Pytania o drogę

Pytania o drogę

Demander son chemin
Gdzie to jest?
Où est-ce ?, C'est où ?
u εs ?ˌ se u ?
Jak się tam dostanę?
Comment je fais pour y aller ?
kɔmɑ̃ ʒə fε puʀ i ale ?
Muszę się dostać do...
J'ai besoin d'aller à...
ʒe bəzwε̃ dale a
Przepraszam, gdzie jest (najbliższy)...?
Excusez-moi, où est le... (le plus proche) ?
εkskyzemwaˌ u ε lə... (lə ply pʀɔʃ) ?
Czy to właściwa droga do...?
C'est la bonne direction pour aller à... ?
se la bɔn diʀεksjɔ̃ puʀ ale a... ?
To powinno być gdzieś tu.
Ça devrait être par ici.
sa dəvʀε εtʀ paʀ isi
Jak daleko stąd to jest?
C'est à quelle distance d'ici ?
seta kεl distɑ̃s disi ?
Czy to daleko stąd?
C'est loin d'ici ?
se lwε̃ disi ?
Czy może mi pan(i) wskazać drogę do...?
Vous pouvez me montrer la route pour aller à... ?
vu puve mə mɔ̃tʀe la ʀut puʀ ale a... ?
Czy może mi to pan(i) pokazać na mapie?
Pouvez-vous me le montrer sur la carte ?
puvevu mə lə mɔ̃tʀe syʀ la kaʀt ?
Czy można tam dojechać samochodem?
On peut y aller en voiture ?, C'est accessible en voiture ?
ɔ̃ pø i ale ɑ̃ vwatyʀ ?ˌ setaksesibl ɑ̃ vwatyʀ ?
Ile czasu to zajmie na piechotę?
Combien de temps est-ce que ça prend à pied ?
kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ εs kə sa pʀɑ̃ a pje ?
Czy można się tam dostać jakąś inną drogą?
Il y a un autre chemin pour y aller ?
ilja œ̃notʀ ʃ(ə)mε̃ puʀ i ale ?
Jak nazywa się ta ulica?
Quel est le nom de cette rue ?
kεl ε lə nɔ̃ də sεt ʀy ?
Czy może mi pan(i) pokazać na mapie, gdzie jesteśmy?
Vous pouvez me montrer sur la carte où nous sommes ?
vu puve mə mɔ̃tʀe syʀ la kaʀt u nu sɔm ?
Gdzie jest najbliższy przystanek/najbliższa stacja?
Où est l'arrêt le/la station la plus proche ?
u ε laʀε lə/la stasjɔ̃ la ply pʀɔʃ ?
Gdzie mamy wysiąść?
On descend où ?
ɔ̃ desɑ̃ u ?
Jak nazywa się przystanek, na którym powinienem wysiąść?
Quel est le nom de l'arrêt où je dois descendre ?
kεl ε lə nɔ̃ də laʀε u ʒə dwa desɑ̃dʀ ?
Czy może mi pan(i) powiedzieć, kiedy/gdzie wysiąść?
Pouvez-vous me dire quand/où je dois descendre ?
puvevu mə diʀ kɑ̃/u ʒə dwa desɑ̃dʀ ?
Ile jeszcze przystanków?
Il reste combien d'arrêts ?
il ʀεst kɔ̃bjε̃ daʀε ?
Pojedzie pan(i) cztery przystanki...
Vous passez quatre arrêts...
vu pɑse katʀ aʀεt
Gdzie powinienem się przesiąść?
Où est-ce que je dois changer ?
u εs kə ʒə dwa ʃɑ̃ʒe ?
Ile czasu zajmuje droga do...?
Il faut combien de temps pour aller à... ?
il fo kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ puʀ ale a... ?