Zakupy i płacenie

Zakupy i płacenie

Achats et paiements

W sklepie

Au magasin
Chciałbym zrobić zakupy.
Je voudrais aller faire les magasins.
ʒə vudʀε ale fεʀ le magazε̃
Muszę kupić nowe...
Il me faut acheter de nouveaux...
il mə fo aʃ(ə)te də nuvo
Gdzie mogę kupić...?
Où est-ce que je peux acheter... ?
u εs kə ʒə pø aʃ(ə)te... ?
Gdzie jest najbliższy hipermarket?
Où est l'hypermarché le plus proche ?
u ε lipεʀmaʀʃe lə ply pʀɔʃ ?
Czy jest tu gdzieś w pobliżu dom handlowy?
Il y a un grand magasin près d'ici ?
ilja œ̃ gʀɑ̃ magazε̃ pʀε disi ?
Czy mają państwo...?
Vous avez... ?
vuzave... ?
Gdzie znajdę...?
Où est-ce que je peux trouver... ?
u εs kə ʒə pø tʀuve... ?
Szukam...
Je cherche...
ʒə ʃεʀʃ
Czy są jakieś przeceny?
Y a-t-il des soldes ?
i atil de sɔld ?
Czy to też jest po obniżonej cenie?
C'est soldé aussi ?
se sɔlde osi ?
Czy może mi pan(i) pokazać, jak to działa.
Vous pouvez me montrer comment ça marche ?
vu puve mə mɔ̃tʀe kɔmɑ̃ sa maʀʃ ?
Czy mogę to zobaczyć?
Je peux voir ?
ʒə pø vwaʀ ?
Jaka jest między nimi różnica?
Quelle est la différence entre ces deux-là ?
kεl ε la difeʀɑ̃s ɑ̃tʀ se døla ?
Który pan(i) poleca?
Vous me recommandez lequel ?
vu mə ʀ(ə)kɔmɑ̃de ləkεl ?
Wezmę to.
Je le/la prends.
ʒə lə/la pʀɑ̃
Czy w zestawie są baterie?
Les piles sont incluses ?
le pil sɔ̃tε̃klyz ?
Czy może mi to pan(i) zapakować?
Vous pouvez me l'emballer ?
vu puve mə lɑ̃bale ?
Czy mogę prosić o reklamówkę?
Je peux avoir un sac ?
ʒə pø avwaʀ œ̃ sak ?
Cena się nie zgadza.
Le prix ne correspond pas.
lə pʀi nə kɔʀεspɔ̃d pɑ
Towar był oznakowany jako przeceniony.
Il y avait un prix réduit sur l'étiquette.
iljavε œ̃ pʀi ʀedɥi syʀ letikεt
Czy jest na to gwarancja?
C'est sous la garantie ?
se su la gaʀɑ̃ti ?
Czy gwarantują państwo zwrot pieniędzy?
Vous offrez une garantie de remboursement ?
vu ɔfʀe yn gaʀɑ̃ti də ʀɑ̃buʀsəmɑ̃ ?
Ile wynosi okres gwarancji?
Quelle est la durée de la garantie ?
kεl ε la dyʀe də la gaʀɑ̃ti ?
Czy gwarancja obejmuje również...?
Est-ce que la garantie couvre aussi... ?
εs kə la gaʀɑ̃ti kuvʀə osi... ?
Jak/Gdzie mogę reklamować?
Comment/Où faire appliquer la garantie ?
kɔmɑ̃/u fεʀ aplike la gaʀɑ̃ti ?

Reklamacja

Réclamations
Chciałbym złożyć reklamację na ten produkt.
Je veux faire une réclamation sur ce produit.
ʒə vø fεʀ yn ʀeklɑmasjɔ̃ syʀ sə pʀɔdɥi
Kupiłem to tutaj dwa dni temu.
Je l'ai acheté ici il y a deux jours.
ʒə le aʃ(ə)te isi ilja dø ʒuʀ
To przestało działać.
Ça ne marche plus.
sa nə maʀʃ ply
Nic z tym nie zrobiłem.
Je n'ai rien fait avec ça.
ʒə ne ʀjε̃ fε avεk sa
Tylko próbowałem to włączyć.
J'ai juste essayé de l'allumer.
ʒe ʒyst eseje də lalyme
Postępowałem zgodnie z instrukcją obsługi.
J'ai suivi le mode d'emploi.
ʒe sɥivi lə mɔd dɑ̃plwa
W pudełku nie było instrukcji obsługi.
Le mode d'emploi n'était pas dans la boîte.
lə mɔd dɑ̃plwa netε pɑ dɑ̃ la bwat
Wydaje się, że w pudełku czegoś brakuje.
Il paraît qu'il y manque quelque chose dans le paquet.
il paʀε kil i mɑ̃k kεlk(ə) ʃoz dɑ̃ lə pakε
To jest zepsute. (o jedzeniu)
C'est mauvais.
se mɔvε
Szwy się prują.
Les coutures se défont.
le kutyʀ sə defɔ̃
Miałem to na sobie tylko raz.
Je ne l'ai mis qu'une seule fois.
ʒə nə le mi kyn sœl fwa
Tutaj jest paragon.
Voici le ticket de caisse.
vwasi lə tikε də kεs
Ile czasu zajmie rozpatrzenie reklamacji?
Combien de temps prend le règlement de la réclamation ?
kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ pʀɑ̃ lə ʀεgləmɑ̃ də la ʀeklɑmasjɔ̃ ?
Czy w takim razie może mi pan(i) dać znać e-mailem/SMS-em?
Vous pouvez me prévenir par mail/SMS ?
vu puve mə pʀev(ə)niʀ paʀ mεl/esemes ?
Pańska/Moja reklamacja została uznana.
On a donné suite à votre/ma réclamation.
ɔ̃na dɔne sɥit a vɔtʀ/ma ʀeklɑmasjɔ̃
Pańska reklamacja została odrzucona.
Votre réclamation a été rejetée.
vɔtʀ ʀeklɑmasjɔ̃ a ete ʀ(ə)ʒəte
Dlaczego moja reklamacja została odrzucona?
Pour quelle raison ma réclamation a été rejetée ?
puʀ kεl ʀεzɔ̃ ma ʀeklɑmasjɔ̃ a ete ʀ(ə)ʒəte ?
Mogą mi to państwo wymienić?
Vous pouvez me l'échanger ?
vu puve mə leʃɑ̃ʒe ?
Żądam zwrotu pieniędzy.
Je veux être remboursé.
ʒə vø εtʀ ʀɑ̃buʀse
Chciałbym porozmawiać z kierownikiem.
Je veux parler au responsable.
ʒə vø paʀle o ʀεspɔ̃sabl