt εgzamε̃ ε nesesεʀ dɑ̃ mɔ̃ kɑ ?
Gdzie mam się zgłosić na to badanie?
Cet examen, je vais le passer où ?
sεt εgzamε̃ˌ ʒə vε lə pɑse u ?
Kiedy poznam wyniki badań?
Je saurai les résultats quand ?
ʒə sɔʀe le ʀezylta kɑ̃ ?
Ile to będzie kosztować?
Quel en sera le prix ?, Ça va coûter combien ?
kεl ɑ̃ s(ə)ʀa lə pʀi ?ˌ sa va kute kɔ̃bjε̃ ?
Jestem ubezpieczony.
J'ai une assurance maladie.
ʒe yn asyʀɑ̃s maladi
Co to dla mnie oznacza?
Qu'est-ce que ça veut dire pour moi ?
kεs kə sa vø diʀ puʀ mwa ?
Jakie jest rokowanie?
Quel est son pronostic ?
kεl ε sɔ̃ pʀɔnɔstik ?
Jakie są możliwości leczenia?
Quels sont les traitements possibles ?
kεl sɔ̃ le tʀεtmɑ̃ pɔsibl ?
Jak długo mam zażywać to lekarstwo?
Je dois prendre le médicament pendant combien de temps ?
ʒə dwa pʀɑ̃dʀ lə medikamɑ̃ pɑ̃dɑ̃ kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ ?
(Jak długo) muszę zostać w szpitalu?
Il me faut rester à l'hôpital (combien de temps) ?
il mə fo ʀεste a lɔpital (kɔ̃bjε̃ də tɑ̃) ?
Kiedy zostanę wypisany?
Vous me laissez sortir quand ?
vu mə lese sɔʀtiʀ kɑ̃ ?
Chciałbym wyjść ze szpitala na własne żądanie.
J'aimerais signer une décharge (de responsabilité).
ʒεmʀε siɲe yn deʃaʀʒ (də ʀεspɔ̃sabilite)
Czy dozwolone są odwiedziny?
Les visites sont autorisées ici ?
le vizit sɔ̃tɔtɔʀize isi ?
Chciałbym porozmawiać z lekarzem/ze specjalistą.
J'aimerais parler à un médecin/spécialiste.
ʒεmʀε paʀle a œ̃ med(ə)sε̃/spesjalist
Jakie są dalsze kroki?
Quelles sont les démarches à faire ?
kεl sɔ̃ le demaʀʃ a fεʀ ?
Jak często muszę chodzić do kontroli?
Je dois venir pour la visite de contrôle combien de fois ?
ʒə dwa v(ə)niʀ puʀ la vizit də kɔ̃tʀol kɔ̃bjε̃ də fwa ?
Przyszliśmy odwiedzić pana...
On est venu rendre visite à Monsieur ...
ɔ̃nε v(ə)ny ʀɑ̃dʀ vizit a məsjø
Przyszłam po jego rzeczy osobiste.
Je suis venue récupérer ses objets personnels.
ʒə sɥi v(ə)ny ʀekypeʀe sezɔbʒε pεʀsɔnεl
Kto może mi pomóc w załatwieniu formalności dotyczących ubezpieczenia/zgonu?
Qui peut m'aider à régler les formalités de l'assurance/du décès ?
ki pø mede a ʀegle le fɔʀmalite də lasyʀɑ̃s/dy desε ?

W aptece

À la pharmacie
Potrzebuję tego lekarstwa.
J'ai besoin de ce médicament.
ʒe bəzwε̃ də sə medikamɑ̃
Czy potrzebna jest recepta?
Il me faut une ordonnance ?
il mə fo yn ɔʀdɔnɑ̃s ?
Czy ma pan(i) coś podobnego?
Avez-vous quelque chose de semblable ?
avevu kεlk(ə) ʃoz də sɑ̃blabl ?
Czy to nie jest zbyt mocne?
Ce n'est pas trop fort ?
sə nε pɑ tʀo fɔʀ ?
Potrzebuję czegoś na chorobę morską.
J'ai besoin de quelque chose contre le mal de mer.
ʒe bəzwε̃ də kεlk(ə) ʃoz kɔ̃tʀ lə mal də mεʀ
środka nasennego
un somnifère
œ̃ sɔmnifεʀ
czegoś na biegunkę
quelque chose contre la diarrhée
kεlk(ə) ʃoz kɔ̃tʀ la djaʀe
tabletek na chorobę lokomocyjną
des cachets contre le mal des transports
de kaʃε kɔ̃tʀ lə mal de tʀɑ̃spɔʀ
czegoś przeciwbólowego
quelque chose contre la douleur
kεlk(ə) ʃoz kɔ̃tʀ la dulœʀ
leku bez recepty
un médicament en vente libre
œ̃ medikamɑ̃ ɑ̃ vɑ̃t libʀ
Jak stosuje się ten lek?
Ça se prend comment ?
sa sə pʀɑ̃ kɔmɑ̃ ?
Kiedy mam to zażywać?
Je dois en prendre quand ?
ʒə dwa ɑ̃ pʀɑ̃dʀ kɑ̃ ?
Czy mogę wziąć kilka naraz?
Je peux en prendre plusieurs en même temps ?
ʒə pø ɑ̃ pʀɑ̃dʀ plyzjœʀ ɑ̃ mεm tɑ̃ ?
Czy mogę to zażywać razem z...?
Je peux en prendre en combinaison avec... ?
ʒə pø ɑ̃ pʀɑ̃dʀ ɑ̃ kɔ̃binεzɔ̃ avεk... ?
Nie łączyć z innymi lekami.
Ne pas prendre en combinaison avec d'autres médicaments.
nə pɑ pʀɑ̃dʀ ɑ̃ kɔ̃binεzɔ̃ avεk dotʀ medikamɑ̃
Jaka jest substancja czynna tego leku?
Quel est le principe actif de ce médicament ?
kεl ε lə pʀε̃sip aktif də sə medikamɑ̃ ?
Czy są jakieś skutki uboczne?
Il y a des effets secondaires ?
ilja dezefε s(ə)gɔ̃dεʀ ?
Czy może mi pan(i) sprzedać zamiennik?
Vous pouvez me donner un générique ?
vu puve mə dɔne œ̃ ʒeneʀik ?
Na co powinienem zwrócić uwagę, biorąc ten lek?
À quoi devrais-je faire attention en en prenant ?
a kwa dəvʀεʒə fεʀ atɑ̃sjɔ̃ ɑ̃nɑ̃ pʀənɑ̃ ?
Czy ubezpieczenie to pokrywa?
C'est couvert par l'assurance ?
se kuvεʀ paʀ lasyʀɑ̃s ?
Czy płaci się za receptę?
On paye pour une ordonnance ?
ɔ̃ pεj puʀ yn ɔʀdɔnɑ̃s ?