Spotkania rodzinne

Spotkania rodzinne

Réunions de famille
Idziemy na wesele.
On va à un mariage.
ɔ̃ va a œ̃ maʀjaʒ
Kto bierze ślub?
Qui se marie ?
ki sə maʀi ?
Z kim (on) się żeni?/Za kogo (ona) wychodzi za mąż?
Il/Elle épouse qui ?
il/εl epuz ki ?
Czy to będzie duże wesele?
Ça sera un grand mariage ?
sa s(ə)ʀa œ̃ gʀɑ̃ maʀjaʒ ?
Zaproszono ponad stu gości.
Il y avait plus de cent invités.
iljavε plys də sɑ̃ ε̃vite
Świadkiem był jego najlepszy przyjaciel.
Il a pris son meilleur ami comme témoin.
il a pʀi sɔ̃ mεjœʀ ami kɔm temwε̃
Spodziewa się chłopca/dziewczynki.
Elle est enceinte d'un garçon/d'une fille.
εl ε ɑ̃sε̃t dœ̃ gaʀsɔ̃/dyn fij
W którym jest miesiącu?
Elle est enceinte depuis quand ?
εl ε ɑ̃sε̃t dəpɥi kɑ̃ ?
Jest w piątym/szóstym/siódmym miesiącu ciąży.
Elle est enceinte de cinq/six/sept mois.
εl ε ɑ̃sε̃t də sε̃k/siz/sεt mwa
Mają chłopczyka/dziewczynkę/bliźniaki.
Ils ont un garçon/une fille/des jumeaux.
ilzɔ̃ œ̃ gaʀsɔ̃/yn fij/de ʒymo
Miesiąc temu świętowaliśmy chrzciny naszego syna.
Il y a un mois, nous avons fêté le baptême de notre fils.
ilja œ̃ mwaˌ nuzavɔ̃ fete lə batεm də nɔtʀ fis
To cały/wykapany ojciec.
Il est le portrait vivant de son père.
il ε lə pɔʀtʀε vivɑ̃ də sɔ̃ pεʀ
Jest podobna do matki.
Elle ressemble à sa mère.
εl ʀ(ə)sɑ̃bl a sa mεʀ
Jego matką chrzestną została moja siostra.
Ma sœur l'a tenu sur les fonts baptismaux.
ma sœʀ la t(ə)ny syʀ le fɔ̃ batismo
Moi rodzice obchodzą w tym roku trzydziestą rocznicę ślubu.
Mes parents fêteront le trentième anniversaire de leurs noces cette année.
me paʀɑ̃ fεt(ə)ʀɔ̃ lə tʀɑ̃tjεm anivεʀsεʀ də lœʀ nɔs sεt ane
Babcia obchodziła w sierpniu siedemdziesiąte ósme urodziny.
Ma grand-mère a fêté son soixante-dix-huitième anniversaire au mois d'août.
ma gʀɑ̃mεʀ a fete sɔ̃ swasɑ̃tdizɥitjεm anivεʀsεʀ o mwa du(t)
Umarła w wieku osiemdziesięciu lat.
Elle est morte à quatre-vingts ans.
εl ε mɔʀt a katʀvε̃ ɑ̃
Mój ojciec zmarł niestety w ubiegłym roku.
Malheureusement, mon père est mort l'année dernière.
maløʀøzmɑ̃ˌ mɔ̃ pεʀ ε mɔʀ lane dεʀnjεʀ
Na co umarł?
De quoi est-il mort ?
də kwa εtil mɔʀ ?
Pogrzeb odbędzie się w przyszły piątek o jedenastej.
L'enterrement a lieu vendredi prochain à onze heures.
lɑ̃tεʀmɑ̃ a ljø vɑ̃dʀədi pʀɔʃε̃ a ˈɔ̃z œʀ
Proszę przyjąć moje (najgłębsze) wyrazy współczucia.
Acceptez mes (sincères) condoléances.
aksεpte me (sε̃sεʀ) kɔ̃dɔleɑ̃s
ślub
mariage
maʀjaʒ
narodziny
naissance
nεsɑ̃s
chrzciny
baptême
batεm
urodziny
anniversaire
anivεʀsεʀ
rocznica ślubu
anniversaire de mariage
anivεʀsεʀ də maʀjaʒ
pogrzeb
enterrement
ɑ̃tεʀmɑ̃