Podróżowanie pociągiem

Podróżowanie pociągiem

Voyage en train

Na dworcu

À la gare
Gdzie jest najbliższy dworzec kolejowy?
Où est la gare la plus proche ?
u ε la gaʀ la ply pʀɔʃ ?
Gdzie mogę kupić bilety?
Où est-ce que je peux acheter des billets ?
u εs kə ʒə pø aʃ(ə)te de bijε ?
Ile kosztuje bilet (powrotny) do...?
Combien coûte un billet (aller-retour) pour... ?
kɔ̃bjε̃ kut œ̃ bijε (aleʀ(ə)tuʀ) puʀ... ?
Czy taniej będzie kupić od razu bilet powrotny?
Un aller-retour est moins cher ?
œ̃naleʀ(ə)tuʀ ε mwε̃ ʃεʀ ?
Dwa bilety do..., proszę.
Deux billets pour..., s'il vous plaît.
dø bijε puʀˌ sil vu plε
Ile kosztuje bilet ulgowy?
Combien coûte un billet demi-tarif ?
kɔ̃bjε̃ kut œ̃ bijε d(ə)mitaʀif ?
Czy mogę kupić bilet w pociągu?
Je peux acheter le billet dans le train ?
ʒə pø aʃ(ə)te lə bijε dɑ̃ lə tʀε̃ ?
Gdzie jest przechowalnia bagażu?
Où est la consigne ?
u ε la kɔ̃siɲ ?
Skąd odjeżdża pociąg do...?
D'où part le train pour... ?
du paʀ lə tʀε̃ puʀ... ?
Czy nasz pociąg przyjedzie punktualnie?
Notre train arrive à temps ?
nɔtʀ tʀε̃ aʀiv a tɑ̃ ?
Gdzie jest peron trzeci/ósmy/dziesiąty?
Où est le quai numéro trois/huit/dix ?
u ε lə ke nymeʀo tʀwɑ/ˈɥit/dis ?
Czy może mi pan(i) pomóc otworzyć drzwi?
Vous pouvez m'aider à ouvrir la porte ?
vu puve mede a uvʀiʀ la pɔʀt ?
Czy może mi pan(i) pomóc z walizką?
Vous m'aidez à monter la valise ?
vu mede a mɔ̃te la valiz ?

Połączenia

Correspondances
Jakie jest najszybsze/najtańsze połączenie do...?
Quelle est la correspondance la plus rapide/moins chère pour... ?
kεl ε la kɔʀεspɔ̃dɑ̃s la ply ʀapid/mwε̃ ʃεʀ puʀ... ?
Spóźniłem się na moje połączenie.
J'ai raté ma correspondance.
ʒe ʀate ma kɔʀεspɔ̃dɑ̃s
Kiedy jest następny pociąg do...?
Quand part le prochain train pour... ?
kɑ̃ paʀ lə pʀɔʃε̃ tʀε̃ puʀ... ?
Jak długo trwa podróż?
Il faut combien de temps pour y aller ?
il fo kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ puʀ i ale ?
Czy ten pociąg zatrzymuje się w...?
Est-ce que le train s'arrête à... ?
εs kə lə tʀε̃ saʀεt a... ?
Czy muszę się przesiadać?
Je dois changer de train ?
ʒə dwa ʃɑ̃ʒe də tʀε̃ ?
Z którego peronu odjeżdża pociąg do...?
De quel quai part le train pour... ?
də kεl ke paʀ lə tʀε̃ puʀ... ?
Czy może mi pan(i) znaleźć połączenie z...?
Vous pouvez me trouver la correspondance de... ?
vu puve mə tʀuve la kɔʀεspɔ̃dɑ̃s də... ?
Jak długo muszę czekać na połączenie?
Combien de temps est-ce que je vais attendre la correspondance ?
kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ εs kə ʒə vε atɑ̃dʀ la kɔʀεspɔ̃dɑ̃s ?
O której godzinie pociąg powinien być w...?
À quelle heure arrive le train à... ?
a kεl œʀ aʀiv lə tʀε̃ a... ?

