Turystyka

Turystyka

Tourisme
Chcielibyśmy wybrać się na wycieczkę po okolicy.
On voudrait faire une excursion dans les environs.
ɔ̃ vudʀε fεʀ yn εkskyʀsjɔ̃ dɑ̃ lezɑ̃viʀɔ̃
Chcielibyśmy zarezerwować przejażdżkę konną.
On aimerait réserver une promenade à cheval.
ɔ̃nεm(ə)ʀε ʀezεʀve yn pʀɔm(ə)nad a ʃ(ə)val
Organizują państwo wycieczki?
Vous organisez des excursions ?
vuzɔʀganize dezεkskyʀsjɔ̃ ?
Ile kosztuje taka wycieczka?
Combien coûte une telle excursion ?
kɔ̃bjε̃ kut yn tεl εkskyʀsjɔ̃ ?
Chciałbym zarezerwować całodzienną wycieczkę dla czterech osób.
Je voudrais commander une excursion de toute la journée pour quatre personnes.
ʒə vudʀε kɔmɑ̃de yn εkskyʀsjɔ̃ də tut la ʒuʀne puʀ katʀ pεʀsɔn
Jest z nami trójka dzieci.
Il y a trois enfants qui viennent avec nous.
ilja tʀwɑzɑ̃fɑ̃ ki vjεn avεk nu
Co jest zawarte w cenie?
Qu'est-ce qui est compris dans le prix ?
kεs ki ε kɔ̃pʀi dɑ̃ lə pʀi ?
Czy wynajęcie przewodnika jest wliczone w cenę?
Le service du guide est inclus dans le prix ?
lə sεʀvis dy gid ε ε̃kly dɑ̃ lə pʀi ?
Ile to kilometrów stąd?
C'est combien de kilomètres ?
se kɔ̃bjε̃ də kilɔmεtʀ ?
Jak długo potrwa ta wycieczka?
Combien de temps prend la randonnée ?
kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ pʀɑ̃ la ʀɑ̃dɔne ?
Kiedy wrócimy?
On rentre quand ?
ɔ̃ ʀɑ̃tʀ kɑ̃ ?
Co powinniśmy zabrać ze sobą?
Qu'est-ce qu'il faut prendre ?
kεs kil fo pʀɑ̃dʀ ?
Czy jest tu w okolicy jakiś punkt widokowy?
Il y a un endroit avec une belle vue ?
ilja œ̃ ɑ̃dʀwa avεk yn bεl vy ?
Jak nazywa się tamta góra?
Quel est le nom de cette montagne-là ?
kεl ε lə nɔ̃ də sεt mɔ̃taɲla ?
Jaka jest najkrótsza droga na tamto wzgórze?
Quel est le chemin le plus court pour monter cette colline-là ?
kεl ε lə ʃ(ə)mε̃ lə ply kuʀ puʀ mɔ̃te sεt kɔlinla ?
Moglibyśmy spróbować wspiąć się na tę górkę?
On pourrait essayer de monter sur cette colline ?
ɔ̃ puʀε eseje də mɔ̃te syʀ sεt kɔlin ?
Czy można wejść na sam szczyt?
On peut grimper jusqu'en haut ?
ɔ̃ pø gʀε̃pe ʒyskɑ̃ ˈo ?
Jak długo się tam idzie na piechotę?
Ça prend combien de temps pour y aller à pied ?
sa pʀɑ̃ kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ puʀ i ale a pje ?
Czy można tam też dojechać samochodem?
C'est accessible en voiture ?
setaksesibl ɑ̃ vwatyʀ ?
Chcielibyśmy pójść na całodniową wyprawę (w góry).
On aimerait faire une randonnée (sur la crête) de toute la journée.
ɔ̃nεm(ə)ʀε fεʀ yn ʀɑ̃dɔne (syʀ la kʀεt) də tut la ʒuʀne
Jak bardzo forsowna jest ta trasa/wyprawa?
Quelle est la difficulté du sentier/de la randonnée ?
kεl ε la difikylte dy sɑ̃tje/də la ʀɑ̃dɔne ?
Czy są jakieś trudne podejścia?
Il y a de fortes montées ?
ilja də fɔʀt mɔ̃te ?
Czy to trudny teren?
Le terrain y est difficile ?
lə teʀε̃ i ε difisil ?
Czy ta trasa nadaje się dla osób starszych?
