Wieczorny spektakl

Wieczorny spektakl

Spectacle du soir
Może poszlibyśmy na koncert?
On se fait un concert ?
ɔ̃ sə fε œ̃ kɔ̃sεʀ ?
Wolałbym pójść do kina.
Je préfère aller au cinéma.
ʒə pʀefεʀ ale o sinema
Co grają?
Quel est le programme ?
kεl ε lə pʀɔgʀam ?
O czym to jest?
Quel est le sujet ?
kεl ε lə syʒε ?
Kto jest reżyserem?
C'est qui, le réalisateur ?
se kiˌ lə ʀealizatœʀ ?
Kto gra główną rolę?
Qui joue le rôle principal ?
ki ʒu lə ʀol pʀε̃sipal ?
Gdzie mogę kupić bilety?
Où est-ce que je peux acheter des billets ?
u εs kə ʒə pø aʃ(ə)te de bijε ?
O której to się zaczyna?
Ça commence à quelle heure ?
sa kɔmɑ̃s a kεl œʀ ?
Jak długo trwa przedstawienie/film?
Quelle est la durée du spectacle/film ?
kεl ε la dyʀe dy spεktakl/film ?
Czy może pan(i) zdobyć dla nas bilety na jutrzejszy wieczór?
Vous pouvez nous procurer des billets pour demain soir ?
vu puve nu pʀɔkyʀe de bijε puʀ d(ə)mε̃ swaʀ ?
Dwa miejsca pośrodku.
Deux places au milieu.
dø plas o miljø
Wyprzedane.
C'est complet.
se kɔ̃plε
Przepraszam, gdzie jest szatnia/są toalety?
Où est le vestiaire/sont les toilettes, s'il vous plaît ?
u ε lə vεstjεʀ/sɔ̃ le twalεtˌ sil vu plε ?
Czy możemy jeszcze wejść?
On peut encore/toujours entrer ?
ɔ̃ pø ɑ̃kɔʀ/tuʒuʀ ɑ̃tʀe ?
Gdzie są nasze miejsca?
Où sont nos places ?
u sɔ̃ no plas ?
Proszę wybaczyć, ale te miejsca są nasze.
Excusez-moi, ces places-ci sont à nous.
εkskyzemwaˌ se plassi sɔ̃ta nu
Jak wam się podobało?
Ça vous a plu ?, Vous avez aimé ?
sa vuza ply ?ˌ vuzave eme ?
Bardzo mi się podobało.
J'ai beaucoup aimé.
ʒe boku eme
Szczerze mówiąc, niezbyt mi się podobało.
Franchement, je n'ai pas trop aimé.
fʀɑ̃ʃmɑ̃ˌ ʒə ne pɑ tʀo eme
To było całkiem ciekawe.
C'était assez intéressant.
setε ase ε̃teʀesɑ̃
Gdzie pójdziemy jutro wieczorem?
On va où demain soir ?
ɔ̃ va u d(ə)mε̃ swaʀ ?
Może poszlibyśmy na drinka?
Si on allait encore prendre un verre.
si ɔ̃nalε ɑ̃kɔʀ pʀɑ̃dʀ œ̃ vεʀ
opłata za wstęp
prix d'entrée
pʀi dɑ̃tʀe
opłata za wstęp dla dorosłych
prix adultes
pʀi adylt
zniżka
tarif réduit
taʀif ʀedɥi
zniżka dla studentów/dzieci/grup
tarif étudiant/enfant/de groupe
taʀif etydjɑ̃/ɑ̃fɑ̃/də gʀup
wyprzedane
complet
kɔ̃plε
wstęp wolny
entrée libre
ɑ̃tʀe libʀ
premiera
première
pʀəmjεʀ
ostatnie przedstawienie
dernière
dεʀnjεʀ
spektakl popołudniowy
matinée, spectacle de l'après-midi
matineˌ spεktakl də lapʀεmidi
teatr
théâtre
teɑtʀ
teatr lalek
théâtre de marionnettes
teɑtʀ də maʀjɔnεt
sztuka teatralna
drame, pièce de théâtre
dʀamˌ pjεs də teɑtʀ
komedia
comédie
kɔmedi
tragedia
tragédie
tʀaʒedi
operetka
opérette
ɔpeʀεt
musical
comédie musicale
kɔmedi myzikal
opera
opéra
ɔpeʀa
balet
ballet
balε
kino
cinéma
sinema
film przygodowy
film d'aventure
film davɑ̃tyʀ
film akcji
film d'action
film daksjɔ̃
kryminał
polar, film policier
pɔlaʀˌ film pɔlisje
thriller
thriller, film à suspense
sʀilœʀˌ film a syspɑ̃s
horror
film d'horreur
film dɔʀœʀ
film wojenny
film de guerre
film də gεʀ
film dokumentalny
(film) documentaire
(film) dɔkymɑ̃tεʀ
komedia
comédie
kɔmedi
parodia
parodie
paʀɔdi
film romantyczny
film romantique
film ʀɔmɑ̃tik
film rysunkowy
dessin animé
desε̃ anime
film dla dzieci
film pour enfants
film puʀ ɑ̃fɑ̃