Podróżowanie samochodem

Podróżowanie samochodem

Voyage en voiture
Potrzebuję, żeby ktoś podwiózł mnie do miasta.
Il me faut aller en ville.
il mə fo ale ɑ̃ vil
Czy może mnie pan(i) podwieźć?
Vous pouvez m'emmener en voiture ?
vu puve mɑ̃m(ə)ne ɑ̃ vwatyʀ ?
Zawieziesz mnie tam?
Tu peux me conduire/déposer là-bas ?
ty pø mə kɔ̃dɥiʀ/depoze labɑ ?
Weźmie mnie pan(i) ze sobą?
Pouvez-vous m'emmener là-bas ?
puvevu mɑ̃m(ə)ne labɑ ?
Zabierze mnie pan(i) tam?
Vous m'emmenez là-bas ?
vu mɑ̃m(ə)ne labɑ ?
Podwieźć pana/panią?
Voulez-vous que je vous emmène ?
vulevu kə ʒə vuzɑ̃mεn ?
Pojedźmy (moim) samochodem.
On va prendre (ma) voiture.
ɔ̃ va pʀɑ̃dʀ (ma) vwatyʀ
Proszę wsiadać!
Montez !
mɔ̃te !
Czy mogę usiąść z tyłu/przodu?
Je peux monter à l'arrière/à l'avant ?
ʒə pø mɔ̃te a laʀjεʀ/a lavɑ̃ ?
Proszę zapiąć pasy!
Attachez/Mettez votre ceinture !
ataʃe/mεte vɔtʀ sε̃tyʀ !
Nie mogę zapiąć pasów.
Je n'arrive pas à attacher ma ceinture.
ʒə naʀiv pɑ a ataʃe ma sε̃tyʀ
Mam prowadzić?
Je conduis ?
ʒə kɔ̃dɥi ?
Będziemy prowadzić na zmianę.
On va se relayer au volant.
ɔ̃ va sə ʀ(ə)leje o vɔlɑ̃
Jak się wrzuca wsteczny?
Comment je fais pour mettre la marche arrière ?
kɔmɑ̃ ʒə fε puʀ mεtʀ la maʀʃ aʀjεʀ ?
Jak się włącza tempomat?
Comment on fait pour activer le régulateur de vitesse ?
kɔmɑ̃ ɔ̃ fε puʀ aktive lə ʀegylatœʀ də vitεs ?
Czy mogę otworzyć okno?
Je peux baisser la vitre ?
ʒə pø bese la vitʀ ?
Czy może pan(i) włączyć/zmniejszyć/wyłączyć klimatyzację?
Pouvez-vous allumer/baisser/éteindre l'air conditionné ?
puvevu alyme/bese/etε̃dʀ lεʀ kɔ̃disjɔne ?
Czy możemy się na chwilę zatrzymać?
On peut s'arrêter pour un instant ?
ɔ̃ pø saʀete puʀ œ̃nε̃stɑ̃ ?
Zjedź na pobocze., Zatrzymaj się.
Arrête-toi sur le côté.
aʀεttwa syʀ lə kote
Muszę skorzystać z toalety.
Je dois aller aux toilettes.
ʒə dwa ale o twalεt
W samochodzie robi mi/mu się niedobrze.
J'ai/Il a mal au cœur en voiture.
ʒe/il a mal o kœʀ ɑ̃ vwatyʀ
Czy ma pan(i) coś na chorobę lokomocyjną?
Vous avez quelque chose contre le mal de voiture/des transports ?
vuzave kεlk(ə) ʃoz kɔ̃tʀ lə mal də vwatyʀ/de tʀɑ̃spɔʀ ?
Muszę rozprostować nogi.
J'ai besoin de me dégourdir les jambes.
ʒe bəzwε̃ də mə deguʀdiʀ le ʒɑ̃b
Zróbmy sobie krótką przerwę.
On (se) fait une petite pause.
ɔ̃ (sə) fε yn p(ə)tit poz
Zatrzymam się na stacji benzynowej/parkingu.
Je m'arrête à la station-service/sur une aire de repos.
