Wypadek

Wypadek

Accident
Mieliśmy wypadek.
On a eu un accident.
ɔ̃na y œ̃naksidɑ̃
Proszę wezwać policję/karetkę.
Appelez la police/une ambulance.
ap(ə)le la pɔlis/yn ɑ̃bylɑ̃s
Jedna osoba jest ranna.
Nous avons un blessé ici.
nuzavɔ̃ œ̃ blese isi
Chyba mam złamaną rękę/nogę.
Il paraît que je me suis cassé la main/la jambe.
il paʀε kə ʒə mə sɥi kɑse la mε̃/la ʒɑ̃b
Nie mogę ruszać nogami.
Je ne peux pas bouger les jambes.
ʒə nə pø pɑ buʒe le ʒɑ̃b
Potrąciłem rowerzystę/pieszego.
J'ai renversé un cycliste/un piéton.
ʒe ʀɑ̃vεʀse œ̃ siklist/œ̃ pjetɔ̃
Nie zauważyłem go.
Je ne l'avais pas vu.
ʒə nə lavε pɑ vy
Wyskoczył niespodziewanie zza samochodu.
Il est apparu derrière la voiture tout d'un coup.
il ε apaʀy dεʀjεʀ la vwatyʀ tu dœ̃ ku
Wybiegł mi przed samochód.
Il m'a passé sous les roues.
il ma pɑse su le ʀu
Przejechał na czerwonym świetle.
Il a brûlé le feu rouge.
il a bʀyle lə fø ʀuʒ
Nie, nie piłem. (alkoholu)
Non, je n'avais pas bu.
nɔ̃ˌ ʒə navε pɑ by
Ukradziono mi/nam samochód.
Ma/Notre voiture a été volée.
ma/nɔtʀ vwatyʀ a ete vɔle
Założono mi blokadę (na koło).
On a mis un sabot à ma voiture.
ɔ̃na mi œ̃ sabo a ma vwatyʀ
Mój samochód został odholowany.
Ma voiture a été enlevée.
ma vwatyʀ a ete ɑ̃l(ə)ve
Zatrzasnąłem kluczyki w samochodzie.
J'ai fermé la voiture avec les clés dedans.
ʒe fεʀme la vwatyʀ avεk le kle dədɑ̃
Utknęliśmy w korku.
On est resté bloqué dans un bouchon/un embouteillage.
ɔ̃nε ʀεste blɔke dɑ̃zœ̃ buʃɔ̃/œ̃nɑ̃butεjaʒ
Złapałem gumę.
J'ai crevé.
ʒe kʀəve
Mój samochód wypadł/zjechał z drogi.
Ma voiture est sortie de la route.
ma vwatyʀ ε sɔʀti də la ʀut
Mój samochód ugrzązł w błocie/w śniegu.
Ma voiture s'est embourbée/enlisée.
ma vwatyʀ se ɑ̃buʀbe/ɑ̃lize
Zwierzę wyskoczyło mi przed maskę.
Un animal m'est passé sous les roues.
œ̃nanimal mε pɑse su le ʀu
Musiałem gwałtownie zahamować.
J'ai dû freiner brutalement.
ʒe dy fʀene bʀytalmɑ̃
Kierowca z tyłu najechał na mnie.
Le conducteur derrière m'est rentré dedans.
lə kɔ̃dyktœʀ dεʀjεʀ mε ʀɑ̃tʀe dədɑ̃
Kierowca przede mną nagle skręcił.
Le conducteur devant moi a tourné tout d'un coup.
lə kɔ̃dyktœʀ d(ə)vɑ̃ mwa a tuʀne tu dœ̃ ku
Zawiodły hamulce.
Mes freins ont lâché.
me fʀε̃ ɔ̃ lɑʃe
Miałem pierwszeństwo (przejazdu).
La priorité était à moi.
la pʀijɔʀite etε a mwa
Inny kierowca wypchnął mnie z drogi.
Un autre conducteur m'a poussé de la route.
œ̃notʀ kɔ̃dyktœʀ ma puse də la ʀut
Kierowca, który spowodował wypadek, uciekł.
Le conducteur qui a causé l'accident s'est enfui.
lə kɔ̃dyktœʀ ki a koze laksidɑ̃ se ɑ̃fɥi