Porozumiewanie się

Porozumiewanie się

Compréhension
Proszę? (nie rozumiem)
Pardon ?
paʀdɔ̃ ?
Przepraszam. Nie rozumiem.
Excusez-moi. Je ne comprends pas.
εkskyzemwa ʒə nə kɔ̃pʀɑ̃ pɑ
Źle pana/panią zrozumiałem.
Je n'ai pas bien compris.
ʒə ne pɑ bjε̃ kɔ̃pʀi
Czy może pan(i) powtórzyć?
Pouvez-vous le répéter ?
puvevu lə ʀepete ?
Co pan(i) powiedział(a)?
Pardon(, vous avez dit) ?
paʀdɔ̃(ˌ vuzave di) ?
Źle mnie pan(i) zrozumiał(a).
Vous m'avez mal compris.
vu mave mal kɔ̃pʀi
To na pewno jakieś nieporozumienie.
Il doit y avoir un malentendu.
il dwa i avwaʀ œ̃ malɑ̃tɑ̃dy
Na pewno da się to jakoś wyjaśnić.
Il doit y avoir une explication (à ça).
il dwa i avwaʀ yn εksplikasjɔ̃ (a sa)
Może mi pan(i) to wyjaśnić?
Vous pouvez me l'expliquer ?
vu puve mə lεksplike ?
Mówi pan(i) po angielsku/niemiecku/francusku/hiszpańsku/włosku/rosyjsku?
Parlez-vous anglais/allemand/français/espagnol/italien/russe ?
paʀlevu ɑ̃glε/almɑ̃/fʀɑ̃sε/εspaɲɔl/italjε̃/ʀys ?
Nie znam francuskiego.
Je ne parle pas français.
ʒə nə paʀl pɑ fʀɑ̃sε
Nie mówię zbyt dobrze po francusku.
Je ne parle pas très bien français.
ʒə nə paʀl pɑ tʀε bjε̃ fʀɑ̃sε
Mówię tylko trochę po niemiecku.
Je ne parle qu'un peu d'allemand.
ʒə nə paʀl kœ̃ pø dalmɑ̃
Proszę mówić trochę wolniej.
Pouvez-vous parler plus lentement, s'il vous plaît ?
puvevu paʀle ply lɑ̃tmɑ̃ˌ sil vu plε ?
Nie wiem, jak to powiedzieć po francusku.
Je ne sais pas comment le dire en français.
ʒə nə sε pɑ kɔmɑ̃ lə diʀ ɑ̃ fʀɑ̃sε
Co to znaczy?
Qu'est-ce que ça veut dire ?
kεs kə sa vø diʀ ?
Może mi to pan(i) opisać bardziej szczegółowo?
Vous pouvez me le décrire plus en détail ?
vu puve mə lə dekʀiʀ plyzɑ̃ detaj ?
Może mi to pan(i) napisać?
Pouvez-vous l'écrire ?
puvevu lekʀiʀ ?
Może mi to pan(i) narysować?
Pouvez-vous me faire un dessin ?
puvevu mə fεʀ œ̃ desε̃ ?
Jak to powiedzieć po francusku?
Ça se dit comment en français ?
sa sə di kɔmɑ̃ ɑ̃ fʀɑ̃sε ?
Jak się wymawia to słowo?
On prononce comment ce mot ?
ɔ̃ pʀɔnɔ̃s kɔmɑ̃ sə mo ?
Rozumie mnie pan(i)?
Vous me comprenez ?
vu mə kɔ̃pʀəne ?
Rozumiem.
Je comprends.
ʒə kɔ̃pʀɑ̃
Zrozumiał(a) pan(i)?
Vous avez compris ?
vuzave kɔ̃pʀi ?
Już wszystko jasne?
C'est clair ?
se klεʀ ?
Aha!, Już rozumiem.
Je vois.
ʒə vwa
Przepraszam, ale wciąż nie rozumiem.
Excusez-moi, je ne comprends toujours pas.
εkskyzemwaˌ ʒə nə kɔ̃pʀɑ̃ tuʒuʀ pɑ
Proszę mnie poprawić, jeśli popełnię błąd.
Pourriez-vous me corriger, si je fais une erreur ?
puʀjevu mə kɔʀiʒeˌ si ʒə fε yn eʀœʀ ?