Narciarstwo

Narciarstwo

Ski
Chcielibyśmy pojeździć na nartach.
On voudrait faire du ski.
ɔ̃ vudʀε fεʀ dy ski
Czy jest tu wypożyczalnia nart?
On peut louer des skis par ici ?
ɔ̃ pø lwe de ski paʀ isi ?
Chciałbym wypożyczyć dwie pary nart.
Je voudrais louer deux paires de skis.
ʒə vudʀε lwe dø pεʀ də ski
Potrzebuję dłuższych/krótszych nart.
Il me faut des skis plus longs/courts.
il mə fo de ski ply lɔ̃/kuʀ
Narty dla początkujących/zaawansowanych.
Des skis pour les débutants/les avancés.
de ski puʀ le debytɑ̃/lezavɑ̃se
Czy mają państwo również narty dla dzieci?
Vous avez aussi des skis enfants ?
vuzave osi de ski ɑ̃fɑ̃ ?
Te mają porysowane spody.
Ceux-ci ont des semelles rayées.
søsi ɔ̃ de s(ə)mεl ʀeje
Te buty narciarskie są na mnie za małe/duże.
Ces bottes de ski sont trop petites/grandes.
se bɔt də ski sɔ̃ tʀo p(ə)tit/gʀɑ̃d
Czy trzeba mieć również kask?
Il faut mettre un casque ?
il fo mεtʀ œ̃ kask ?
Do kiedy należy oddać narty?
Quand est-ce qu'il faut rendre les ski ?
kɑ̃ εs kil fo ʀɑ̃dʀ le ski ?
Szukam serwisu narciarskiego.
Je cherche un service ski.
ʒə ʃεʀʃ œ̃ sεʀvis ski
Moje wiązania nie są dobrze wyregulowane.
Mes fixations ne sont pas bien réglées.
me fiksasjɔ̃ nə sɔ̃ pɑ bjε̃ ʀegle
Czy mógłby pan mi je wyregulować?
Pourriez-vous me les régler ?
puʀjevu mə le ʀegle ?
Potrzebuję naostrzyć krawędzie.
Il me faut affûter les carres.
il mə fo afyte le kaʀ
Czy mógłby pan/mogłaby pani pożyczyć mi wosku?
Vous pouvez me prêter le fart s'il vous plaît ?
vu puve mə pʀete lə faʀt sil vu plε ?
Czy są tu też trasy dla początkujących?
Il y a aussi des pistes pour les débutants ?
ilja osi de pist puʀ le debytɑ̃ ?
Którą trasę poleca pan zaawansowanym narciarzom?
Vous recommandez quelle piste pour un avancé comme moi ?
vu ʀ(ə)kɔmɑ̃de kεl pist puʀ œ̃navɑ̃se kɔm mwa ?
Która trasa zjazdowa jest najdłuższa?
Quelle est la piste la plus longue ?
kεl ε la pist la ply lɔ̃g ?
Czy jest tam dosyć śniegu?
Il y a assez de neige ?
ilja ase də nεʒ ?
Ile kosztuje dzienny/tygodniowy karnet na wyciąg?
Combien coûte un forfait de remonte-pente journalier/pour une semaine ?
kɔ̃bjε̃ kut œ̃ fɔʀfε də ʀ(ə)mɔ̃tpɑ̃t ʒuʀnalje/puʀ yn s(ə)mεn ?
Czy karnet jest ważny na wszystkich trasach zjazdowych?
Le forfait est valable pour toutes ces pistes ?
lə fɔʀfε ε valabl puʀ tut se pist ?
Gdzie jest najbliższy wyciąg narciarski?
Où est le téléski le plus proche ?
u ε lə teleski lə ply pʀɔʃ ?
Jak dostać się na wyciąg (narciarski)?
Comment accéder au remonte-pente ?
kɔmɑ̃ aksede o ʀ(ə)mɔ̃tpɑ̃t ?
Ile kosztuje jeden zjazd?
C'est combien une descente ?
se kɔ̃bjε̃ yn desɑ̃t ?
Wyciąg nieczynny
Téléski hors service.
teleski ˈɔʀ sεʀvis
Uwaga, oblodzony śnieg.
Attention, la neige est gelée.
atɑ̃sjɔ̃ˌ la nεʒ ε ʒ(ə)le
Czy istnieje niebezpieczeństwo zejścia lawiny?
Il y a un risque d'avalanche ?
ilja œ̃ ʀisk davalɑ̃ʃ ?
Mojego przyjaciela zasypała lawina!
Mon ami est (enfoui) sous l'avalanche !
mɔnami ε (ɑ̃fwi) su lavalɑ̃ʃ !
Gdzie możemy zostawić narty?
On peut mettre les skis où ?
ɔ̃ pø mεtʀ le ski u ?
Czy można tutaj wypożyczyć skuter śnieżny?
On peut louer un motoneige ici ?
ɔ̃ pø lwe œ̃ motonεʒ isi ?
narciarstwo zjazdowe
ski de piste
ski də pist
narciarstwo biegowe
ski de fond
ski də fɔ̃
skoki narciarskie
saut à skis
so a ski
narciarstwo akrobatyczne
ski acrobatique
ski akʀɔbatik
jazda po muldach
ski sur bosses
ski syʀ bɔs
narty
skis
ski
biegówki
skis de fond
ski də fɔ̃
narty zjazdowe
skis de piste
ski də pist
snowboard
snowboard
snobɔʀd
buty narciarskie
chaussures de ski
ʃosyʀ də ski
wiązanie
fixation
fiksasjɔ̃
spodnie narciarskie
pantalon fuseau
pɑ̃talɔ̃ fyzo
wyciąg krzesełkowy
télésiège
telesjεʒ
kolej kabinowa/gondolowa
télécabine
telekabin
wyciąg narciarski
remonte-pente, remontée mécanique
ʀ(ə)mɔ̃tpɑ̃tˌ ʀ(ə)mɔ̃te mekanik
wyciąg orczykowy
téléski à archet
teleski a aʀʃε
wosk narciarski
fart
faʀt
ciężki śnieg
neige lourde
nεʒ luʀd
puszysty śnieg
(neige) poudreuse
(nεʒ) pudʀøz
zmrożony śnieg
neige verglacée
nεʒ vεʀglase
sztuczny śnieg
neige artificielle
nεʒ aʀtifisjεl
armatka śniegowa
canon à neige
kanɔ̃ a nεʒ
sztuczne naśnieżanie
enneigement artificiel
ɑ̃nεʒmɑ̃ aʀtifisjεl
trasa zjazdowa
piste
pist
trasa zielona
piste verte
pist vεʀt
trasa niebieska
piste bleue
pist blø
trasa czerwona
piste rouge
pist ʀuʒ
trasa czarna
piste noire
pist nwaʀ
karnet na wyciąg
forfait
fɔʀfε
karnet dzienny
forfait journée
fɔʀfε ʒuʀne
karnet tygodniowy
forfait semaine
fɔʀfε s(ə)mεn
Secours en montagne
Górskie Pogotowie Ratunkowe
Interdiction de skier
Zakaz zjeżdżania na nartach
Risque d'avalanche
Niebezpieczeństwo zejścia lawiny
Piste fermée
Trasa zjazdowa zamknięta
Le hors piste interdit.
Zakaz zjeżdżania z trasy