Wizyta

Wizyta

Visite
Zaprosili nas do siebie.
Ils nous ont invités chez eux.
il nuzɔ̃ ε̃vite ʃezø
Odwiedził nas razem ze swoją dziewczyną.
Il est venu nous voir avec sa copine.
il ε v(ə)ny nu vwaʀ avεk sa kɔpin
Serdecznie witamy!
Soyez les bienvenus (chez nous) !
swaje le bjε̃v(ə)ny (ʃe nu) !
Proszę wejść!
Entrez, s'il vous plaît !
ɑ̃tʀeˌ sil vu plε !
Przyniosłem drobny upominek.
J'ai apporté un petit quelque chose.
ʒe apɔʀte œ̃ p(ə)ti kεlk(ə) ʃoz
Chciałbym przedstawić panu/pani moją żonę.
Permettez-moi de vous présenter ma femme.
pεʀmεtemwa də vu pʀezɑ̃te ma fam
Miło mi pana/panią poznać.
Enchant|é/-ée (de faire votre connaissance).
ɑ̃ʃɑ̃te/- (də fεʀ vɔtʀ kɔnεsɑ̃s)
Dawno się nie widzieliśmy.
Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu.
sa fε lɔ̃tɑ̃ kɔ̃ nə se pɑ vy
Co słychać u twojej rodziny?, Jak się ma twoja rodzina?
Comment va la famille ?
kɔmɑ̃ va la famij ?
Proszę usiąść!
Asseyez vous, s'il vous plaît !
aseje vuˌ sil vu plε !
Co mogę wam zaproponować?
Qu'est-ce que je vous sers ?
kεs kə ʒə vu sεʀ ?
Czy mogę zaproponować wam coś do picia?
Voulez-vous quelque chose à boire ?
vulevu kεlk(ə) ʃoz a bwaʀ ?
Chcesz kawę czy herbatę?
Tu veux du café ou du thé ?
ty vø dy kafe u dy te ?
Poproszę kawę z mlekiem.
Je prendrais un café au lait.
ʒə pʀɑ̃dʀε œ̃ kafe o lε
Słodzi pan(i)?
Du sucre ?
dy sykʀ ?
Ile kostek?
Combien de sucre ?
kɔ̃bjε̃ də sykʀ ?
Napije się pan(i) piwa, wina czy może czegoś mocniejszego?
Voulez-vous de la bière, du vin ou quelque chose de plus fort ?
vulevu də la bjεʀˌ dy vε̃ u kεlk(ə) ʃoz də ply fɔʀ ?
Nie odmówię.
Je ne dirai pas non.
ʒə nə diʀe pɑ nɔ̃
Czy mogę panu/pani jeszcze dolać?
Je vous ressers ?
ʒə vu ʀəsεʀ ?
Nie, dziękuję.
Non, merci.
nɔ̃ˌ mεʀsi
Proszę się częstować.
Servez-vous, s'il vous plaît.
sεʀvevuˌ sil vu plε
Częstuj się!
Prends-en !
pʀɑ̃zɑ̃ !
Smakowało panu/pani?
Vous avez aimé ?
vuzave eme ?
Było wyśmienite!
C'était excellent !
setε εkselɑ̃ !
Pali pan(i)?
Vous fumez ?
vu fyme ?
Masz ogień/zapalniczkę/zapałki?
Tu as du feu/un briquet/des allumettes ?
ty ɑ dy fø/œ̃ bʀikε/dezalymεt ?
Czy nie będzie państwu przeszkadzać, jeśli zapalę?
Ça vous gêne/dérange que je fume ?
sa vu ʒεn/deʀɑ̃ʒ kə ʒə fym ?
Wyjdźmy zapalić.
On va fumer dehors.
ɔ̃ va fyme dəɔʀ
Będziemy musieli już iść.
Il faudra qu'on parte.
il fodʀa kɔ̃ paʀt
Dziękuję za miły wieczór.
Merci pour une soirée agréable.
mεʀsi puʀ yn swaʀe agʀeabl
Odprowadzę pana/panią do drzwi.
Je vous accompagne à la porte.
ʒə vuzakɔ̃paɲ a la pɔʀt
Szczęśliwej drogi!
Rentrez bien !
ʀɑ̃tʀe bjε̃ !
Następnym razem zapraszam do nas.
La prochaine fois vous venez chez nous.
la pʀɔʃεn fwa vu v(ə)ne ʃe nu
wizyta
visite
vizit
zaproszenie
invitation
ε̃vitasjɔ̃
spotkanie
rencontre
ʀɑ̃kɔ̃tʀ
umówione spotkanie
rendez-vous
ʀɑ̃devu
przyjęcie (gości)
réception
ʀesεpsjɔ̃
kwiaty
fleurs
flœʀ
kawa
café
kafe
czarna herbata/herbata owocowa
thé noir/aux fruits
te nwaʀ/o fʀɥi
woda mineralna
eau minérale
o mineʀal
sok
jus de fruits
ʒy də fʀɥi
białe/czerwone wino
vin blanc/rouge
vε̃ blɑ̃/ʀuʒ
likier
liqueur
likœʀ
mocny alkohol
eau-de-vie
od(ə)vi
papieros
cigarette
sigaʀεt