W restauracji

W restauracji

Au restaurant
Szukamy dobrej i taniej restauracji.
On cherche un bon restaurant pas cher.
ɔ̃ ʃεʀʃ œ̃ bɔ̃ ʀεstɔʀɑ̃ pɑ ʃεʀ
Czy mają państwo wolny stolik?
Vous avez une table libre ?
vuzave yn tabl libʀ ?
Poproszę stolik dla dwóch osób.
Je voudrais une table pour deux.
ʒə vudʀε yn tabl puʀ dø
Czy możemy usiąść tutaj?
On peut se mettre ici ?
ɔ̃ pø sə mεtʀ isi ?
Czy możemy się przysiąść?
On peut s'asseoir à côté de vous ?
ɔ̃ pø saswaʀ a kote də vu ?
Poproszę kartę dań/menu.
La carte, s'il vous plaît.
la kaʀtˌ sil vu plε
Jeszcze nie wybrałem.
Je n'ai pas encore choisi.
ʒə ne pɑzɑ̃kɔʀ ʃwazi
Już zamówiliśmy.
On a déjà commandé.
ɔ̃na deʒa kɔmɑ̃de
Nie będę jeść. Dziękuję.
Je ne vais pas manger. Merci.
ʒə nə vε pɑ mɑ̃ʒe mεʀsi
Chcielibyśmy złożyć zamówienie.
On voudrait commander.
ɔ̃ vudʀε kɔmɑ̃de
Co może nam pan(i) polecić?
Qu'est-ce que vous recommandez ?
kεs kə vu ʀ(ə)kɔmɑ̃de ?
Jaka jest specjalność zakładu?
Quelle est la spécialité de la maison ?
kεl ε la spesjalite də la mεzɔ̃ ?
Czy to nie będzie zbyt ostre/pikantne?
Ce n'est pas trop piquant ?
sə nε pɑ tʀo pikɑ̃ ?
Na przystawkę poproszę...
Comme entrée, je prends...
kɔm ɑ̃tʀeˌ ʒə pʀɑ̃
Wezmę tylko sałatkę.
Je ne prends qu'une salade.
ʒə nə pʀɑ̃ kyn salad
Dla mnie bez zupy.
Je ne prends pas de soupe.
ʒə nə pʀɑ̃ pɑ də sup
Wezmę tylko zupę.
Je ne prends que la soupe.
ʒə nə pʀɑ̃ kə la sup
Wezmę coś wegetariańskiego.
Je voudrais quelque chose sans viande.
ʒə vudʀε kεlk(ə) ʃoz sɑ̃ vjɑ̃d
Czy moglibyśmy prosić o keczup/sól?
Vous pouvez apporter le ketchup/le sel ?
vu puve apɔʀte lə kεtʃœp/lə sεl ?
Czy możemy poprosić o jeszcze jeden komplet sztućców?
On peut avoir un autre couvert ?
ɔ̃ pø avwaʀ œ̃notʀ kuvεʀ ?
Brakuje widelca/łyżki.
Il nous manque une fourchette/(petite) cuillère.
il nu mɑ̃k yn fuʀʃεt/(p(ə)tit) kɥijεʀ
Czy możemy wziąć tamto krzesło?
On pourrait prendre cette chaise-là ?
ɔ̃ puʀε pʀɑ̃dʀ sεt ʃεzla ?
Czy możemy poprosić o krzesełko dla dziecka?
On peut avoir une chaise haute ?
ɔ̃ pø avwaʀ yn ʃεz ˈot ?
Smacznego!
Bon appétit.
bɔnapeti
Tego nie zamawialiśmy.
Ce n'est pas ce qu'on a commandé.
sə nε pɑ sə kɔ̃na kɔmɑ̃de
Coś jest nie tak z tym mięsem.
La viande n'est pas bonne.
la vjɑ̃d nε pɑ bɔn
To jest przesolone/przypalone.
Il y trop de sel./C'est cramé.
il i tʀo də sεl/se kʀame
Można już to zabrać.
Vous pouvez l'enlever.
vu puve lɑ̃l(ə)ve
Proszę jeszcze jedno piwo.
Une autre bière, s'il vous plaît.
yn otʀ bjεʀˌ sil vu plε
Proszę rachunek.
L'addition, s'il vous plaît.
ladisjɔ̃ˌ sil vu plε
Ile płacę?
Ça fait combien ?
sa fε kɔ̃bjε̃ ?
Płacimy osobno/razem.
On paye séparément/ensemble.
ɔ̃ pεj sepaʀemɑ̃/ɑ̃sɑ̃bl
Czy można płacić kartą?
Je peux payer par carte ?
ʒə pø peje paʀ kaʀt ?
Obawiam się, że za dużo nam pan policzył/pani policzyła.
Désolé, il me semble que vous nous faites payer trop cher.
dezɔleˌ il mə sɑ̃bl kə vu nu fεt peje tʀo ʃεʀ
Już zapłaciliśmy.
On a déjà payé.
ɔ̃na deʒa peje
Nie zapłacę za ten posiłek.
Je refuse de payer ce repas.
ʒə ʀ(ə)fyz də peje sə ʀ(ə)pɑ
Reszty nie trzeba.
C'est bon., Gardez la monnaie.
se bɔ̃ˌ gaʀde la mɔnε