Sporty letnie

Sporty letnie

Sports d'été
Chcielibyśmy zagrać w piłkę nożną/siatkówkę.
On aimerait jouer au foot/volley-ball.
ɔ̃nεm(ə)ʀε ʒwe o fut/vɔlεbal
Jest tu gdzieś boisko?
Il y a un terrain de sport par ici ?
ilja œ̃ teʀε̃ də spɔʀ paʀ isi ?
Czy można gdzieś tutaj zagrać w tenisa?
On peut faire du tennis par ici ?
ɔ̃ pø fεʀ dy tenis paʀ isi ?
Chciałbym wynająć kort na godzinę.
Je voudrais louer le court pour une heure.
ʒə vudʀε lwe lə kuʀ puʀ yn œʀ
Czy ten kort ma nawierzchnię ceglastą czy asfaltową?
Le court est en terre ou en béton ?
lə kuʀ ε ɑ̃ tεʀ u ɑ̃ betɔ̃ ?
Kiedy kort będzie wolny?
Quand est-ce que le court sera libre ?
kɑ̃ εs kə lə kuʀ s(ə)ʀa libʀ ?
Ile płaci się za godzinę (wynajęcia)?
Combien on paye pour une heure ?
kɔ̃bjε̃ ɔ̃ pεj puʀ yn œʀ ?
Na jak długo?
Pour combien de temps ?
puʀ kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ ?
Czy mogę wypożyczyć marker do linii?
Je peux emprunter une brouette ?
ʒə pø ɑ̃pʀœ̃te yn bʀuεt ?
Czy mógłbym z panem/panią zagrać?
Je pourrais jouer avec vous ?
ʒə puʀε ʒwe avεk vu ?
Zagramy w debla?
On se fait un double ?
ɔ̃ sə fε œ̃ dubl ?
Ja serwuję.
Je vais servir.
ʒə vε sεʀviʀ
Zagrywasz po raz drugi.
Tu joues ton deuxième service.
ty ʒu tɔ̃ døzjεm sεʀvis
To kolejny podwójny błąd serwisowy.
Voilà, une autre double faute.
vwalaˌ yn otʀ dubl fot
Powinieneś poprawić swój forehand.
Tu devrais travailler ton coup droit.
ty dəvʀε tʀavaje tɔ̃ ku dʀwa
Czy mogę tutaj naciągnąć moją rakietę tenisową?
Je peux faire recorder ma raquette ici ?
ʒə pø fεʀ ʀ(ə)kɔʀde ma ʀakεt isi ?
piłka nożna
foot(ball)
fut(bal)
siatkówka
volley(-ball)
vɔlε(bal)
koszykówka
basket
baskεt
dwa ognie
balle au prisonnier
bal o pʀizɔnje
siatkonoga
foot-tennis
futtenis
tenis
tennis
tenis
tenis stołowy, ping-pong
tennis de table, ping-pong
tenis də tablˌ piŋpɔ̃g
minigolf
minigolf, golf miniature
minigɔlfˌ gɔlf minjatyʀ
boisko
terrain de sport
teʀε̃ də spɔʀ
bramka
cage, but
kaʒˌ by(t)
piłka
balle
bal
siatka
filet
filε
rakieta tenisowa
raquette de tennis
ʀakεt də tenis
rakietka pingpongowa
raquette de ping-pong
ʀakεt də piŋpɔ̃g