Na policji

Na policji

Au poste de police
Gdzie jest najbliższy posterunek policji?
Où est le poste de police le plus proche ?
u ε lə pɔst də pɔlis lə ply pʀɔʃ ?
Czy może mnie pan(i) zawieźć na policję?
Vous pouvez me conduire au poste de police ?
vu puve mə kɔ̃dɥiʀ o pɔst də pɔlis ?
Chciałbym zgłosić kradzież/zaginięcie czegoś/napad/porwanie.
Je voudrais signaler le vol/la perte de qqch/une attaque/un enlèvement.
ʒə vudʀε siɲale lə vɔl/la pεʀt /yn atak/œ̃nɑ̃lεvmɑ̃
Chciałbym zgłosić zaginięcie.
Je veux signaler une personne disparue.
ʒə vø siɲale yn pεʀsɔn dispaʀy
Nie mam przy sobie żadnych dokumentów.
Je n'ai pas de pièce d'identité sur moi.
ʒə ne pɑ də pjεs didɑ̃tite syʀ mwa
Ukradziono nam samochód ze wszystkimi naszymi rzeczami i dokumentami.
On nous a volé la voiture avec toutes les affaires et tous les papiers.
ɔ̃ nuza vɔle la vwatyʀ avεk tut lezafεʀ e tule papje
Okradziono nasz pokój/nasze mieszkanie.
Notre chambre/appartement a été cambriolé(e).
nɔtʀ ʃɑ̃bʀ/apaʀtəmɑ̃ a ete kɑ̃bʀijɔle
Zostałem okradziony w metrze.
Je me suis fait voler dans le métro.
ʒə mə sɥi fε vɔle dɑ̃ lə metʀo
Zaatakowało mnie dwóch mężczyzn.
Je me suis fait attaquer par deux hommes.
ʒə mə sɥi fε atake paʀ døzɔm
Napadli mnie. Działałem w samoobronie.
On m'a attaqué. C'était de l'autodéfense.
ɔ̃ ma atake setε də lotodefɑ̃s
Byli uzbrojeni w pistolet/nóż.
Ils étaient armés d'un pistolet/couteau
ilzetε aʀme dœ̃ pistɔlε/kuto
Nie wiem dokładnie, jak wyglądali.
Je ne sais pas exactement comment ils étaient.
ʒə nə sε pɑ εgzaktəmɑ̃ kɔmɑ̃ ilzetε
Rozpoznałbym ich, gdybym ich zobaczył.
Je saurais les reconnaître, si je les voyais.
ʒə sɔʀε le ʀ(ə)kɔnεtʀˌ si ʒə le vwajε
Mój mąż został pobity.
Mon mari s'est fait battre/agresser.
mɔ̃ maʀi se fε batʀ/agʀese
Zostałam zgwałcona.
J'ai été violée., Je me suis fait violer.
ʒe ete vjɔleˌ ʒə mə sɥi fε vjɔle
Napastuje mnie jakiś mężczyzna.
Un homme me harcèle.
œ̃nɔm mə ˈaʀsεl
Potrzebuję pomocy/ochrony.
J'ai besoin d'aide/de protection.
ʒe bəzwε̃ dεd/də pʀɔtεksjɔ̃
Byłem świadkiem wypadku/morderstwa.
J'ai été témoin d'un accident/d'un meurtre.
ʒe ete temwε̃ dœ̃ aksidɑ̃/dœ̃ mœʀtʀ
Moja żona zaginęła.
Ma femme a disparu.
ma fam a dispaʀy
Nasze dziecko zostało porwane.
Notre enfant a été kidnappé.
nɔtʀ ɑ̃fɑ̃ a ete kidnape
Nasze dziecko zaginęło.
Notre enfant a disparu.
nɔtʀ ɑ̃fɑ̃ a dispaʀy
Zostałem wezwany na przesłuchanie.
J'ai été convoqué pour interrogatoire.
ʒe ete kɔ̃vɔke puʀ ε̃teʀɔgatwaʀ
Chcę poinformować rodzinę o moim zatrzymaniu.
Je veux informer ma famille de mon arrestation.
ʒə vø ε̃fɔʀme ma famij də mɔnaʀεstasjɔ̃
Czy może pan(i) skontaktować się z polską ambasadą i powiedzieć im, co się stało?
