Awaria samochodu

Awaria samochodu

Panne
Mam problem z samochodem.
J'ai un problème avec ma voiture.
ʒe œ̃ pʀɔblεm avεk ma vwatyʀ
Może mi pan pomóc zepchnąć auto na bok?
Vous pouvez m'aider à pousser la voiture sur le bas-côté ?
vu puve mede a puse la vwatyʀ syʀ lə bɑkote ?
Czy może mnie pan popchnąć? (mój samochód)
Vous pouvez me pousser pour démarrer ?
vu puve mə puse puʀ demaʀe ?
Skończyła mi się benzyna.
Je suis en panne d'essence.
ʒə sɥi ɑ̃ pan desɑ̃s
Czy może mnie pan(i) zabrać na najbliższą stację benzynową?
Vous pouvez me conduire à la station de service ?
vu puve mə kɔ̃dɥiʀ a la stasjɔ̃ də sεʀvis ?
Nie ma pan(i) przypadkiem kanistra na benzynę?
Vous n'auriez pas un bidon (à essence) par hasard ?
vu nɔʀje pɑ œ̃ bidɔ̃ (a esɑ̃s) paʀ ˈazaʀ ?
Silnik się popsuł.
Le moteur est cassé.
lə mɔtœʀ ε kɑse
Przegrzałem/Zatarłem silnik.
J'ai fait surchauffer/J'ai grippé le moteur.
ʒe fε syʀʃofe/ʒe gʀipe lə mɔtœʀ
Silnik nie chce zapalić.
Le moteur ne veut pas démarrer.
lə mɔtœʀ nə vø pɑ demaʀe
Chyba mam rozładowany akumulator.
Ma batterie semble déchargée.
ma batʀi sɑ̃bl deʃaʀʒe
Czy ma pan(i) może przewody/kable rozruchowe?
Vous avez des câbles de démarrage ?
vuzave de kɑbl də demaʀaʒ ?
Zepsuła się instalacja elektryczna.
Il y a une panne d'électricité.
ilja yn pan delεktʀisite
Mam problem ze skrzynią biegów.
J'ai un problème avec la boîte de vitesse.
ʒe œ̃ pʀɔblεm avεk la bwat də vitεs
Nie mogę zmieniać biegów.
Je n'arrive pas à passer la vitesse.
ʒə naʀiv pɑ a pɑse la vitεs
Zerwał się pasek klinowy.
La courroie de transmission a lâché.
la kuʀwa də tʀɑ̃smisjɔ̃ a lɑʃe
Pękł wąż od chłodnicy.
La durit de radiateur est crevée.
la dyʀit də ʀadjatœʀ ε kʀəve
Złapałem gumę.
J'ai (un pneu) crevé.
ʒe (œ̃ pnø) kʀəve
Czy jest (w okolicy) ktoś, kto mógłby pomóc mi to naprawić?
Il y a quelqu'un (près d'ici) qui m'aiderait à le réparer ?
ilja kεlkœ̃ (pʀε disi) ki med(ə)ʀε a lə ʀepaʀe ?
Gdzie jest najbliższy warsztat?
Où est le garage le plus proche ?
u ε lə gaʀaʒ lə ply pʀɔʃ ?

Odholowanie

Enlèvement de voiture
Zepsuł mi się samochód.
Ma voiture ne marche pas.
ma vwatyʀ nə maʀʃ pɑ
Czy może pan(i) wezwać kogoś, kto odholowałby mój samochód?
Vous pouvez appeler quelqu'un pour me remorquer ?
vu puve ap(ə)le kεlkœ̃ puʀ mə ʀ(ə)mɔʀke ?
Jaki jest numer pomocy drogowej?
Quel est le numéro du service de dépannage ?
kεl ε lə nymeʀo dy sεʀvis də depanaʒ ?
Jestem na drodze nr... około... kilometrów od miasta...
Je suis sur la route No ... environ à... kilomètres de la ville...
ʒə sɥi syʀ la ʀut nymeʀo ... ɑ̃viʀɔ̃ a... kilɔmεtʀ də la vil
Czy może mnie pan(i) odholować do najbliższego miasta/warsztatu?
Vous pouvez me remorquer à la ville la plus proche/au garage le plus proche ?
vu puve mə ʀ(ə)mɔʀke a la vil la ply pʀɔʃ/o gaʀaʒ lə ply pʀɔʃ ?
Czy mam zostawić rzeczy w samochodzie?
Je laisse mes affaires dans la voiture ?
ʒə lεs mezafεʀ dɑ̃ la vwatyʀ ?
Dokąd dokładnie zostanie odholowany mój samochód?
Vous allez mettre la voiture où exactement ?
vuzale mεtʀ la vwatyʀ u εgzaktəmɑ̃ ?
Ile to będzie kosztować?
Ça va coûter combien ?
sa va kute kɔ̃bjε̃ ?
To jest wypożyczony samochód.
C'est une voiture louée.
setyn vwatyʀ lwe
Czy kosztów holowania (nie) pokrywa wypożyczalnia/firma ubezpieczeniowa?
Le remorquage est aux frais de la location/compagnie d'assurance ?
lə ʀ(ə)mɔʀkaʒ ε o fʀε də la lɔkasjɔ̃/kɔ̃paɲi dasyʀɑ̃s ?
Czy może mnie pan(i) podwieźć do miasta?
Vous pouvez m'emmener en ville ?
vu puve mɑ̃m(ə)ne ɑ̃ vil ?
Czy mogę wypożyczyć w tej okolicy inny samochód?
Je peux louer une autre voiture près d'ici ?
ʒə pø lwe yn otʀ vwatyʀ pʀε disi ?

