Mieszkanie

Mieszkanie

Logement
Gdzie pan(i) mieszka?
Vous habitez où ?
vuzabite u ?
Mieszkamy w centrum/na przedmieściu.
On habite le centre/la banlieue.
ɔ̃nabit lə sɑ̃tʀ/la bɑ̃ljø
Czy mieszka pan(i) w bloku czy w domu?
Vous habitez un immeuble ou une maison ?
vuzabite œ̃nimœbl u yn mεzɔ̃ ?
Czy mieszka pan(i) w wynajętym mieszkaniu/mieszkaniu komunalnym?
Vous habitez un appartement loué/municipal ?
vuzabite œ̃napaʀtəmɑ̃ lwe/mynisipal ?
Ile pokoi jest w państwa domu/mieszkaniu?
Il y a combien de pièces dans votre maison/appartement ?
ilja kɔ̃bjε̃ də pjεs dɑ̃ vɔtʀ mεzɔ̃/apaʀtəmɑ̃ ?
Mieszkanie ma trzy pokoje i kuchnię.
C'est un appartement trois pièces et cuisine.
setœ̃napaʀtəmɑ̃ tʀwɑ pjεs e kɥizin
Mieszkamy w dwupokojowym/trzypokojowym mieszkaniu.
On a un deux/trois pièces.
ɔ̃na œ̃ dø/tʀwɑ pjεs
Czy ma pan(i) również garaż?
Vous avez un garage ?
vuzave œ̃ gaʀaʒ ?
Jaki jest twój adres?
Quelle est ton adresse ?
kεl ε tɔ̃ adʀεs ?
Jaki tu jest adres?
Quelle est l'adresse de cet endroit ?
kεl ε ladʀεs də sεt ɑ̃dʀwa ?
Na którym piętrze pan(i) mieszka?
À quel étage habitez-vous ?
a kεl etaʒ abitevu ?
Mieszkamy na pierwszym piętrze.
On habite au premier (étage).
ɔ̃nabit o pʀəmje (etaʒ)
Jak długo tu mieszkasz?
Depuis combien de temps tu habites ici ?
dəpɥi kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ ty abit isi ?
Mieszkam tu od dzieciństwa/od pięciu lat.
J'habite ici depuis mon enfance/depuis 5 ans.
ʒabit isi dəpɥi mɔnɑ̃fɑ̃s/dəpɥi sε̃k ɑ̃
Niedawno się wprowadziliśmy.
On vient de s'installer.
ɔ̃ vjε̃ də sε̃stale
Niestety, jeszcze nie mamy własnego mieszkania.
Malheureusement on ne possède pas d'appartement pour le moment.
maløʀøzmɑ̃ ɔ̃ nə pɔsεd pɑ dapaʀtəmɑ̃ puʀ lə mɔmɑ̃
Do niedawna mieszkaliśmy na stancji.
Jusque récemment on a habité en sous-location.
ʒysk(ə) ʀesamɑ̃ ɔ̃ a abite ɑ̃ sulɔkasjɔ̃
Odziedziczyłem mieszkanie po dziadkach.
J'ai hérité d'un appartement de mes grands-parents.
ʒe eʀite dœ̃napaʀtəmɑ̃ də me gʀɑ̃paʀɑ̃
Zmieniliśmy mieszkanie (na większe).
On a changé d'appartement (pour un plus grand).
ɔ̃na ʃɑ̃ʒe dapaʀtəmɑ̃ (puʀ œ̃ ply gʀɑ̃)
Kawalerka/Garsoniera jest za mała (dla trzyosobowej rodziny).
Un studio est trop petit (pour une famille avec un enfant).
œ̃ stydjo ε tʀo p(ə)ti (puʀ yn famij avεk œ̃nɑ̃fɑ̃)
Zleciliśmy wybudowanie domu pod klucz.
On s'est fait construire une maison clefs en main.
ɔ̃ se fε kɔ̃stʀɥiʀ yn mεzɔ̃ kle ɑ̃ mε̃
Musieliśmy wziąć kredyt hipoteczny.
On était obligé de prendre une hypothèque.
ɔ̃netε ɔbliʒe də pʀɑ̃dʀ yn ipɔtεk
Tu jest bardzo ładnie.
C'est très beau chez vous.
se tʀε bo ʃe vu
Masz piękny widok.
Tu as une belle vue (de la fenêtre).
ty ɑ yn bεl vy (də la f(ə)nεtʀ)
Bardzo podobają mi się pana/pani meble.
J'aime bien vos meubles.
ʒεm bjε̃ vo mœbl
Ulica jest bardzo spokojna/ruchliwa.
La rue est très calme/bruyante.
la ʀy ε tʀε kalm/bʀɥjɑ̃t
Mamy miłych/nieprzyjemnych sąsiadów.
Nos voisins sont gentils/désagréables.
no vwazε̃ sɔ̃ ʒɑ̃ti/dezagʀeabl
W pobliżu jest szkoła i sklepy.
Il y a une école et des magasins tout près.
ilja yn ekɔl e de magazε̃ tu pʀε
Jest tu dobre połączenie do centrum (miasta).
C'est bien desservi pour aller au centre.
se bjε̃ desεʀvi puʀ ale o sɑ̃tʀ
Jak dostanę się na najbliższy przystanek, z którego dojadę do centrum?
Comment je fais pour trouver la station la plus proche pour aller au centre ?
kɔmɑ̃ ʒə fε puʀ tʀuve la stasjɔ̃ la ply pʀɔʃ puʀ ale o sɑ̃tʀ ?
mieszkanie
appartement
apaʀtəmɑ̃
garsoniera, kawalerka
studio
stydjo
mieszkanie jednopokojowe
deux-pièces, appartement d'une chambre
døpjεsˌ apaʀtəmɑ̃ dyn ʃɑ̃bʀ
mieszkanie dwupokojowe
trois-pièces, appartement de deux chambres
tʀwɑpjεsˌ apaʀtəmɑ̃ də dø ʃɑ̃bʀ
mieszkanie trzypokojowe
quatre-pièces, appartement de trois chambres
katʀpjεsˌ apaʀtəmɑ̃ də tʀwɑ ʃɑ̃bʀ
dom jednorodzinny
maison individuelle
mεzɔ̃ ε̃dividɥεl
dom szeregowy, szeregowiec
maison en rangée
mεzɔ̃ ɑ̃ ʀɑ̃ʒe
bliźniak, dom bliźniaczy
maison jumelle
mεzɔ̃ ʒymεl
willa
villa
villa
chat(k)a, chałupka
chalet
ʃalε
dom (na wsi)
maison de campagne, cottage
mεzɔ̃ də kɑ̃paɲˌ kɔtεdʒ
bungalow
bungalow
bœ̃galo
nowe budownictwo
construction récente
kɔ̃stʀyksjɔ̃ ʀesɑ̃t
stare budownictwo
immeubles anciens
imœbl ɑ̃sjε̃
wynajęte mieszkanie
appartement loué/en location
apaʀtəmɑ̃ lwe/ɑ̃ lɔkasjɔ̃
wieżowiec/blok (z wielkiej płyty)
tour d'habitation, maison en panneaux
tuʀ dabitasjɔ̃ˌ mεzɔ̃ ɑ̃ pano