ʒə maʀεt a la stasjɔ̃sεʀvis/syʀ yn εʀ də ʀ(ə)po
Czy może mnie/nas pan(i) tu wysadzić?
Pouvez-vous me/nous déposer ici ?
puvevu mə/nu depoze isi ?
Chcielibyśmy zrobić postój w...
Nous voudrions nous arrêter à...
nu vudʀjɔ̃ nuzaʀete a
Dojedziemy tam samochodem?
On peut s'y rendre en voiture ?
ɔ̃ pø si ʀɑ̃dʀ ɑ̃ vwatyʀ ?
Proszę mi powiedzieć, gdzie skręcić.
Dites-moi où il faut tourner.
ditmwa u il fo tuʀne
Proszę skręcić tu w lewo/prawo.
Tournez à gauche/droite ici.
tuʀne a goʃ/dʀwat isi
Czy to jest droga do...?
C'est bien la route pour aller à... ?
se bjε̃ la ʀut puʀ ale a... ?
Czy mogę gdzieś tu zaparkować?
On peut se garer par ici ?
ɔ̃ pø sə gaʀe paʀ isi ?
Czy mogę tu zostawić samochód?
Je peux laisser ma voiture ici ?
ʒə pø lese ma vwatyʀ isi ?
Gdzie jest najbliższy parking?
Où est le parking le plus proche ?
u ε lə paʀkiŋ lə ply pʀɔʃ ?
Czy ten parking jest płatny?
Il faut payer pour le parking ici ?
il fo peje puʀ lə paʀkiŋ isi ?
Kończy nam się benzyna.
On a très peu d'essence.
ɔ̃na tʀε pø desɑ̃s
Skończyła nam się benzyna.
On est en panne d'essence.
ɔ̃nε ɑ̃ pan desɑ̃s
Muszę zatankować.
Il me faut prendre de l'essence.
il mə fo pʀɑ̃dʀ də lesɑ̃s
Czy w pobliżu jest stacja benzynowa?
Il y a une station-service près d'ici ?
ilja yn stasjɔ̃sεʀvis pʀε disi ?
Czy może mnie pan(i) podwieźć do najbliższej stacji benzynowej?
Vous pouvez m'emmener à la station-service la plus proche ?
vu puve mɑ̃m(ə)ne a la stasjɔ̃sεʀvis la ply pʀɔʃ ?
Do pełna, proszę.
Le plein, s'il vous plaît.
lə plε̃ˌ sil vu plε
20 litrów benzyny bezołowiowej, proszę.
20 litres de l'essence sans plomb 95, s'il vous plaît.
vε̃ litʀ də lesɑ̃s sɑ̃ plɔ̃ katʀəvε̃kε̃zˌ sil vu plε
Muszę uzupełnić olej.
Il me faut refaire le plein d'huile.
il mə fo ʀ(ə)fεʀ lə plε̃ dɥil
Chciałbym dopompować opony.
J'aimerais me faire gonfler les pneus.
ʒεmʀε mə fεʀ gɔ̃fle le pnø
Potrzebuję mapy samochodowej.
Il me faut une carte routière.
il mə fo yn kaʀt ʀutjεʀ
Jakie tu jest ograniczenie prędkości?
Quelle est la vitesse (maximale) autorisée ici ?
kεl ε la vitεs (maksimal) ɔtɔʀize isi ?
Przekroczył(a) pan(i) dozwoloną prędkość.
Vous avez dépassé la vitesse autorisée.
vuzave depɑse la vitεs ɔtɔʀize
Nie zauważyłem znaku drogowego.
Je n'ai pas vu le panneau.
ʒə ne pɑ vy lə pano
Nie wiedziałem, że tu jest ograniczenie prędkości.
Je ne savais pas qu'il y avait une limitation de vitesse.
ʒə nə savε pɑ kil i avε yn limitasjɔ̃ də vitεs
Czy mogę zobaczyć pana/pani prawo jazdy?
Je pourrais voir votre permis de conduire ?
ʒə puʀε vwaʀ vɔtʀ pεʀmi də kɔ̃dɥiʀ ?
