Pogoda

Pogoda

Temps
Jaka będzie pogoda?
Il fera quel temps ?
il f(ə)ʀa kεl tɑ̃ ?
Jaka jest prognoza pogody na dzisiaj?
Quelles sont les prévisions pour aujourd'hui ?
kεl sɔ̃ le pʀevizjɔ̃ puʀ oʒuʀdɥi ?
Przewidywane jest zachmurzenie.
Un ciel couvert est prévu.
œ̃ sjεl kuvεʀ ε pʀevy
Jest ładna pogoda.
Il fait beau.
il fε bo
Świeci słońce.
Il y a du soleil.
ilja dy sɔlεj
Jest bezchmurnie.
Il fait clair.
il fε klεʀ
Jest pochmurno/mglisto.
Le temps est couvert., Il y a du brouillard.
lə tɑ̃ ε kuvεʀˌ ilja dy bʀujaʀ
Jest brzydka pogoda.
Il fait mauvais.
il fε mɔvε
Zanosi się na deszcz.
Le temps est à la pluie.
lə tɑ̃ ε a la plɥi
Spodziewane są gwałtowne burze.
Il va y avoir de forts orages.
il va i avwaʀ də fɔʀ ɔʀaʒ
Zapowiadają burzę śnieżną.
Une tempête de neige est prévue.
yn tɑ̃pεt də nεʒ ε pʀevy
Pada deszcz/Pada śnieg/Mży.
Il pleut/neige/bruine.
il plø/nεʒ/bʀɥin
Kropi.
Il pleuvasse.
il pløvas
Leje.
Il flotte.
il flɔt
Zaczyna padać.
Il commence à pleuvoir.
il kɔmɑ̃s a pløvwaʀ
Jak długo ma padać?
Il va pleuvoir combien de temps ?
il va pløvwaʀ kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ ?
Przestało padać.
Il ne pleut plus.
il nə plø ply
Napadało dużo śniegu.
Il est tombé beaucoup de neige.
il ε tɔ̃be boku də nεʒ
Drogi są nieprzejezdne z powodu opadów śniegu.
Les routes sont bloquées par la neige.
le ʀut sɔ̃ blɔke paʀ la nεʒ
Wieje silny wiatr.
Il y a du vent fort.
ilja dy vɑ̃ fɔʀ
Jaka jest temperatura (na wysokości 1000 metrów)?
Quelle température fait-il (à 1000 mètres) ?
kεl tɑ̃peʀatyʀ fεtil (a mil mεtʀ) ?
Jest dziesięć stopni poniżej/powyżej zera.
Il fait dix degrés au-dessous/au-dessus de zéro.
il fε di dəgʀe od(ə)su/od(ə)sy də zeʀo
Jest strasznie gorąco.
Il fait terriblement chaud.
il fε teʀibləmɑ̃ ʃo
Na dworze jest zimno.
Il fait froid dehors.
il fε fʀwa dəɔʀ
Jest mroźno.
Il gèle.
il ʒεl
Czy w nocy bywają tutaj przymrozki?
Il y a des gelées nocturnes ici ?
ilja de ʒ(ə)le nɔktyʀn isi ?
Błyska się.
Il fait des éclairs.
il fε dezeklεʀ
Ochłodziło się.
Le temps s'est refroidi/rafraîchi.
lə tɑ̃ se ʀ(ə)fʀwadi/ʀafʀeʃi
Jest coraz zimniej.
Le temps se refroidit/rafraîchit.
lə tɑ̃ sə ʀ(ə)fʀwadi/ʀafʀeʃi
Ociepla się.
Le temps se réchauffe.
lə tɑ̃ sə ʀeʃof
Poczekamy, aż przestanie padać.
On attend que la pluie s'arrête.
ɔ̃natɑ̃ kə la plɥi saʀεt
Mam nadzieję, że nie zmokniemy.
J'espère qu'on ne recevra pas la pluie.
ʒεspeʀ kɔ̃ nə ʀ(ə)səvʀa pɑ la plɥi
Jeśli nie będzie padać...
S'il ne pleut pas...
sil nə plø pɑ
Jeśli pogoda się utrzyma...
Si le temps se maintient...
si lə tɑ̃ sə mε̃tjε̃
Pójdziemy niezależnie od pogody.
Nous irons par n'importe quel temps.
nuziʀɔ̃ paʀ nε̃pɔʀt kεl tɑ̃
Morze jest zbyt wzburzone.
La mer est trop agitée.
la mεʀ ε tʀo aʒite
bezchmurnie
clair
klεʀ
zachmurzenie umiarkowane
partiellement dégagé
paʀsjεlmɑ̃ degaʒe
pochmurno
nuageux
nɥaʒø
zachmurzone
couvert
kuvεʀ
mgła
brouillard
bʀujaʀ
zamglenie
brume
bʀym
(słabe) opady deszczu
(faibles) précipitations
(fεbl) pʀesipitasjɔ̃
(intensywne) opady deszczu
(forte) pluie, (fortes chutes de) pluie
(fɔʀte) plɥiˌ (fɔʀt ʃyt də) plɥi
(intensywne) opady śniegu
(fortes) chute(s) de neige
(fɔʀt) ʃyt də nεʒ
gradobicie
grêle
gʀεl
śnieg z deszczem
neige fondue
nεʒ fɔ̃dy
gołoledź
verglas
vεʀglɑ
wiatr
vent
vɑ̃
wietrznie
vent
vɑ̃
cisza na morzu
calme (plat)
kalm (pla)
powiew wiatru
très légère brise
tʀε leʒεʀ bʀiz
huragan
ouragan
uʀagɑ̃
wiatr z północnego zachodu
vent du nord-ouest
vɑ̃ dy nɔʀwεst