Wnętrze

Intérieur
pomieszczenie
pièce
pjεs
pokój
chambre
ʃɑ̃bʀ
korytarz
couloir
kulwaʀ
przedpokój
vestibule
vεstibyl
kuchnia
cuisine
kɥizin
aneks kuchenny
cuisinette, coin cuisine
kɥizinεtˌ kwε̃ kɥizin
spiżarnia
garde-manger, cellier
gaʀdmɑ̃ʒeˌ selje
jadalnia
salle à manger
sal a mɑ̃ʒe
sypialnia
chambre à coucher
ʃɑ̃bʀ a kuʃe
salon, pokój dzienny
salle de séjour
sal də seʒuʀ
pokój dziecięcy
chambre d'enfants
ʃɑ̃bʀ dɑ̃fɑ̃
pracownia, gabinet
bureau
byʀo
łazienka
salle de bain(s)
sal də bε̃
toaleta
toilettes
twalεt
pomieszczenie gospodarcze, składzik
débarras
debaʀɑ
pracownia
atelier
atəlje
klatka schodowa
escalier
εskalje
schody, stopnie
escalier
εskalje
taras
terrasse
teʀas
balkon
balcon
balkɔ̃
suterena
sous-sol
susɔl
piwnica
cave
kav
garaż
garage
gaʀaʒ
parter
rez-de-chaussée
ʀed(ə)ʃose
kondygnacja, piętro
étage
etaʒ
strych
grenier
gʀənje
dach
toit
twa

Wokół domu

Autour de la maison
szopa
remise
ʀ(ə)miz
ogród
jardin
ʒaʀdε̃
grządka, klomb
plate-bande, parterre
platbɑ̃dˌ paʀtεʀ
trawnik
gazon, pelouse
gɑzɔ̃ˌ p(ə)luz
altana, pawilon
tonnelle, gloriette
tɔnεlˌ glɔʀjεt
pergola
pergola
pεʀgɔla
szklarnia
serre
sεʀ
płot, ogrodzenie
palissade, clôture, barrière
palisadˌ klotyʀˌ baʀjεʀ
podjazd
entrée
ɑ̃tʀe