Dokumenty mam w bagażniku.
Mes papiers sont dans le coffre.
me papje sɔ̃ dɑ̃ lə kɔfʀ
To jest wypożyczony samochód.
C'est une voiture louée.
setyn vwatyʀ lwe
Czy można tu łapać stopa?
Je peux faire de l'auto-stop ici ?
ʒə pø fεʀ də lotostɔp isi ?
benzyna
essence
esɑ̃s
olej napędowy
gazole
gazɔl
olej silnikowy
huile (de) moteur
ɥil (də) mɔtœʀ
olej przekładniowy
huile de transmission
ɥil də tʀɑ̃smisjɔ̃
płyn chłodzący
liquide de refroidissement
likid də ʀ(ə)fʀwadismɑ̃
płyn hamulcowy
liquide de frein
likid də fʀε̃
płyn do spryskiwaczy
liquide lave-glace
likid lavglas
wymiana koła/opony
changement de roue/de pneu
ʃɑ̃ʒmɑ̃ də ʀu/də pnø
wymiana oleju
changement d'huile
ʃɑ̃ʒmɑ̃ dɥil
przebita opona
pneu crevé
pnø kʀəve

Części samochodowe

Pièces auto
amortyzatory
amortisseurs
amɔʀtisœʀ
antena
antenne
ɑ̃tεn
bagażnik
coffre
kɔfʀ
bagażnik dachowy
galerie, porte-bagages
galʀiˌ pɔʀtbagaʒ
bagażnik samochodowy na rowery
porte-vélos
pɔʀtvelo
bagnet do sprawdzania poziomu oleju
jauge d'huile
ʒoʒ dɥil
bak, zbiornik (paliwa)
réservoir
ʀezεʀvwaʀ
błotnik
garde-boue
gaʀdbu
przedni błotnik
garde-boue avant
gaʀdbu avɑ̃
tylny błotnik
garde-boue arrière
gaʀdbu aʀjεʀ
centralny zamek
verrouillage central
veʀujaʒ sɑ̃tʀal
cewka zapłonowa
bobine d'allumage
bɔbin dalymaʒ
chłodnica
radiateur
ʀadjatœʀ
dach
toit
twa
deska rozdzielcza
tableau de bord
tablo də bɔʀ
dętka (koła)
chambre à air
ʃɑ̃bʀ a εʀ
drzwi
portière
pɔʀtjεʀ
przednie/tylne drzwi
portière avant/arrière
pɔʀtjεʀ avɑ̃/aʀjεʀ
klapa, tylne drzwi
hayon
ˈεjɔ̃
dyszel holowniczy
attache remorque
ataʃ ʀ(ə)mɔʀk
(dziecięcy) fotelik samochodowy
siège-auto enfant
sjεʒoto ɑ̃fɑ̃
dźwignia zmiany biegów
levier de vitesse
ləvje də vitεs
felga (koła)
disque (de la roue)
disk (də la ʀu)
hamulec
frein
fʀε̃
hamulec ręczny
frein à main
fʀε̃ a mε̃
hamulec postojowy
frein de stationnement
fʀε̃ də stasjɔnmɑ̃
instalacja elektryczna
installation électrique
ε̃stalasjɔ̃ elεktʀik
kable rozruchowe
câbles de démarrage
kɑbl də demaʀaʒ
karoseria
carrosserie
kaʀɔsʀi
katalizator
catalyseur
katalizœʀ
kierownica
volant
vɔlɑ̃
kierunkowskaz
clignotant
kliɲɔtɑ̃
kieszeń drzwiowa
vide-poche
vidpɔʃ
klakson
klaxon
klaksɔn
klamka drzwi
poignée de portière
pwaɲe də pɔʀtjεʀ
klocki hamulcowe
plaquettes de frein
plakεt də fʀε̃
klucz krzyżowy (do kół)
clé en croix
kle ɑ̃ kʀwa
kluczyki do samochodu
clés de voiture
kle də vwatyʀ
koło zapasowe
roue de rechange
ʀu də ʀ(ə)ʃɑ̃ʒ
dojazdowe koło zapasowe
