Wędkowanie

Wędkowanie

Pêche
Gdzie w okolicy mogę wędkować?
Il y a un endroit où pêcher par ici ?
ilja œ̃nɑ̃dʀwa u peʃe paʀ isi ?
Czy tutaj można łowić ryby (bez zezwolenia)?
On peut pêcher (sans permis) ici ?
ɔ̃ pø peʃe (sɑ̃ pεʀmi) isi ?
Czy potrzebne jest zezwolenie na łowienie ryb?
Il me faut un permis de pêche ?
il mə fo œ̃ pεʀmi də pεʃ ?
Czy mogę tu wykupić pozwolenie na wędkowanie?
On peut acheter une licence de pêche ici ?
ɔ̃ pø aʃ(ə)te yn lisɑ̃s də pεʃ isi ?
Ile kosztuje tygodniowe pozwolenie na połów?
Quel est le prix d'un permis de pêche valable huit jours ?
kεl ε lə pʀi dœ̃ pεʀmi də pεʃ valabl ˈɥi ʒuʀ ?
Czy można tutaj wypożyczyć/kupić sprzęt wędkarski?
On peut louer/acheter le matériel de pêche ici ?
ɔ̃ pø lwe/aʃ(ə)te lə mateʀjεl də pεʃ isi ?
Chciałbym wybrać się na łowienie z łodzi.
J'aimerais aller à la pêche en bateau.
ʒεmʀε ale a la pεʃ ɑ̃ bato
Czy mógłbym wypożyczyć łódkę na jeden dzień?
Je peux louer une barque pour une journée ?
ʒə pø lwe yn baʀk puʀ yn ʒuʀne ?
Na ile wędek mogę łowić jednocześnie?
Je peux utiliser combien de cannes en même temps ?
ʒə pø ytilize kɔ̃bjε̃ də kan ɑ̃ mεm tɑ̃ ?
Czy sezon na pstrąga już się rozpoczął?
Est-ce que la saison de truite est déjà ouverte ?
εs kə la sεzɔ̃ də tʀɥit ε deʒa uvεʀt ?
Dzisiaj łowię lipienia.
Je vais à la pêche à l'ombre aujourd'hui.
ʒə vε a la pεʃ a lɔ̃bʀ oʒuʀdɥi
Gdzie jest najlepsze miejsce do łowienia?
C'est où le meilleur endroit pour pêcher ?
se u lə mεjœʀ ɑ̃dʀwa puʀ peʃe ?
Jaka jest najlepsza przynęta na suma?
Quel est le meilleur appât pour le silure ?
kεl ε lə mεjœʀ apɑ puʀ lə silyʀ ?
Jakiej żyłki należy użyć do połowu łososia?
Quelle ligne pour le saumon ?
kεl liɲ puʀ lə somɔ̃ ?
Biorą?
Ça mord ?
sa mɔʀ ?
Do tej pory żadna ryba nie chwyciła.
Pour l'instant aucun poisson n'a mordu.
puʀ lε̃stɑ̃ okœ̃ pwasɔ̃ na mɔʀdy
Złapałeś coś?
Tu as pêché quelque chose ?
ty ɑ peʃe kεlk(ə) ʃoz ?
Złapałem wielką rybę.
J'ai pêché un gros poisson.
ʒe peʃe œ̃ gʀo pwasɔ̃
Nie mogę wyjąć haczyka.
Je n'arrive pas à décrocher le poisson.
ʒə naʀiv pɑ a dekʀɔʃe lə pwasɔ̃
Ryba zerwała żyłkę.
Le poisson a cassé la ligne.
lə pwasɔ̃ a kɑse la liɲ
Wypuszczasz ryby z powrotem do wody?
Tu remets les poissons dans l'eau ?
ty ʀ(ə)mε le pwasɔ̃ dɑ̃ lo ?
Wypuszczam tylko zbyt małe ryby.
Je ne relâche que les poissons trop petits.
ʒə nə ʀəlɑʃ kə le pwasɔ̃ tʀo p(ə)ti
Czy mogę zatrzymać złowione ryby?
Je peux garder la prise ?
ʒə pø gaʀde la pʀiz ?
Czy może mi pan(i) zrobić zdjęcie z rybą?
Vous pouvez me prendre en photo avec le poisson ?
vu puve mə pʀɑ̃dʀ ɑ̃ fɔto avεk lə pwasɔ̃ ?
Chciałbym sobie spreparować tę rybę.
J'aimerais me le faire naturaliser, ce poisson.
ʒεmʀε mə lə fεʀ natyʀalizeˌ sə pwasɔ̃
połów na wędkę
pêche à la ligne
pεʃ a la liɲ
wędkowanie na morzu
pêche maritime
pεʃ maʀitim
łowienie na muchę
pêche à la mouche
pεʃ a la muʃ
wędka
canne (à pêche)
kan (a pεʃ)
kołowrotek
treuil, moulinet
tʀœjˌ mulinε
żyłka (wędkarska)
ligne (de pêche)
liɲ (də pεʃ)
haczyk (wędkarski)
hameçon
amsɔ̃
spławik
bouchon
buʃɔ̃
ciężarek
plomb
plɔ̃
przynęta
appât, amorce, leurre
apɑˌ amɔʀsˌ lœʀ
muszka
mouche
muʃ
podrywka
ableret
abləʀε
podbierak
épuisette
epɥizεt
wodery
cuissardes (de pêcheur)
kɥisaʀd (də pεʃœʀ)