Vous pouvez contacter l'ambassade polonaise pour leur dire ce qui s'est passé ?
vu puve kɔ̃takte lɑ̃basad pɔlɔnεz puʀ lœʀ diʀ sə ki se pɑse ?
Nie będę odpowiadał na żadne pytania.
Je ne vais répondre à aucune question.
ʒə nə vε ʀepɔ̃dʀ a okyn kεstjɔ̃
Chcę porozmawiać z moim adwokatem.
Je veux parler à mon avocat.
ʒə vø paʀle a mɔnavɔka
Żądam/Potrzebuję tłumacza.
Je veux un interprète./J'ai besoin d'un interprète.
ʒə vø œ̃nε̃tεʀpʀεt/ʒe bəzwε̃ dœ̃nε̃tεʀpʀεt
Czy mogę prosić o zdjęcie kajdanek?
Vous pouvez m'enlever ces menottes, s'il vous plaît ?
vu puve mɑ̃l(ə)ve se mənɔtˌ sil vu plε ?
(Dlaczego) Jestem aresztowany?
Je suis arrêté (pourquoi) ?
ʒə sɥi aʀete (puʀkwa) ?
O co jestem oskarżony?
Je suis accusé de quoi ?
ʒə sɥi akyze də kwa ?
Nie mam z tym nic wspólnego.
Je n'y suis pour rien.
ʒə ni sɥi puʀ ʀjε̃
Niczego nie pamiętam.
Je ne me souviens de rien.
ʒə nə mə suvjε̃ də ʀjε̃
Nic nie widziałem.
Je n'ai rien vu.
ʒə ne ʀjε̃ vy
Nie znam tego człowieka.
Je ne connais pas (du tout) cette personne.
ʒə nə kɔnε pɑ (dy tu) sεt pεʀsɔn
To był wypadek.
C'était un accident.
setε œ̃naksidɑ̃
Chciałem tylko pomóc.
Je ne voulais qu'aider.
ʒə nə vulε kede
Nie zrobiłem niczego niezgodnego z prawem.
Je n'ai rien fait d'illégal.
ʒə ne ʀjε̃ fε di(l)legal
Jakie macie dowody przeciwko mnie?
Quelles preuves avez-vous contre moi ?
kεl pʀœv avevu kɔ̃tʀ mwa ?
Ktoś musiał podrzucić mi to do torby/kieszeni.
Quelqu'un a dû me le mettre/refiler dans le sac/la poche.
kεlkœ̃ a dy mə lə mεtʀ/ʀ(ə)file dɑ̃ lə sak/la pɔʃ
Nie wiedziałem, że to niezgodne z prawem.
Je ne savais pas que c'était illégal.
ʒə nə savε pɑ kə setε illegal
Nic nie piłem.
Je n'ai rien bu.
ʒə ne ʀjε̃ by
Nie biorę narkotyków.
Je ne prends pas de drogues.
ʒə nə pʀɑ̃ pɑ də dʀɔg
Wypiłem tylko jedno piwo.
Je n'ai bu qu'une (seule) bière.
ʒə ne by kyn (sœl) bjεʀ
Jak długo zamierzacie mnie tu trzymać?
Vous allez me retenir ici combien de temps ?
vuzale mə ʀ(ə)təniʀ isi kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ ?
Mam prawo do jednej rozmowy telefonicznej/jednego telefonu.
J'ai droit à un appel (téléphonique).
ʒe dʀwa a œ̃napεl (telefɔnik)
Nie macie prawa tego robić!
Vous n'en avez pas le droit., Vous n'avez pas le droit de faire ça.
vu nɑ̃nave pɑ lə dʀwaˌ vu nave pɑ lə dʀwa də fεʀ sa
Czy mógłbym wyjść za kaucją?
Vous ne pourriez pas me libérer sous caution ?
vu nə puʀje pɑ mə libeʀe su kosjɔ̃ ?
Ile wynosiłaby kaucja?
Quel serait le montant de la caution ?
kεl s(ə)ʀε lə mɔ̃tɑ̃ də la kosjɔ̃ ?
Mogę porozmawiać z waszym przełożonym?
Je peux parler à votre supérieur ?
ʒə pø paʀle a vɔtʀ sypeʀjœʀ ?
Złożę skargę!
Je vais porter plainte !
ʒə vε pɔʀte plε̃t !
Czy mogę już iść?
Je peux m'en aller maintenant ?
ʒə pø mɑ̃nale mε̃t(ə)nɑ̃ ?