roue de secours
ʀu də s(ə)kuʀ
koło zapasowe standardowych rozmiarów
roue de secours de taille normale
ʀu də s(ə)kuʀ də tɑj nɔʀmal
kołpak
enjoliveur
ɑ̃ʒɔlivœʀ
lewarek
cric
kʀik
lina holownicza
câble de traction
kɑbl də tʀaksjɔ̃
lusterko boczne
rétroviseur
ʀetʀɔvizœʀ
lusterko wsteczne
rétroviseur
ʀetʀɔvizœʀ
łańcuchy śniegowe
chaînes (à neige)
ʃεn (a nεʒ)
maska (silnika)
capot
kapo
miska olejowa
cuve à huile
kyv a ɥil
numer rejestracyjny
numéro d'immatriculation
nymeʀo dimatʀikylasjɔ̃
obrotomierz
compte-tours
kɔ̃ttuʀ
ogrzewanie
chauffage
ʃofaʒ
opona
pneu
pnø
oprawka żarówki
douille (d'une ampoule)
duj (dyn ɑ̃pul)
osłona chłodnicy
grille de radiateur
gʀij də ʀadjatœʀ
essieu
esjø
pas (bezpieczeństwa)
ceinture
sε̃tyʀ
pasek klinowy
courroie de transmission
kuʀwa də tʀɑ̃smisjɔ̃
pedał gazu
pédale d'accélérateur
pedal dakseleʀatœʀ
pedał hamulca
pédale de frein
pedal də fʀε̃
podnośnik (samochodowy)
cric
kʀik
podwozie
châssis
ʃɑsi
pokrywa wlewu oleju
bouchon du réservoir d'huile
buʃɔ̃ dy ʀezεʀvwaʀ dɥil
pokrywa wlewu paliwa
bouchon du réservoir (d'essence)
buʃɔ̃ dy ʀezεʀvwaʀ (desɑ̃s)
pompa
pompe
pɔ̃p
pompa olejowa
pompe d'huile
pɔ̃p dɥil
pompa paliwowa
pompe d'essence
pɔ̃p desɑ̃s
pompka (do kół)
gonfleur, pompe
gɔ̃flœʀˌ pɔ̃p
popielniczka
cendrier
sɑ̃dʀije
prędkościomierz
compteur, indicateur de vitesse
kɔ̃tœʀˌ ε̃dikatœʀ də vitεs
przednia szyba
pare-brise
paʀbʀiz
(przednie) światła
phares
faʀ
światła drogowe/długie
feux de route
fø də ʀut
światła mijania
feux de croisement
fø də kʀwazmɑ̃
tylne światła
feux arrières
fø aʀjεʀ
przełącznik wycieraczek
commande d'essuie-glace
kɔmɑ̃d desɥiglas
przód (samochodu)
avant de la voiture
avɑ̃ də la vwatyʀ
reflektor
phare
faʀ
reflektory
phares
faʀ
rozdzielacz zapłonu
distributeur
distʀibytœʀ
rozrusznik
démarreur, starter
demaʀœʀˌ staʀtεʀ
rura wydechowa
échappement
eʃapmɑ̃
schowek podręczny (w desce rozdzielczej)
boîte à gants
bwat a gɑ̃
siedzenie, fotel
siège
sjεʒ
tylne siedzenia/fotele
sièges arrière
sjεʒ aʀjεʀ
fotel kierowcy
siège conducteur
sjεʒ kɔ̃dyktœʀ
przedni fotel pasażera
siège passager
sjεʒ pɑsaʒe
skrobaczka do szyb/lodu
grattoir pare-brise
gʀatwaʀ paʀbʀiz
skrzynia biegów
boîte de vitesse
bwat də vitεs
ręczna skrzynia biegów
boîte de vitesse manuelle
bwat də vitεs manɥεl
automatyczna skrzynia biegów
boîte de vitesse automatique
bwat də vitεs ɔtɔmatik
spryskiwacz (przedniej szyby)
lave-glace
lavglas
sprzęgło
embrayage
ɑ̃bʀεjaʒ
system antywłamaniowy
