Członkowie rodziny

Członkowie rodziny

Membres de la famille
Czy ma pan(i) dzieci?
Vous avez des enfants ?
vuzave dezɑ̃fɑ̃ ?
Nie mamy dzieci.
On n'a pas d'enfants.
ɔ̃ na pɑ dɑ̃fɑ̃
Mamy troje dzieci.
Nous avons trois enfants.
nuzavɔ̃ tʀwɑzɑ̃fɑ̃
Ile lat ma twoja córka/twój syn?
Quel âge a ta fille/ton fils ?
kεl ɑʒ a ta fij/tɔ̃ fis ?
Najstarszy syn ma na imię Piotr.
L'aîné s'appelle Pierre.
lene sapεl pjεʀ
Najmłodsza córka ma trzy lata.
La cadette a trois ans.
la kadεt a tʀwɑzɑ̃
Czy ma pan(i) dużą rodzinę?
Votre famille est nombreuse ?
vɔtʀ famij ε nɔ̃bʀøz ?
Czy masz rodzeństwo?
Tu as des frères et (des) sœurs ?
ty ɑ de fʀεʀ e (de) sœʀ ?
Jestem jedynakiem/jedynaczką.
Je suis le fils/la fille unique.
ʒə sɥi lə fis/la fij ynik
Mam młodszą siostrę i starszego brata.
J'ai une sœur cadette et un frère aîné.
ʒe yn sœʀ kadεt e œ̃ fʀεʀ ene
Są w tym samym wieku.
Ils ont le même âge.
ilzɔ̃ lə mεm ɑʒ
Jestem o pięć lat młodszy/starszy od mojej siostry.
Ma sœur est mon aînée/ma cadette de cinq ans.
ma sœʀ ε mɔ̃ ene/ma kadεt də sε̃k ɑ̃
On/Ona wygląda starzej/młodziej.
Il/Elle fait plus âgé(e)/plus jeune.
il/εl fε plyzɑʒe/ply ʒœn
Jesteście spokrewnieni?
Vous êtes de la même famille ?
vuzεt də la mεm famij ?
To mój bliski/daleki krewny.
C'est mon proche parent/parent éloigné.
se mɔ̃ pʀɔʃ paʀɑ̃/paʀɑ̃ elwaɲe
Czy ma pan(i) krewnych za granicą?
Vous avez des proches à l'étranger ?
vuzave de pʀɔʃ a letʀɑ̃ʒe ?
Nie mam (prawie) żadnych krewnych.
Je n'ai (presque) aucun proche.
ʒə ne (pʀεsk) okœ̃ pʀɔʃ
Czy wasi rodzice jeszcze żyją?
Vos parents vivent encore ?
vo paʀɑ̃ viv ɑ̃kɔʀ ?
Nie mam częstego kontaktu z rodzicami.
Je ne vois pas mes parents très souvent.
ʒə nə vwa pɑ me paʀɑ̃ tʀε suvɑ̃
krewni
famille
famij
krewny/krewna
parent/parente, famille
paʀɑ̃/paʀɑ̃tˌ famij
rodzice
parents
paʀɑ̃
ojciec
père
pεʀ
matka
mère
mεʀ
dziecko
enfant
ɑ̃fɑ̃
jedynak/jedynaczka
enfant unique, fils/fille unique
ɑ̃fɑ̃ ynikˌ fis/fij ynik
bliźnięta
jumeaux/jumelles
ʒymo/ʒymεl
syn
fils
fis
córka
fille
fij
rodzeństwo
frères et sœurs
fʀεʀ e sœʀ
brat
frère
fʀεʀ
siostra
sœur
sœʀ
dziadkowie
grands-parents
gʀɑ̃paʀɑ̃
dziadek
grand-père
gʀɑ̃pεʀ
babcia
grand-mère
gʀɑ̃mεʀ
pradziadek
arrière-grand-père
aʀjεʀgʀɑ̃pεʀ
prababcia
arrière-grand-mère
aʀjεʀgʀɑ̃mεʀ
wnuk
petit-fils
p(ə)tifis
wnuczka
petite-fille
p(ə)titfij
ciocia
tante
tɑ̃t
kuzyn
cousin
kuzε̃
kuzynka
cousine
kuzin
teść
beau-père
bopεʀ
teściowa
belle-mère
bεlmεʀ
zięć
gendre, beau-fils
ʒɑ̃dʀˌ bofis
synowa
belle-fille
bεlfij
szwagier
beau-frère
bofʀεʀ
bratowa
belle-sœur
bεlsœʀ
ojciec chrzestny
parrain
paʀε̃
matka chrzestna
marraine
maʀεn
chrześniak
filleul
fijœl
chrześniaczka
filleule
fijœl
chłopak (sympatia)
ami, copain, petit ami
amiˌ kɔpε̃ˌ p(ə)titami
dziewczyna (sympatia)
copine, petite amie
kɔpinˌ p(ə)tit ami
partner życiowy
partenaire, compagnon
paʀtənεʀˌ kɔ̃paɲɔ̃
partnerka życiowa
partenaire, compagne
paʀtənεʀˌ kɔ̃paɲ
małżeństwo
mariage
maʀjaʒ
mąż
mari, époux
maʀiˌ epu
żona
femme, épouse
famˌ epuz
były mąż
ex-mari
eksmaʀi
była żona
ex-femme
eksfam
ojczym
beau-père
bopεʀ
macocha
belle-mère
bεlmεʀ
pasierb
beau-fils
bofis
pasierbica
belle-fille
bεlfij
nieślubne dziecko
enfant illégitime/naturel
ɑ̃fɑ̃ illeʒitim/natyʀεl
kochanek
amant
amɑ̃
kochanka
maîtresse
mεtʀεs
narzeczony
fiancé
fjɑ̃se
narzeczona
fiancée
fjɑ̃se