W warsztacie samochodowym

Au service de dépannage
Czy może mi pan zmienić przebitą oponę?
Vous pouvez réparer mon pneu crevé ?
vu puve ʀepaʀe mɔ̃ pnø kʀəve ?
Mam problemy ze skrzynią biegów/z silnikiem/z układem kierowniczym/z hamulcami.
J'ai des problèmes avec la boîte de vitesse/le moteur/la direction/les freins.
ʒe de pʀɔblεm avεk la bwat də vitεs/lə mɔtœʀ/la diʀεksjɔ̃/le fʀε̃
Czy może pan(i) na to zerknąć?
Vous pouvez y jetez un coup d'œil ?
vu puve i ʒ(ə)te œ̃ ku dœj ?
Czy mają państwo te części zamienne?
Vous avez ces pièces détachées ?
vuzave se pjεs detaʃe ?
Silnik się przegrzewa.
Le moteur surchauffe.
lə mɔtœʀ syʀʃof
Wycieka mi olej.
J'ai une fuite d'huile.
ʒe yn fɥit dɥil
Muszę uzupełnić olej/dolać oleju.
J'ai besoin de remplir l'huile.
ʒe bəzwε̃ də ʀɑ̃pliʀ lɥil
Potrzebuję wody do chłodnicy.
Il me faut de l'eau pour le radiateur.
il mə fo də lo puʀ lə ʀadjatœʀ
Hamulce źle działają.
La voiture freine mal.
la vwatyʀ fʀεn mal
Układ kierowniczy ściąga w lewo/w prawo.
La direction tire à gauche/droite.
la diʀεksjɔ̃ tiʀ a goʃ/dʀwat
Przy niskich obrotach coś stuka w silniku.
Le moteur cogne à bas régime.
lə mɔtœʀ kɔɲ a bɑ ʀeʒim
Silnik gaśnie na luzie.
Le moteur s'arrête au point mort.
lə mɔtœʀ saʀεt o pwε̃ mɔʀ
Może mi pan podładować akumulator?
Vous pouvez me recharger la batterie ?
vu puve mə ʀ(ə)ʃaʀʒe la batʀi ?
Jak długo to potrwa?
Ça va prendre combien de temps ?
sa va pʀɑ̃dʀ kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ ?
Ile kosztowałby nowy (akumulator)?
Une nouvelle (batterie) coûterait combien ?
yn nuvεl (batʀi) kut(ə)ʀε kɔ̃bjε̃ ?
Nie działa klimatyzacja.
La clim ne marche pas.
la klim nə maʀʃ pɑ
Przednie/tylne światła nie świecą.
Mes feux avant/arrière ne marchent pas.
me fø avɑ̃/aʀjεʀ nə maʀʃ pɑ
Coś jest nie tak ze wspomaganiem kierownicy.
La direction assistée ne marche pas bien.
la diʀεksjɔ̃ asiste nə maʀʃ pɑ bjε̃
Nie mogę zwolnić hamulca ręcznego.
Je n'arrive pas à relâcher/débloquer le frein à main.
ʒə naʀiv pɑ a ʀ(ə)lɑʃe/deblɔke lə fʀε̃ a mε̃
Nie mogę otworzyć bagażnika.
Je n'arrive pas à ouvrir le coffre/le compartiment à bagages.
ʒə naʀiv pɑ a uvʀiʀ lə kɔfʀ/lə kɔ̃paʀtimɑ̃ a bagaʒ
Nie mogę zamknąć drzwi na klucz.
Je n'arrive pas à fermer la portière à clé.
ʒə naʀiv pɑ a fεʀme la pɔʀtjεʀ a kle
Jak szybko może pan(i) to naprawić?
Il vous faudra combien de temps pour le réparer ?
il vu fodʀa kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ puʀ lə ʀepaʀe ?
Ile to może kosztować?
Ça devrait coûter combien ?
sa dəvʀε kute kɔ̃bjε̃ ?
Wydaje mi się, że to trochę za drogo.
Ça me semble trop/plutôt cher.
sa mə sɑ̃bl tʀo/plyto ʃεʀ
Czy może pan(i) wystawić mi szczegółowy rachunek?
Je peux avoir une note détaillée ?
ʒə pø avwaʀ yn nɔt detaje ?
Czy możemy zrobić próbną jazdę, żeby zobaczyć, czy wszystko działa?
On peut faire un essai sur route pour voir si c'est OK ?
ɔ̃ pø fεʀ œ̃nesε syʀ ʀut puʀ vwaʀ si se oke ?