Na polu golfowym

Na polu golfowym

Sur un terrain de golf
Chciałbym zagrać w golfa.
J'aimerais jouer au golf.
ʒεmʀε ʒwe o gɔlf
Czy jest tu gdzieś w pobliżu pole golfowe na 18 dołków?
Il y a un terrain de golf de 18 trous dans les environs ?
ilja œ̃ teʀε̃ də gɔlf də dizɥit tʀu dɑ̃ lezɑ̃viʀɔ̃ ?
Czy można tu wypożyczyć sprzęt do golfa?
Vous louez l'équipement de golf ?
vu lwe lekipmɑ̃ də gɔlf ?
Ile kosztuje 50 piłeczek na polu treningowym?
Ça fait combien, 50 balles au practice ?
sa fε kɔ̃bjε̃ˌ sε̃kɑ̃t bal o pʀaktis ?
Czy muszę być w koszulce polo?
Il me faut porter un polo ?
il mə fo pɔʀte œ̃ pɔlo ?
Czy możemy wziąć lekcje z instruktorem?
On peut prendre des leçons avec un moniteur ?
ɔ̃ pø pʀɑ̃dʀ de l(ə)sɔ̃ avεk œ̃ mɔnitœʀ ?
Czy nauczy mnie pan(i) prawidłowo wybijać piłeczkę z tee?
Vous allez m'apprendre à partir du tee correctement ?
vu ale mapʀɑ̃dʀ a paʀtiʀ dy ti kɔʀεktəmɑ̃ ?
Którego żelaza/kija iron powinienem teraz użyć?
Quel fer il me faut prendre là ?
kεl fεʀ il mə fo pʀɑ̃dʀ la ?
Mam zagrać szóstką czy siódemką iron?
Je prends le 6 ou le 7 ?
ʒə pʀɑ̃ lə sis u lə sεt ?
Muszę poprawić zamach/krótką grę.
Je dois améliorer mon swing/petit jeu.
ʒə dwa ameljɔʀe mɔ̃ swiŋ/p(ə)ti ʒø
Póki co puttowanie nie idzie mi najlepiej.
Pour le moment, je n'ai pas une bonne maîtrise du putting.
puʀ lə mɔmɑ̃ˌ ʒə ne pɑ yn bɔn metʀiz dy putink
Zaliczył pan kiedyś dołek za jednym uderzeniem?
Vous avez déjà réussi un trou en un coup ?
vuzave deʒa ʀeysi œ̃ tʀu ɑ̃ œ̃ ku ?
pole golfowe
terrain de golf
teʀε̃ də gɔlf
tee, pozycja startowa
tee, aire de départ
tiˌ εʀ də depaʀ
tor gry, fairway
fairway, allée
fεʀwεˌ ale
green
green
gʀin
dołek
trou
tʀu
bunkier
bunker, trappe de sable, fosse
bunkœʀˌ tʀap də sɑblˌ fos
przeszkoda wodna, woda
eau
o
teren treningowy
practice
pʀaktis
uderzenie z tee
drive
dʀajv
zamach
swing
swiŋ
kij golfowy
canne, club
kanˌ klœb
(kij typu) driver
driver
dʀive
(kije typu) iron/żelazo
fers
fεʀ
sand wedge (rodzaj kija do uderzania z piasku)
sand-wedge
sɑ̃vedʒ
pitching wedge (kij do uderzeń na krótkie odległości)
pitching-wedge
pitʃinvedʒ
(kij typu) putter
putter
pœtœʀ
piłeczka golfowa
balle
bal
kołeczek tee
tee
ti
wózek golfowy
chariot de golf
ʃaʀjo də gɔlf