Zwiedzanie miasta

Zwiedzanie miasta

Visite de la ville

Informacja turystyczna

Informations touristiques
Gdzie można uzyskać informacje na temat miasta?
Où est-ce qu'on peut avoir des informations sur la ville ?
u εs kɔ̃ pø avwaʀ dezε̃fɔʀmasjɔ̃ syʀ la vil ?
Gdzie mogę kupić plan miasta?
Où est-ce que je peux trouver un plan de la ville ?
u εs kə ʒə pø tʀuve œ̃ plɑ̃ də la vil ?
Ile kosztuje plan miasta?
C'est combien, le plan ?
se kɔ̃bjε̃ˌ lə plɑ̃ ?
Czy mają państwo przewodnik w języku angielskim/niemieckim/francuskim/polskim?
Vous avez aussi un guide en anglais/en allemand/en français/en polonais ?
vuzave osi œ̃ gid ɑ̃nɑ̃glε/ɑ̃nalmɑ̃/ɑ̃ fʀɑ̃sε/ɑ̃ pɔlɔnε ?
Chcielibyśmy zwiedzić miasto.
On aimerait visiter la ville.
ɔ̃nεm(ə)ʀε vizite la vil
Czy mógłby pan/mogłaby pani oprowadzić nas po mieście?
Vous pouvez nous promener dans la ville ?
vu puve nu pʀɔm(ə)ne dɑ̃ la vil ?
Czy jest coś, co koniecznie powinniśmy zobaczyć?
Il y a quelque chose à ne pas manquer ?
ilja kεlk(ə) ʃoz a nə pɑ mɑ̃ke ?
Jakie miejscowe zabytki może pan(i) polecić?
Vous recommandez quels monuments locaux ?
vu ʀ(ə)kɔmɑ̃de kεl mɔnymɑ̃ lɔko ?
Czy jest tu jakieś miejsce z widokiem na miasto?
Il y a un endroit qui a une belle vue sur la ville ?
ilja œ̃ ɑ̃dʀwa ki a yn bεl vy syʀ la vil ?
Tam już byliśmy.
On y est déjà allé.
ɔ̃ni ε deʒa ale
Chcielibyśmy zobaczyć kościoły/pomniki.
On aimerait voir des églises/des monuments commémoratifs.
ɔ̃nεm(ə)ʀε vwaʀ dezegliz/de mɔnymɑ̃ kɔmemɔʀatif
Chcielibyśmy zarezerwować zwiedzanie z przewodnikiem.
On aimerait réserver une visite guidée.
ɔ̃nεm(ə)ʀε ʀezεʀve yn vizit gide
Jak długo potrwa zwiedzanie?
Combien de temps dure la visite ?
kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ dyʀ la vizit ?
Mamy tylko pół dnia na zwiedzanie.
On n'a qu'une demi-journée pour la visite.
ɔ̃ na kyn d(ə)miʒuʀne puʀ la vizit
Kiedy został wybudowany ten kościół?
Quand est-ce que cette église a été bâtie ?
kɑ̃ εs kə sεt egliz a ete bɑti ?
Czy w pobliżu jest jakiś park?
Il y a un parc près d'ici ?
ilja œ̃ paʀk pʀε disi ?
Czy moglibyśmy zwiedzić muzeum miejskie?
On pourrait visiter le musée de la ville ?
ɔ̃ puʀε vizite lə myze də la vil ?
Słyszałem, że jest tutaj w pobliżu ciekawy stary most.
J'ai entendu dire qu'il y avait un vieux pont intéressant près d'ici.
ʒe ɑ̃tɑ̃dy diʀ kil i avε œ̃ vjø pɔ̃ ε̃teʀesɑ̃ pʀε disi
Co to za budowla/zabytek?
C'est quoi ce bâtiment/monument ?
se kwa sə bɑtimɑ̃/mɔnymɑ̃ ?
Kto to zaprojektował?
Qui en est l'architecte ?
ki ɑ̃nε laʀʃitεkt ?
Czy możemy wejść do środka?
On peut aller (voir) à l'intérieur ?
ɔ̃ pø ale (vwaʀ) a lε̃teʀjœʀ ?
Czy można tu robić zdjęcia?
Je peux prendre des photos ici ?
ʒə pø pʀɑ̃dʀ de fɔto isi ?
Czy możemy zostać tutaj na chwilę i trochę się rozejrzeć?
On peut rester un moment et jeter un coup d'œil autour ?
ɔ̃ pø ʀεste œ̃ mɔmɑ̃ e ʒ(ə)te œ̃ ku dœj otuʀ ?
Może zrobimy sobie przerwę na obiad/przekąskę?
Si on faisait une pause déjeuner/casse-croûte ?
si ɔ̃ fəzε yn poz deʒœne/kɑskʀut ?
Czy można wejść na wieżę?
On peut monter la tour ?
ɔ̃ pø mɔ̃te la tuʀ ?
Czy wstęp jest płatny?
L'entrée est payante ?
lɑ̃tʀe ε pεjɑ̃t ?
Gdzie mogę kupić bilety?
Où est-ce qu'on achète les billets ?
u εs kɔ̃naʃεt le bijε ?
Ile kosztuje bilet dla dziecka/bilet ulgowy?
C'est combien le tarif enfants/le demi-tarif ?
se kɔ̃bjε̃ lə taʀif ɑ̃fɑ̃/lə d(ə)mitaʀif ?
Czy oferują państwo zniżki dla studentów/seniorów?
Vous faites un tarif étudiant/sénior ?
vu fεt œ̃ taʀif etydjɑ̃/senjɔʀ ?
Czy oferują państwo zniżki grupowe?
Faites-vous des réductions pour les groupes ?
fεtvu de ʀedyksjɔ̃ puʀ le gʀup ?
Jest nas pięcioro/sześcioro/dziesięcioro.
Nous sommes cinq/six/dix.
nu sɔm sε̃k/sis/dis
Potrzebuję dostać się do...
Il me faut aller à...
il mə fo ale a
Jak dostanę się do...?
Comment on peut arriver à... ?
kɔmɑ̃ ɔ̃ pø aʀive a... ?
Czy można tu gdzieś kupić kartki pocztowe/pamiątki?
On peut acheter des cartes postales/souvenirs par ici ?
ɔ̃ pø aʃ(ə)te de kaʀt pɔstal/suv(ə)niʀ paʀ isi ?
Czy sprzedają państwo znaczki?
Avez-vous des timbres ?
avevu de tε̃bʀ ?
Jakiego znaczka potrzebuję, żeby wysłać list do Polski?
Il me faut quel timbre pour la Pologne ?
il mə fo kεl tε̃bʀ puʀ la pɔlɔɲ ?
Gdzie jest najbliższa skrzynka pocztowa?
Où est la boîte postale la plus proche ?
u ε la bwat pɔstal la ply pʀɔʃ ?
Czy są gdzieś w pobliżu publiczne toalety?
Il y a des toilettes publiques par ici ?
ilja de twalεt pyblik paʀ isi ?