antivol
ɑ̃tivɔl
szyberdach
toit m ouvrant
twa uvʀɑ̃
światła hamowania/stopu
(feux) stops
(fø) stɔp
światła przeciwmgielne
antibrouillards
ɑ̃tibʀujaʀ
tablica rejestracyjna
plaque d'immatriculation
plak dimatʀikylasjɔ̃
tarcze hamulcowe
disques de frein
disk də fʀε̃
tempomat
régulateur de vitesse, tempomat
ʀegylatœʀ də vitεsˌ tεmpoma
tłumik wydechowy
pot d'échappement
po deʃapmɑ̃
trójkąt ostrzegawczy
triangle de signalisation
tʀijɑ̃gl də siɲalizasjɔ̃
tylna szyba
lunette arrière
lynεt aʀjεʀ
tył (samochodu)
arrière
aʀjεʀ
układ kierowniczy
conduite, direction
kɔ̃dɥitˌ diʀεksjɔ̃
wentylator (chłodnicy)
ventilateur
vɑ̃tilatœʀ
wężyk hamulcowy
tuyau de frein
tɥijo də fʀε̃
włącznik kierunkowskazów
manette de clignotants
manεt də kliɲɔtɑ̃
wskaźnik poziomu paliwa
indicateur de niveau de carburant
ε̃dikatœʀ də nivo də kaʀbyʀɑ̃
wspomaganie kierownicy
direction assistée
diʀεksjɔ̃ asiste
wtrysk
injection
ε̃ʒεksjɔ̃
wtryskiwacz
injecteur
ε̃ʒεktœʀ
wycieraczki (przedniej szyby)
essuie-glaces
esɥglas
zamek
serrure
seʀyʀ
zapłon
allumage
alymaʒ
zawieszenie kół
suspension de roues
syspɑ̃sjɔ̃ də ʀu
zbiornik oleju
réservoir d'huile
ʀezεʀvwaʀ dɥil
zbiornik płynu chłodzącego
réservoir de liquide de refroidissement
ʀezεʀvwaʀ də likid də ʀ(ə)fʀwadismɑ̃
zderzak
pare-chocs
paʀʃɔk
żarówka
ampoule
ɑ̃pul
żarówka do reflektorów
ampoule de phare
ɑ̃pul də faʀ

Wypożyczalnia samochodów

Location de voitures
Gdzie mogę wypożyczyć samochód?
Où est-ce que je peux louer une voiture ?
u εs kə ʒə pø lwe yn vwatyʀ ?
Chciałbym wypożyczyć mały, ekonomiczny samochód.
Je voudrais louer une petite voiture économique.
ʒə vudʀε lwe yn p(ə)tit vwatyʀ ekɔnɔmik
Mają państwo coś mniejszego/większego?
Vous avez quelque chose de plus petit/grand ?
vuzave kεlk(ə) ʃoz də ply p(ə)ti/gʀɑ̃ ?
Ile pali ten samochód?
Combien consomme cette voiture ?
kɔ̃bjε̃ kɔ̃sɔm sεt vwatyʀ ?
Ile ma koni (mechanicznych)?
Quelle est la puissance en chevaux ?
kεl ε la pɥisɑ̃s ɑ̃ ʃ(ə)vo ?
Jaka jest pojemność baku?
Quelle est la capacité du réservoir d'essence ?
kεl ε la kapasite dy ʀezεʀvwaʀ desɑ̃s ?
Jak otwiera się bak/bagażnik?
Comment je fais pour ouvrir le réservoir/le coffre ?
kɔmɑ̃ ʒə fε puʀ uvʀiʀ lə ʀezεʀvwaʀ/lə kɔfʀ ?
Jak się wrzuca pierwszy/wsteczny bieg?
Comment on met la première/la marche arrière ?
kɔmɑ̃ ɔ̃ mε la pʀəmjεʀ/la maʀʃ aʀjεʀ ?
Czy ten samochód ma klimatyzację?
Il y a la clim ?
ilja la klim ?
Czy mogę wypożyczyć również przyczepę?
