Foto & video

Foto & video

Photo & vidéo
Czy mają państwo jakiś mały/tani aparat fotograficzny?
Vous avez un petit appareil photo/un appareil photo bon marché ?
vuzave œ̃ p(ə)ti apaʀεj fɔto/œ̃napaʀεj fɔto bɔ̃ maʀʃe ?
Jaką rozdzielczość ma ten aparat?
Quelle en est la définition ?
kεl ɑ̃nε la definisjɔ̃ ?
Wystarczy mi pięć/siedem megapikseli.
Un cinq/sept megapixels va me suffire.
œ̃ sε̃k/sεt megapiksεl va mə syfiʀ
Czy ma zoom optyczny?
Il y a un zoom optique ?
ilja œ̃ zum ɔptik ?
Czy mogę wypróbować lampę błyskową?
Je peux essayer le flash ?
ʒə pø eseje lə flaʃ ?
Ile zdjęć można zrobić na jednych bateriach?
On fait combien de photos avec les piles ?
ɔ̃ fε kɔ̃bjε̃ də fɔto avεk le pil ?
Jak włączyć tryb makro?
Je fais comment pour régler le régime macro ?
ʒə fε kɔmɑ̃ puʀ ʀegle lə ʀeʒim makʀo ?
Wezmę go.
Je le prends.
ʒə lə pʀɑ̃
Czy karta pamięci jest w zestawie?
La carte mémoire est incluse ?
la kaʀt memwaʀ ε ε̃klyz ?
Chciałbym jeszcze kartę pamięci 1GB.
Je voudrais aussi une carte mémoire de 1 GB.
ʒə vudʀε osi yn kaʀt memwaʀ də œ̃ ʒebe
Czy naprawiają państwo aparaty cyfrowe?
Vous réparez des appareils photo numériques ?
vu ʀepaʀe dezapaʀεj fɔto nymeʀik ?
Nie potrafię włączyć aparatu.
Je n'arrive pas à allumer l'appareil.
ʒə naʀiv pɑ a alyme lapaʀεj
Nie działa mi lampa błyskowa.
Le flash (de mon appareil) ne marche pas.
lə flaʃ (də mɔ̃ apaʀεj) nə maʀʃ pɑ
Aparat nie umie właściwie ustawić ostrości.
L'appareil a du mal à mettre au point lui-même.
lapaʀεj a dy mal a mεtʀ o pwε̃ lɥimεm
Zdjęcia są nieostre.
Les photos ne sont pas nettes.
le fɔto nə sɔ̃ pɑ nεt
Obiektyw się zablokował.
Mon objectif s'est enrayé.
mɔnɔbʒεktif se ɑ̃ʀeje
aparat fotograficzny
appareil photo
apaʀεj fɔto
cyfrówka, aparat kompaktowy
appareil photo numérique/compact
apaʀεj fɔto nymeʀik/kɔ̃pakt
kamera wideo
caméra vidéo
kameʀa video
torba na aparat fotograficzny/kamerę
sac(oche) pour appareil photo/caméra
sak(ɔʃ) puʀ apaʀεj fɔto/kameʀa
karta pamięci
carte mémoire
kaʀt memwaʀ
czytnik kart pamięci
lecteur de cartes
lεktœʀ də kaʀt
lampa błyskowa
flash
flaʃ
obiektyw
objectif
ɔbʒεktif
statyw
statif
statif
bateria
pile, batterie (d'accumulateurs)
pilˌ batʀi (dakymylatœʀ)
bateria ładowalna, akumulator
pile rechargeable
pil ʀ(ə)ʃaʀʒabl
baterie AA/AAA
piles AA/AAA
pil ɑɑ/aaa
ładowarka baterii/do akumulatorów
chargeur de piles
ʃaʀʒœʀ də pil
kabel sieciowy
câble réseau
kɑbl ʀezo
przedłużacz
rallonge, prolongateur électrique
ʀalɔ̃ʒˌ pʀɔlɔ̃gatœʀ elεktʀik
adapter, przejściówka
adaptateur
adaptatœʀ