Zabytki

Monuments
atrakcje turystyczne
curiosités touristiques
kyʀjozite tuʀistik
zwiedzanie z przewodnikiem
visite guidée
vizit gide
muzeum
musée
myze
muzeum przyrodnicze
musée des sciences (naturelles), muséum
myze de sjɑ̃s (natyʀεl)ˌ myzeɔm
galeria
galerie
galʀi
galeria obrazów
galerie de peinture
galʀi də pε̃tyʀ
ratusz
hôtel de ville, mairie
ɔtεl də vilˌ meʀi
wieża
tour
tuʀ
kościół
église
egliz
kaplica
chapelle
ʃapεl
klasztor
monastère, couvent
mɔnastεʀˌ kuvɑ̃
opactwo
abbaye
abei
grobowiec
tombeau, caveau
tɔ̃boˌ kavo
cmentarz
cimetière
simtjεʀ
nekropolia
nécropole, cimetière
nekʀɔpɔlˌ simtjεʀ
plac
place
plas
pchli targ
marché aux puces
maʀʃe o pys
fontanna
fontaine
fɔ̃tεn
pomnik
monument commémoratif, mémorial
mɔnymɑ̃ kɔmemɔʀatifˌ memɔʀjal
posąg
statue, sculpture
statyˌ skyltyʀ
biblioteka
bibliothèque
biblijɔtεk
sala koncertowa
salle de concert
sal də kɔ̃sεʀ
most
pont
pɔ̃
port
port
pɔʀ
teren wystawowy
parc des expositions
paʀk dezεkspozisjɔ̃
wystawa
exposition
εkspozisjɔ̃
zamek warowny
château fort
ʃɑto fɔʀ
zamek
château
ʃɑto
ruiny
ruine
ʀɥin
letnia rezydencja
maison de plaisance, résidence d'été
mεzɔ̃ də plεzɑ̃sˌ ʀezidɑ̃s dete
pałac
palais
palε
willa
villa
villa
ogród
jardin
ʒaʀdε̃

Zwiedzanie

Circuit
Gdzie można zarezerwować wycieczkę?
Où est-ce qu'on peut réserver un circuit ?
u εs kɔ̃ pø ʀezεʀve œ̃ siʀkɥi ?
Chcielibyśmy zwiedzać z przewodnikiem.
On voudrait une visite guidée.
ɔ̃ vudʀε yn vizit gide
Ile kosztuje bilet?
Quel est le prix du billet ?
kεl ε lə pʀi dy bijε ?
Jak długo trwa wycieczka?
Combien de temps prend un circuit ?
kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ pʀɑ̃ œ̃ siʀkɥi ?
Co jest zawarte w cenie wycieczki?
Qu'est-ce qui est compris dans la visite ?
kεs ki ε kɔ̃pʀi dɑ̃ la vizit ?
O której jest wyjazd?
Quel est le temps du départ ?
kεl ε lə tɑ̃ dy depaʀ ?
codziennie o 11.00
tous les jours à 11 heures
tule ʒuʀ a ˈɔ̃z œʀ
o każdej pełnej godzinie
départ chaque heure
depaʀ ʃak œʀ