Je peux louer aussi une remorque ?
ʒə pø lwe osi yn ʀ(ə)mɔʀk ?
Potrzebuję również bagażnika dachowego/na rowery.
Il me faut aussi un porte-bagages/un porte-vélos.
il mə fo osi œ̃ pɔʀtbagaʒ/œ̃ pɔʀtvelo
Brakuje koła zapasowego.
Il n'y a pas de roue de rechange.
ilnja pɑ də ʀu də ʀ(ə)ʃɑ̃ʒ
Gdzie znajdę podnośnik?
Où est le cric ?
u ε lə kʀik ?
Prawa przednia/tylna opona jest zużyta.
Le pneu avant/arrière droit est usé.
lə pnø avɑ̃/aʀjεʀ dʀwa ε yze
Ile kosztuje wypożyczenie na jeden dzień?
Combien coûte la location par jour ?
kɔ̃bjε̃ kut la lɔkasjɔ̃ paʀ ʒuʀ ?
Czy cena obejmuje OC/ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej?
La responsabilité civile est comprise ?
la ʀεspɔ̃sabilite sivil ε kɔ̃pʀiz ?
Czy cena obejmuje jakieś inne ubezpieczenie?
Une autre assurance est comprise ?
yn otʀ asyʀɑ̃s ε kɔ̃pʀiz ?
Co pokrywa ubezpieczenie?
Qu'est-ce qui est couvert par cette assurance ?
kεs ki ε kuvεʀ paʀ sεt asyʀɑ̃s ?
Ile (dziennie) kosztowałoby dodatkowe/rozszerzone ubezpieczenie?
Combien coûterait une assurance supplémentaire/étendue (par jour) ?
kɔ̃bjε̃ kut(ə)ʀε yn asyʀɑ̃s syplemɑ̃tεʀ/etɑ̃dy (paʀ ʒuʀ) ?
Jaka jest maksymalna wysokość świadczenia ubezpieczeniowego?
Quelle est la limite de l'indemnité d'assurance ?
kεl ε la limit də lε̃dεmnite dasyʀɑ̃s ?
Ile kilometrów jest wliczone w cenę?
Combien de kilomètres sont inclus dans le prix ?
kɔ̃bjε̃ də kilɔmεtʀ sɔ̃tε̃kly dɑ̃ lə pʀi ?
Czy benzyna jest wliczona w cenę?
Est-ce que l'essence est comprise ?
εs kə lesɑ̃s ε kɔ̃pʀiz ?
Czy należy zwrócić samochód tutaj/z pełnym bakiem?
Il faut rendre la voiture ici/avec le plein ?
il fo ʀɑ̃dʀ la vwatyʀ isi/avεk lə plε̃ ?
Czy mogę zostawić samochód w innej filii?
Je peux laisser la voiture dans une autre succursale ?
ʒə pø lese la vwatyʀ dɑ̃zyn otʀ sykyʀsal ?
Do kiedy trzeba zwrócić samochód?
Jusqu'à quand faut-il rendre la voiture ?
ʒyska kɑ̃ fotil ʀɑ̃dʀ la vwatyʀ ?
Na jaki numer trzeba zadzwonić w razie wypadku/awarii/kradzieży?
Quel numéro appeler en cas d'accident/de panne/de vol ?
kεl nymeʀo ap(ə)le ɑ̃ kɑ daksidɑ̃/də pan/də vɔl ?

Taxi

Taxi
Weźmiemy taksówkę?
On prend un taxi ?
ɔ̃ pʀɑ̃ œ̃ taksi ?
Czy taksówki są tu drogie?
Les taxis sont chers ici ?
le taksi sɔ̃ ʃεʀ isi ?
Czy może mi pan(i) zamówić taksówkę?
Vous pouvez me chercher un taxi ?
vu puve mə ʃεʀʃe œ̃ taksi ?
Jaki jest numer telefonu na taksówkę?
Quel est le numéro pour appeler un taxi ?
kεl ε lə nymeʀo puʀ ap(ə)le œ̃ taksi ?
Czy jest pan wolny?