Przy kasie

À la caisse
Poproszę bilet do...
Un billet pour..., s'il vous plaît.
œ̃ bijε puʀˌ sil vu plε
Poproszę dwa bilety powrotne/w jedną stronę do...
Deux billets aller-retour/simples pour...
dø bijε aleʀ(ə)tuʀ/sε̃pl puʀ
Bilet na drugą/pierwszą klasę.
Un billet de deuxième/première classe.
œ̃ bijε də døzjεm/pʀəmjεʀ klɑs
Ile kosztuje bilet w jedną stronę do...?
Combien coûte un billet simple pour... ?
kɔ̃bjε̃ kut œ̃ bijε sε̃pl puʀ... ?
Czy są jakieś zniżki dla dzieci/seniorów?
Est-ce qu'il y a des tarifs réduits pour les enfants/les seniors ?
εs kil i a de taʀif ʀedɥi puʀ lezɑ̃fɑ̃/le senjɔʀ ?
Poproszę jeden bilet dla dziecka.
Un billet enfant, s'il vous plaît.
œ̃ bijε ɑ̃fɑ̃ˌ sil vu plε
Chciałbym zarezerwować miejscówkę.
Je voudrais réserver une place.
ʒə vudʀε ʀezεʀve yn plas
Czy mogę prosić o miejsce przy oknie?
Je peux avoir une place côté fenêtre ?
ʒə pø avwaʀ yn plas kote f(ə)nεtʀ ?
Poproszę o przedział dla niepalących.
Compartiment non-fumeurs, s'il vous plaît.
kɔ̃paʀtimɑ̃ nɔ̃fymœʀˌ sil vu plε
Czy jest wagon sypialny?
Il y a une voiture-lit ?
ilja yn vwatyʀli ?

W pociągu

Dans le train
Czy to jest pociąg do...?
C'est bien le train pour... ?
se bjε̃ lə tʀε̃ puʀ... ?
Szukam konduktora.
Je cherche le contrôleur.
ʒə ʃεʀʃ lə kɔ̃tʀolœʀ
Dokąd jedzie ten pociąg?
Quelle est la destination de ce train ?
kεl ε la dεstinasjɔ̃ də sə tʀε̃ ?
Ile trwa postój pociągu?
Le train s'arrête ici pour combien de temps ?
lə tʀε̃ saʀεt isi puʀ kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ ?
Chciałbym kupić bilet.
Je voudrais acheter un billet.
ʒə vudʀε aʃ(ə)te œ̃ bijε
Czy może mi pan(i) wskazać moje miejsce?
Vous pouvez me montrer ma place, s'il vous plaît ?
vu puve mə mɔ̃tʀe ma plasˌ sil vu plε ?
Gdzie jest wagon restauracyjny?
Où est le wagon-restaurant ?
u ε lə vagɔ̃ʀεstɔʀɑ̃ ?
Nie mogę otworzyć okna.
Je n'arrive pas à ouvrir la fenêtre.
ʒə naʀiv pɑ a uvʀiʀ la f(ə)nεtʀ
Czy moglibyśmy się zamienić miejscami?
Voulez-vous qu'on échange les places ?
vulevu kɔ̃neʃɑ̃ʒ le plas ?
Czy to miejsce jest wolne/zajęte?
Est-ce que cette place est libre/occupée ?
εs kə sεt plas ε libʀ/ɔkype ?
Czy mogę tu usiąść?
Je m'assois là, si ça ne vous gêne pas.
ʒə maswa laˌ si sa nə vu ʒεn pɑ
Przepraszam, to moje miejsce.
Excusez-moi, c'est ma place.
εkskyzemwaˌ se ma plas
Czy może mi pan(i) pokazać swoją miejscówkę?
Je peux voir votre billet de réservation ?
ʒə pø vwaʀ vɔtʀ bijε də ʀezεʀvasjɔ̃ ?
O której będziemy w...?
Quand est-ce qu'on arrive à... ?
kɑ̃ εs kɔ̃naʀiv a... ?
Czy może mi pan(i) powiedzieć, jak już będziemy na miejscu?
Vous pouvez me dire quand on sera là ?
vu puve mə diʀ kɑ̃ ɔ̃ s(ə)ʀa la ?
Gdzie jesteśmy? Co to za stacja?
Où sommes-nous ? C'est quelle station ?
u sɔmnu ? se kεl stasjɔ̃ ?
Jaka jest następna stacja?
Quel est le nom de la prochaine (station) ?
kεl ε lə nɔ̃ də la pʀɔʃεn (stasjɔ̃) ?
Wysiadamy na następnej stacji.
On descend à la prochaine (station).
ɔ̃ desɑ̃ a la pʀɔʃεn (stasjɔ̃)
Przegapiłem swoją stację.
J'ai raté ma station.
ʒe ʀate ma stasjɔ̃
Pociąg kończy bieg.
C'est le terminus.
se lə tεʀminys
Pociąg się spóźnia.
Le train a du retard.
lə tʀε̃ a dy ʀ(ə)taʀ