C'est une randonnée accessible aux personnes âgées ?
setyn ʀɑ̃dɔne aksesibl o pεʀsɔnɑʒe ?
Czy jest ryzyko, że napotkamy jakieś niebezpieczne zwierzęta?
Il y a un risque de rencontrer des animaux dangereux ?
ilja œ̃ ʀisk də ʀɑ̃kɔ̃tʀe dezanimo dɑ̃ʒʀø ?
Co mamy robić, jeśli spotkamy niedźwiedzia/rysia?
Que faire à la rencontre d'un ours/lynx ?
kə fεʀ a la ʀɑ̃kɔ̃tʀ dœ̃ uʀs/lε̃ks ?
Pójdziemy czerwonym szlakiem.
On va prendre la rouge.
ɔ̃ va pʀɑ̃dʀ la ʀuʒ
Czy możemy zboczyć ze szlaku?
On peut s'éloigner du chemin (tracé) ?
ɔ̃ pø selwaɲe dy ʃ(ə)mε̃ (tʀase) ?
Chcielibyśmy zobaczyć wodospady.
On aimerait aller voir les chutes d'eau.
ɔ̃nεm(ə)ʀε ale vwaʀ le ʃyt do
Szlak kończy się nad jeziorem.
La randonnée finit près d'un lac.
la ʀɑ̃dɔne fini pʀε dœ̃ lak
Czy można (wy)kąpać się w tym jeziorze?
On peut se baigner dans le lac ?
ɔ̃ pø sə beɲe dɑ̃ lə lak ?
Czy woda jest zdatna do picia?
Est-ce que l'eau est potable ?
εs kə lo ε pɔtabl ?
Czy wracamy tą samą drogą?
On revient sur nos pas ?
ɔ̃ ʀəvjε̃ syʀ no pɑ ?
Jestem dość zmęczony.
Je suis assez fatigué.
ʒə sɥi ase fatige
Już nie mam siły.
Je n'en peux plus.
ʒə nɑ̃ pø ply
Coś jest nie tak z moją nogą/stopą.
J'ai un problème à la jambe/au pied.
ʒe œ̃ pʀɔblεm a la ʒɑ̃b/o pje
Boli mnie kostka/kolano.
J'ai mal à la cheville/au genou.
ʒe mal a la ʃ(ə)vij/o ʒ(ə)nu
Mam pęcherze na stopach.
J'ai des ampoules aux pieds.
ʒe dezɑ̃pul o pje
Czy możemy chwilę odpocząć?
On pourrait se reposer un peu ?
ɔ̃ puʀε sə ʀ(ə)poze œ̃ pø ?
Wracam.
Je rentre.
ʒə ʀɑ̃tʀ
Czy mogę iść przodem i poczekać na was na szczycie?
Je peux aller devant et vous attendre là-haut ?
ʒə pø ale d(ə)vɑ̃ e vuzatɑ̃dʀ laˈo ?
Musimy poczekać na innych.
Il faut attendre les autres.
il fo atɑ̃dʀ lezotʀ
droga
route, chemin
ʀutˌ ʃ(ə)mε̃
ścieżka
sentier
sɑ̃tje
szlak
piste, sentier
pistˌ sɑ̃tje
szosa
route
ʀut
most
pont
pɔ̃
rzeka
rivière
ʀivjεʀ
potok
ruisseau
ʀɥiso
staw
étang
etɑ̃
jezioro
lac
lak
źródło
source
suʀs
gorące źródło
source thermale
suʀs tεʀmal
wodospad
chute d'eau
ʃyt do
dolina
vallée
vale
łąka
pré, prairie
pʀeˌ pʀeʀi
las
forêt, bois
fɔʀεˌ bwɑ
rezerwat przyrody
réserve naturelle
ʀezεʀv natyʀεl
wzgórze
colline
kɔlin
góra
montagne
mɔ̃taɲ
przełęcz
col
kɔl
przesmyk górski
défilé, col
defileˌ kɔl
wąwóz
gorge
gɔʀʒ
przepaść
abîme, gouffre
abimˌ gufʀ
kanion
canyon
kanjɔ̃
jaskinia
grotte, caverne
gʀɔtˌ kavεʀn
wybrzeże
côte, littoral
kotˌ litɔʀal
klif
falaise
falεz
wyspa
île
il
punkt widokowy
point de vue
pwε̃ də vy
wieża widokowa
belvédère
bεlvedεʀ
monument
tumulus
tymylys