Status cywilny

Status cywilny

Situation de famille
Czy jest pani mężatką/pan żonaty?
Vous êtes mariée/marié ?
vuzεt maʀje/maʀje ?
Od jak dawna jest pani zamężna/pan żonaty?
Vous êtes mariée/marié depuis combien de temps ?
vuzεt maʀje/maʀje dəpɥi kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ ?
Jestem kawalerem/rozwiedziony.
Je suis célibataire/divorcé.
ʒə sɥi selibatεʀ/divɔʀse
Czy ma pan(i) partnerkę/partnera?
Vous avez une petite amie/un petit ami ?
vuzave yn p(ə)tit ami/œ̃ p(ə)titami ?
Tak. Spotykamy się od pięciu lat.
Oui. Nous sortons ensemble depuis cinq ans.
ˈwi nu sɔʀtɔ̃ ɑ̃sɑ̃bl dəpɥi sε̃k ɑ̃
Czy poprosiłeś ją już o rękę?
Tu l'as déjà demandée en mariage ?
ty lɑ deʒa d(ə)mɑ̃de ɑ̃ maʀjaʒ ?
Zaręczyliśmy się w lecie.
En été, nous nous sommes fiancés.
ɑ̃ eteˌ nu nu sɔm fjɑ̃se
Pobraliśmy się na wiosnę.
Nous nous sommes mariés ce printemps.
nu nu sɔm maʀje sə pʀε̃tɑ̃
Gdzie się poznaliście?
Vous avez fait connaissance où ?
vuzave fε kɔnεsɑ̃s u ?
Jak długo są razem?
Ils sont ensemble depuis combien de temps ?
il sɔ̃tɑ̃sɑ̃bl dəpɥi kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ ?
Są razem już całkiem długo.
Ils sont ensemble depuis bien longtemps.
il sɔ̃tɑ̃sɑ̃bl dəpɥi bjε̃ lɔ̃tɑ̃
Chcą się pobrać.
Ils veulent se marier.
il vøl sə maʀje
Żyją w konkubinacie.
Ils vivent ensemble.
il viv ɑ̃sɑ̃bl
Zdradził ją.
Il l'a trompée.
il la tʀɔ̃pe
Zdradzała go na prawo i lewo.
Elle l'a fait cocu., Elle baisait à droite et à gauche.
εl la fε kɔkyˌ εl bezε a dʀwat e a goʃ
Zerwała z nim po dwóch latach.
Elle l'a quitté après deux ans.
εl la kite apʀε døzɑ̃
Prawdopodobnie się rozwiodą.
Ils vont probablement divorcer.
il vɔ̃ pʀɔbabləmɑ̃ divɔʀse
On już złożył pozew o rozwód.
Il a déjà demandé le divorce.
il a deʒa d(ə)mɑ̃de lə divɔʀs
Rozwiedli się po dziesięciu latach małżeństwa.
Ils ont divorcé après dix ans de mariage.
ilzɔ̃ divɔʀse apʀε dizɑ̃ də maʀjaʒ
Po miesiącu wróciła do niego.
Elle est revenue un mois plus tard.
εl ε ʀ(ə)vəny œ̃ mwa ply taʀ
Wyszła za mąż/Rozwiodła się po raz drugi.
Elle s'est remariée/a divorcé pour la deuxième fois.
εl se ʀ(ə)maʀje/a divɔʀse puʀ la døzjεm fwa
Ponownie wyszła za mąż./Ponownie się ożenił.
Elle s'est remariée./Il s'est remarié.
εl se ʀ(ə)maʀje/il se ʀ(ə)maʀje
stanu wolnego, kawaler
célibataire
selibatεʀ
stanu wolnego, panna
célibataire
selibatεʀ
zaręczony
fiancé
fjɑ̃se
żonaty
marié
maʀje
zamężna
mariée
maʀje
rozwiedziony/rozwiedziona
divorc|é/-ée
divɔʀse/-
bezdzietny
sans enfants
sɑ̃zɑ̃fɑ̃
samotna matka
mère célibataire
mεʀ selibatεʀ
owdowiały/owdowiała
veuf/veuve
vœf/vœv
wdowiec
veuf
vœf
wdowa
veuve
vœv
sierota
orphelin/orpheline
ɔʀfəlε̃/ɔʀfəlin