Flirtowanie

Flirtowanie

Flirt
Cześć. Mogę się przysiąść?
Salut. Je peux me mettre à côté de toi ?
saly ʒə pø mə mεtʀ a kote də twa ?
Skąd jesteś?
Tu viens d'où ?
ty vjε̃ du ?
Jesteś tutaj na urlopie czy służbowo?
Tu es ici en vacances ou pour affaires ?
ty e isi ɑ̃ vakɑ̃s u puʀ afεʀ ?
Mogę postawić ci drinka?
Je peux t'offrir un verre ?
ʒə pø tɔfʀiʀ œ̃ vεʀ ?
Czego się napijesz?
Qu'est-ce que tu bois ?
kεs kə ty bwɑ ?
Jesteś tu sam/sama?
Tu es venu(e) seul(e) ?
ty e v(ə)ny sœl ?
Podobasz mi się.
Tu me plais.
ty mə plε
Zatańczymy?
Tu veux danser ?
ty vø dɑ̃se ?
Podoba mi się, jak tańczysz.
J'aime bien ta façon de danser.
ʒεm bjε̃ ta fasɔ̃ də dɑ̃se
Próbujesz mnie poderwać/zbajerować?
Tu essaies de me draguer ?
ty esε də mə dʀage ?
Chodzisz z kimś?
Tu sors avec quelqu'un ?
ty sɔʀ avεk kεlkœ̃ ?
Masz chłopaka/dziewczynę?
Tu as un copain/une copine ?
ty ɑ œ̃ kɔpε̃/yn kɔpin ?
Świetnie wyglądasz.
Ça te va super bien.
sa tə va sypεʀ bjε̃
Jesteś super.
Tu es cool.
ty e kul
Masz piękne oczy.
Tu as de beaux yeux.
ty ɑ də bozjø
Jesteś bardzo sexy.
Tu es très sexy.
ty e tʀε sεksi
Może byśmy się przeszli?
Si on allait se promener un peu ?
si ɔ̃nalε sə pʀɔm(ə)ne œ̃ pø ?
Czy mogę cię odprowadzić/odwieźć do domu?
Je peux te raccompagner/raccompagner en voiture ?
ʒə pø tə ʀakɔ̃paɲe/ʀakɔ̃paɲe ɑ̃ vwatyʀ ?
Czy mogę cię pocałować?
Je peux t'embrasser ?
ʒə pø tɑ̃bʀase ?
Przytul mnie.
Serre-moi/Prends-moi dans tes bras.
sεʀmwa/pʀɑ̃mwa dɑ̃ te bʀɑ
Pójdziemy do mnie?
On va chez moi ?
ɔ̃ va ʃe mwa ?
Zostaniesz na noc?
Tu passes la nuit ici ?
ty pɑs la nɥi isi ?
Chciałbym spędzić z tobą noc.
J'aimerais passer la nuit avec toi.
ʒεmʀε pɑse la nɥi avεk twa
Chcę się z tobą kochać.
Je veux faire l'amour avec toi.
ʒə vø fεʀ lamuʀ avεk twa
Nie, nie dziś. Może innym razem.
Pas ce soir. Peut-être une autre fois.
pɑ sə swaʀ pøtεtʀ yn otʀ fwa
Daj spokój, nie wygłupiaj się.
Allons, sois raisonnable.
alɔ̃ˌ swa ʀεzɔnabl
To nie ma sensu.
Ça ne vaut pas la peine.
sa nə vo pɑ la pεn
Daj mi spokój!
Laisse-moi tranquille !
lεsmwa tʀɑ̃kil !
Ręce przy sobie!
Touche pas !
tuʃ pɑ !
Znajomości na jedną noc to nie dla mnie.
Les aventures pour une nuit, c'est pas mon trip.
lezavɑ̃tyʀ puʀ yn nɥiˌ se pɑ mɔ̃ tʀip
Masz prezerwatywę?
Tu as une capote ?
ty ɑ yn kapɔt ?
Automat (z prezerwatywami) jest w toalecie.
Il y a un distributeur (de capotes) aux toilettes.
ilja œ̃ distʀibytœʀ (də kapɔt) o twalεt
Gdzie ją poderwałeś?
Tu l'as draguée où ?
ty lɑ dʀage u ?
Strasznie mnie pociąga.
Je suis très attiré(e) par elle/lui., Je craque pour elle/lui.
ʒə sɥi tʀεzatiʀe paʀ εl/lɥiˌ ʒə kʀak puʀ εl/lɥi
Ona/On bardzo mnie podnieca.
Elle/Il m'excite trop.
εl/il mεksit tʀo
Już się całowaliście?
Vous vous êtes déjà embrassés ?
vu vuzεt deʒa ɑ̃bʀase ?
Jest demonem seksu.
Elle est bien sauvage au lit.
εl ε bjε̃ sovaʒ o li
Jest w tobie zakochana (do szaleństwa).
Elle est (follement) amoureuse de toi.
εl ε (fɔlmɑ̃) amuʀøz də twa
Chyba się w niej zadurzyłem.
(Il) Paraît que je suis tombé croque d'elle.
(il) paʀε kə ʒə sɥi tɔ̃be kʀɔk dεl
Zakochałem się w niej.
Je suis tombé amoureux d'elle.
ʒə sɥi tɔ̃be amuʀø dεl
Jest mi z tobą dobrze.
Je suis bien avec toi.
ʒə sɥi bjε̃navεk twa
Kocham cię.
Je t'aime.
ʒə tεm
Oszalałem na twoim punkcie.
Je suis fou de toi.
ʒə sɥi fu də twa
Wciąż o tobie myślę.
Je pense à toi tout le temps.
ʒə pɑ̃s a twa tu lə tɑ̃
Brakowało mi ciebie.
Tu m'as manqué.
ty mɑ mɑ̃ke
Nie mogę bez ciebie żyć.
Je ne peux pas vivre sans toi.
ʒə nə pø pɑ vivʀ sɑ̃ twa
Co robisz jutro wieczorem?
Tu fais quoi demain soir ?
ty fε kwa d(ə)mε̃ swaʀ ?
Dasz mi swój numer telefonu?
Tu me donnes ton numéro ?
ty mə dɔn tɔ̃ nymeʀo ?
Zadzwonię do ciebie.
Je t'appelle.
ʒə tapεl
flirt
flirt
flœʀt
przelotny romans
affaire, aventure
afεʀˌ avɑ̃tyʀ
skok w bok
aventure extraconjugale
avɑ̃tyʀ εkstʀakɔ̃ʒygal
randka
rencard
ʀɑ̃kaʀ
znajomość na jedną noc
aventure pour une nuit
avɑ̃tyʀ puʀ yn nɥi
szybki seks
coup en vitesse
ku ɑ̃ vitεs
molestowanie seksualne
harcèlement sexuel
ˈaʀsεlmɑ̃ sεksɥεl
propozycje seksualne
propositions sexuelles
pʀɔpozisjɔ̃ sεksɥεl
uwodzenie
séduction
sedyksjɔ̃
uwodziciel
séducteur
sedyktœʀ
pocałunek
baiser, bise
bezeˌ biz
francuski pocałunek
baiser langue en bouche, patin
beze lɑ̃g ɑ̃ buʃˌ patε̃
malinka
suçon
sysɔ̃
obmacywanie
pelotage
p(ə)lɔtaʒ
pocałunki
baisers
beze
pieszczoty
caresses
kaʀεs
obściskiwanie
pelotage
p(ə)lɔtaʒ