Rezerwacja

Rezerwacja

Réservation
Chciałbym zarezerwować...
Je voudrais réserver...
ʒə vudʀε ʀezεʀve
Czy mają państwo wolne pokoje w terminie...?
Vous avez des chambres libres pour... ?
vuzave de ʃɑ̃bʀ libʀ puʀ... ?
Chciałbym zarezerwować pokój dwuosobowy/jednoosobowy na tydzień od...
Je voudrais réserver une chambre double/individuelle pour la semaine de...
ʒə vudʀε ʀezεʀve yn ʃɑ̃bʀ dubl/ε̃dividɥεl puʀ la s(ə)mεn də
Proszę potwierdzić telefonicznie przyjęcie zamówienia.
Confirmez la réception de la commande par téléphone, s'il vous plaît.
kɔ̃fiʀme la ʀesεpsjɔ̃ də la kɔmɑ̃d paʀ telefɔnˌ sil vu plε
Czy wymagana jest zaliczka?
Il faut payer des arrhes ?
il fo peje dezaʀ ?
Czy ta kwota podlega zwrotowi?
Ce montant est remboursable ?
sə mɔ̃tɑ̃ ε ʀɑ̃buʀsabl ?
Większość pokoi/hoteli jest zarezerwowana z miesięcznym wyprzedzeniem.
La plupart des chambres/des hôtels sont déjà réservé(e)s un mois à l'avance.
la plypaʀ de ʃɑ̃bʀ/dezɔtεl sɔ̃ deʒa ʀezεʀve- œ̃ mwa a lavɑ̃s
W przypadku zmiany lub odwołania rezerwacji...
Si vous voulez changer ou annuler votre réservation...
si vu vule ʃɑ̃ʒe u anyle vɔtʀ ʀezεʀvasjɔ̃
Czy obowiązuje opłata za rezerwację?
Vous demandez des frais de réservation ?
vu d(ə)mɑ̃de de fʀε də ʀezεʀvasjɔ̃ ?
Do kiedy mogę bezpłatnie odwołać rezerwację?
Combien de temps à l'avance est-ce que je peux annuler la réservation (sans frais) ?
kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ a lavɑ̃s εs kə ʒə pø anyle la ʀezεʀvasjɔ̃ (sɑ̃ fʀε) ?
Czy naliczana jest opłata za anulowanie rezerwacji?
Vous facturez des frais d'annulation ?
vu faktyʀe de fʀε danylasjɔ̃ ?
Anulowanie rezerwacji podlega opłacie w wysokości...
Les frais d'annulation sont de...
le fʀε danylasjɔ̃ sɔ̃ də
Mam tu rezerwację na nazwisko...
J'ai une réservation au nom...
ʒe yn ʀezεʀvasjɔ̃ o nɔ̃
Chciałbym odwołać rezerwację na nazwisko...
Je veux annuler la réservation au nom...
ʒə vø anyle la ʀezεʀvasjɔ̃ o nɔ̃
Czy mogę jeszcze w czymś pomóc?
Il y a autre chose que je pourrais faire pour vous ?
ilja otʀ ʃoz kə ʒə puʀε fεʀ puʀ vu ?