Vous êtes libre ?
vuzεt libʀ ?
Czy może pan(i) otworzyć bagażnik?
Pouvez-vous ouvrir le coffre ?
puvevu uvʀiʀ lə kɔfʀ ?
Czy może mi pan(i) pomóc włożyć bagaże?
Pouvez-vous m'aider à mettre les bagages ?
puvevu mede a mεtʀ le bagaʒ ?
Na dworzec (kolejowy) poproszę.
À la gare, s'il vous plaît.
a la gaʀˌ sil vu plε
Jak długo potrwa podróż?
Ça va prendre combien de temps ?
sa va pʀɑ̃dʀ kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ ?
Jaka jest stawka za kilometr?
Combien demandez-vous pour un kilomètre ?
kɔ̃bjε̃ d(ə)mɑ̃devu puʀ œ̃ kilɔmεtʀ ?
Ile będzie kosztował dojazd na lotnisko?
Ça coûterait combien pour aller à l'aéroport ?
sa kut(ə)ʀε kɔ̃bjε̃ puʀ ale a laeʀɔpɔʀ ?
Czy może nas pan(i) zawieźć do jakiegoś dobrego pubu?
Pouvez-vous nous emmener dans un bon bar ?
puvevu nuzɑ̃m(ə)ne dɑ̃zœ̃ bɔ̃ baʀ ?
Czy może nas pan(i) przewieźć po mieście?
Pourriez-vous faire un petit tour de la ville ?
puʀjevu fεʀ œ̃ p(ə)ti tuʀ də la vil ?
Czy mógłby nas pan przewieźć i pokazać tutejsze zabytki?
On pourrait faire un tour et visiter des monuments locaux ?
ɔ̃ puʀε fεʀ œ̃ tuʀ e vizite de mɔnymɑ̃ lɔko ?
Proszę jechać dopóki nie powiem.
Continuez, je vous dis après.
kɔ̃tinɥeˌ ʒə vu di apʀε
Proszę skręcić tu w prawo/w lewo.
Tournez à droite/gauche ici.
tuʀne a dʀwat/goʃ isi
Czy może pan(i) jechać szybciej? Śpieszę się.
Vous pouvez aller plus vite ? Je suis pressé.
vu puve ale ply vit ? ʒə sɥi pʀese
Proszę mnie tu wysadzić.
Déposez-moi ici.
depozemwa isi
Ile wynosi minuta postoju?
Quel est le tarif d'attente ?
kεl ε lə taʀif datɑ̃t ?
Czy może pan(i) tu chwilę poczekać?
Pouvez-vous attendre là un instant ?
puvevu atɑ̃dʀ la œ̃nε̃stɑ̃ ?
Czy może pan(i) tu po mnie przyjechać za godzinę?
Pouvez-vous venir me chercher ici dans une heure ?
puvevu v(ə)niʀ mə ʃεʀʃe isi dɑ̃zyn œʀ ?
Czy może mi pan(i) pomóc wnieść bagaże (na górę)?
Voulez-vous m'aider à monter les bagages ?
vulevu mede a mɔ̃te le bagaʒ ?
Mam jeszcze bagaż w bagażniku.
J'ai d'autres bagages dans le coffre.
ʒe dotʀ bagaʒ dɑ̃ lə kɔfʀ
Nie ma pan(i) włączonego taksometru.
Vous n'avez pas déclenché le taximètre.
vu nave pɑ deklɑ̃ʃe lə taksimεtʀ
Ile płacę?
Ça fait combien ?, C'est combien ?
sa fε kɔ̃bjε̃ ?ˌ se kɔ̃bjε̃ ?
Czy to nie trochę za dużo?
C'est un peu trop, non ?
se œ̃ pø tʀoˌ nɔ̃ ?
Nie mam mniejszych nominałów.
Je n'ai que ce billet.
ʒə ne kə sə bijε
Wydał(a) mi pan(i) za mało reszty.
Vous ne m'avez pas rendu assez.
vu nə mave pɑ ʀɑ̃dy ase
Reszty nie trzeba.
Gardez la monnaie.
gaʀde la mɔnε