Podziękowania i wyrazy zadowolenia

Podziękowania i wyrazy zadowolenia

Remerciements et satisfaction
Dzięki!
Merci !
mεʀsi !
Dziękuję bardzo., Dziękuję pięknie.
Merci beaucoup., Merci bien.
mεʀsi bokuˌ mεʀsi bjε̃
Dziękuję za wszystko.
Merci pour tout.
mεʀsi puʀ tu
Jestem za to wdzięczny., Doceniam to.
Je l'apprécie.
ʒə lapʀesi
Nie ma za co.
De rien., (Il n'y a) pas de quoi.
də ʀjε̃ˌ (ilnja) pɑ də kwa
Proszę. (na podziękowanie)
Je t'en prie., Je vous en prie.
ʒə tɑ̃ pʀiˌ ʒə vuzɑ̃ pʀi
Proszę bardzo.
Je t'en prie., Je vous en prie.
ʒə tɑ̃ pʀiˌ ʒə vuzɑ̃ pʀi
Miło z pana/pani strony.
C'est gentil de votre part., C'est gentil à vous.
se ʒɑ̃ti də vɔtʀ paʀˌ se ʒɑ̃ti a vu
Nie trzeba było...
Ce n'était pas nécessaire...
sə netε pɑ nesesεʀ
Z góry dziękuję.
Merci d'avance.
mεʀsi davɑ̃s
Podoba nam się tu.
On se plaît ici.
ɔ̃ sə plε isi
Bardzo mi się tu podobało.
Je me suis vraiment plu ici.
ʒə mə sɥi vʀεmɑ̃ ply isi
Polecimy państwa naszym znajomym.
Nous allons vous recommander à nos amis.
nuzalɔ̃ vu ʀ(ə)kɔmɑ̃de a nozami
Nie jesteśmy zbyt zadowoleni z (usług)...
Nous ne sommes pas vraiment satisfaits (des services)...
nu nə sɔm pɑ vʀεmɑ̃ satisfε (de sεʀvis)
Nie podoba nam się nasz pokój.
La chambre ne nous plaît pas.
la ʃɑ̃bʀ nə nu plε pɑ
Żądamy obniżenia ceny.
Nous demandons une réduction.
nu d(ə)mɑ̃dɔ̃ yn ʀedyksjɔ̃
Żądam zwrotu pieniędzy.
Je veux être remboursé.
ʒə vø εtʀ ʀɑ̃buʀse
Będziemy zmuszeni złożyć skargę do kierownika (z powodu)...
On sera obligé de porter plainte auprès du responsable pour...
ɔ̃ s(ə)ʀa ɔbliʒe də pɔʀte plε̃t opʀε dy ʀεspɔ̃sabl puʀ
Muszę się poskarżyć.
Je dois me plaindre.
ʒə dwa mə plε̃dʀ
Jeśli państwo tego nie naprawią, pójdziemy gdzie indziej.
Si ce n'est pas réglé, on ira ailleurs.
si sə nε pɑ ʀegleˌ ɔ̃niʀa ajœʀ